Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 8

Benjamins slægt

Benjamin fik Bela, sin førstefødte, Ashbel, den næstældste, Akra, den tredje, Noha, den fjerde, og Rafa, den femte. Bela havde sønnerne: Addar, Gera, Abihud, Abishua, Na'aman, Akoa, Gera, Shefufan og Huram. Ehuds sønner, som var overhoveder for fædrenehusene blandt indbyggerne i Geba, men blev ført i eksil til Manahat, og det var Na'aman, Akija og Gera, der førte dem bort: Ehud fik Uzza og Akihud. Shaharajim fik sønner i Moabs land, efter at han havde sendt sine koner Hushim og Ba'ara bort: Med sin kone Hodesh fik han Jobab, Sibja, Mesha, Malkam, Je'us, Sakeja og Mirma. Det var hans sønner, overhoveder for fædrenehusene. Med Hushim fik han Abitub og Elpa'al. Elpa'als sønner var: Eber, Misham og Shemed, som byggede Ono og Lod med tilhørende småbyer. Beria og Shema var overhoveder for fædrenehusene blandt indbyggerne i Ajjalon. Det var dem, der slog indbyggerne i Gat på flugt. Akjo, Shashak, Jeremot, Zebadja, Arad, Eder, Mikael, Jishpa og Joha var Berias sønner. Zebadja, Meshullam, Hizki, Heber, Jishmeraj, Jizlia og Jobab var Elpa'als sønner. Jakim, Zikri, Zabdi, Elienaj, Silletaj, Eliel, Adaja, Beraja og Shimrat var Shim'is sønner. Jishpan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananja, Elam, Antotija, Jifdeja og Penuel var Shashaks sønner. Shamsheraj, Shekarja, Atalja, Ja'areshja, Elija og Zikri var Jerohams sønner. De var overhoveder for fædrenehuse, overhoveder ifølge deres slægtsbøger. De boede i Jerusalem.

I Gibeon boede Gibeons far; hans kone hed Ma'aka. Hans førstefødte søn var Abdon, dernæst Sur, Kish, Ba'al, Nadab, Gedor, Akjo og Zeker. Miklot fik Shim'a. Også de boede sammen med deres brødre i Jerusalem, over for deres brødre. Ner fik Kish, Kish fik Saul, Saul fik Jonatan, Malkishua, Abinadab og Eshba'al. Jonatans søn var Meribba'al. Meribba'al fik Mika. Mikas sønner var: Piton, Melek, Tarea og Akaz. Akaz fik Joadda, Joadda fik Alemet, Azmavet og Zimri, Zimri fik Mosa, Mosa fik Bin'a, hans søn var Rafa, hans søn El'asa, hans søn Asel. Asel havde seks sønner; de hed: Azrikam, Bokeru, Ismael, Shearja, Obadja og Hanan. Alle disse var Asels sønner. Hans bror Esheks sønner var: Ulam, hans førstefødte, Je'ush, den næstældste, og Elifelet, den tredje. Ulams sønner var erfarne krigere og bueskytter; de havde mange sønner og sønnesønner, i alt 150. Alle disse var Benjamins sønner.

Krydshenvisning:

1 Mos 46,21

1 Krøn 7,6

Krydshenvisning:

1 Krøn 9,35-44

Krydshenvisning:

1 Krøn 9,35-44

Krydshenvisning:

1 Krøn 9,35-44

Krydshenvisning:

1 Krøn 9,35-44

Krydshenvisning:

1 Krøn 9,35-44

1 Sam 14,51

2 Sam 2,8

Krydshenvisning:

1 Krøn 9,35-44

Krydshenvisning:

1 Krøn 9,35-44

Krydshenvisning:

1 Krøn 9,35-44

Krydshenvisning:

1 Krøn 9,35-44

Krydshenvisning:

1 Krøn 9,35-44

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.