Bibelen online

Anden Mosebog Kapitel 29

Forordning om præstevielsen

Sådan skal du gøre ved dem for at hellige dem til at gøre præstetjeneste for mig: Tag en tyrekalv og to væddere, alle sammen lydefri, samt usyrede brød, usyrede ringbrød, rørt op med olie, og usyrede fladbrød, penslede med olie; du skal lave dem af fint hvedemel. Du skal lægge brødene i en kurv og bringe dem i kurven tillige med tyren og de to væddere. Så skal du lade Aron og hans sønner træde frem ved indgangen til Åbenbaringsteltet og vaske dem med vand. Du skal tage klæderne og iføre Aron kjortlen, efod-kappen, efoden og brystskjoldet, og fastgøre det på ham med efodens bælte. Du skal sætte turbanen på hans hoved og fæstne det hellige diadem på turbanen. Du skal tage salvningsolien og hælde den over hans hoved og salve ham. Så skal du lade hans sønner træde frem; du skal iføre dem kjortler, binde skærf om dem, om Aron og hans sønner, og binde huer på dem. De skal have præstetjenesten som en eviggyldig ordning.

Når du indsætter Aron og hans sønner, skal du føre tyren frem foran Åbenbaringsteltet. Aron og hans sønner skal lægge deres hænder på tyrens hoved, og du skal slagte den for Herrens ansigt ved indgangen til Åbenbaringsteltet. Du skal tage noget af tyrens blod og stryge det på alterets horn med fingeren, og resten af blodet skal du hælde ud ved alterets sokkel. Du skal tage alt fedtet, der dækker indvoldene, leverlappen og de to nyrer med fedtet på dem og brænde det på alteret. Tyrens kød, dens hud og dens tarmindhold skal du brænde op uden for lejren. Det er et syndoffer.

Så skal du tage den ene vædder; Aron og hans sønner skal lægge hænderne på vædderens hoved, og du skal slagte den. Du skal tage dens blod og stænke det på alteret hele vejen rundt. Du skal skære vædderen ud, vaske dens indvolde og dens skanke og lægge det på de udskårne stykker og på dens hoved; så skal du brænde hele vædderen på alteret. Det er et brændoffer for Herren, en liflig duft, et offer for Herren.

Så skal du tage den anden vædder; Aron og hans sønner skal lægge hænderne på vædderens hoved, og du skal slagte den. Du skal tage noget af blodet og stryge det på Arons højre øreflip og på hans sønners højre øreflip og på deres højre tommelfinger og deres højre storetå, og resten af blodet skal du stænke på alteret hele vejen rundt. Du skal tage noget af blodet på alteret og af salvningsolien og stænke det på Aron og hans klæder og ligeledes på hans sønner og deres klæder. Så er han og hans klæder hellige og ligeledes hans sønner og deres klæder. Af vædderen skal du tage fedtet, fedthalen, det fedt, der dækker indvoldene, leverlappen, de to nyrer med fedtet på dem og det højre lårstykke, for det er en indsættelsesoffervædder. Og du skal tage et rundt brød, et ringformet oliebrød og et fladbrød fra kurven med de usyrede brød, som står for Herrens ansigt. Læg det alt sammen i hænderne på Aron og hans sønner og lad dem foretage svingningen med det for Herrens ansigt. Så skal du tage det igen og brænde det på alteret sammen med brændofferet, en liflig duft for Herrens ansigt, et offer for Herren.

Du skal tage bryststykket fra Arons indsættelsesoffervædder og foretage svingningen med det for Herrens ansigt; det skal være din andel. Du skal hellige svingnings-bryststykket og afgifts-lårstykket, det, som bliver svunget, og som bliver ydet som afgift fra indsættelsesoffervædderen, det, som Aron og hans sønner skal have. Det skal tilfalde Aron og hans sønner som en eviggyldig rettighed, de har hos israelitterne, for det er en afgift. Det skal være israelitternes afgift af deres måltidsofre, deres afgift til Herren.

Arons hellige klæder skal hans sønner bære efter ham, når de skal salves og indsættes. I syv dage skal den af hans sønner, som bliver præst efter ham, bære dem, når han går ind i Åbenbaringsteltet for at gøre tjeneste i helligdommen.

Du skal tage indsættelsesoffervædderen og koge kødet på et helligt sted. Vædderens kød og brødet i kurven skal Aron og hans sønner spise ved indgangen til Åbenbaringsteltet. Det, hvormed der skaffes soning, skal de spise, når de skal indsættes og helliges; ingen uindviet må spise det, for det er helligt. Hvis der bliver noget af indsættelsesofferkødet og af brødet tilovers til næste morgen, skal du brænde det; det må ikke spises, for det er helligt. Du skal gøre med Aron og hans sønner, ganske som jeg har befalet dig. Syv dage skal deres indsættelse vare. Hver dag skal du ofre en syndoffertyr til soning, og du skal rense alteret for synd og skaffe det soning, og du skal salve og hellige det. Syv dage skal du skaffe alteret soning og hellige det. Så er alteret højhelligt; enhver, som rører ved alteret, bliver hellig.

Dette skal du ofre på alteret: to årgamle lam som dagligt offer. Det ene lam skal du ofre om morgenen, og det andet lam skal du ofre, lige inden mørket falder på. Sammen med det ene lam skal du bringe en tiendedel efa fint mel, rørt op med en kvart hin olie af knuste oliven, og et drikoffer på en kvart hin vin. Det andet lam skal du ofre, lige inden mørket falder på; sammen med det skal du bringe afgrødeoffer med tilhørende drikoffer som om morgenen, en liflig duft, et offer for Herren. Det er det daglige brændoffer, slægt efter slægt, for Herrens ansigt, ved indgangen til Åbenbaringsteltet, dér hvor jeg vil åbenbare mig for jer og tale til dig. Der vil jeg åbenbare mig for israelitterne, så stedet helliges ved min herlighed. Jeg vil hellige Åbenbaringsteltet og alteret, og Aron og hans sønner vil jeg hellige til at gøre præstetjeneste for mig. Jeg vil tage bolig iblandt israelitterne, og jeg vil være deres Gud. De skal vide, at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ud af Egypten for at tage bolig blandt dem. Jeg er Herren deres Gud.

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

2 Mos 40,12

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

2 Mos 28,36 39,30

Krydshenvisning:

3 Mos 8

2 Mos 30,25

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

2 Mos 28,41

Krydshenvisning:

3 Mos 8

3 Mos 1,4

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

3 Mos 3,16-17

Krydshenvisning:

3 Mos 8

3 Mos 4,11-12

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

3 Mos 3,3-4

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

4 Mos 18,18

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

2 Mos 28,40-41

Sir 45,13

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

3 Mos 24,9

Krydshenvisning:

3 Mos 8

3 Mos 10,17

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

Krydshenvisning:

3 Mos 8

2 Mos 30,29

Krydshenvisning:

4 Mos 28,3-8

Krydshenvisning:

4 Mos 28,3-8

Krydshenvisning:

4 Mos 28,3-8

Krydshenvisning:

4 Mos 28,3-8

Krydshenvisning:

4 Mos 28,3-8

2 Mos 25,22

Krydshenvisning:

2 Mos 40,34

Krydshenvisning:

2 Mos 25,8

3 Mos 26,12

2 Kor 6,16

Åb 21,3

Krydshenvisning:

2 Mos 20,2

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd