Bibelen online

Første Mosebog Kapitel 41

Josef tyder Faraos drømme

To år senere havde Farao en drøm: Han stod ved Nilen, og op af Nilen steg syv smukke og velnærede køer. De gav sig til at græsse mellem sivene. Efter dem steg syv andre køer op af Nilen, grimme og magre. De stillede sig på Nilens bred ved siden af de første køer. De grimme og magre køer åd de syv smukke og velnærede køer. Så vågnede Farao. Han faldt i søvn igen og drømte: Syv tykke og gode aks voksede frem på ét strå. Efter dem spirede syv aks frem, tynde og afsvedet af østenvinden. De tynde aks slugte de syv tykke og fulde aks. Så vågnede Farao og blev klar over, at det var en drøm.

Om morgenen var han fuld af uro og sendte bud efter alle Egyptens mirakelmagere og vismænd; han fortalte dem sin drøm, men ingen kunne tyde den for Farao. Da sagde hofmundskænken til Farao: »Nu må jeg minde om mine forsyndelser. Farao var blevet vred på sine tjenere, hofbageren og mig, og havde sat os i forvaring hos chefen for livvagten. Én og samme nat havde han og jeg en drøm; vores drømme havde hver sin betydning. Nu var der hos os en ung hebræer, der var i tjeneste hos chefen for livvagten. Da vi fortalte ham vores drømme, tydede han dem for os; han gav drømmene hver sin tydning, og som han tydede dem, sådan gik det: Jeg blev genindsat i min stilling, men den anden blev hængt på et træ.«

Da sendte Farao bud efter Josef, og han blev straks lukket ud af fangehullet. Han blev klippet, skiftede tøj og trådte frem for Farao. Farao sagde til Josef: »Jeg har haft en drøm, som ingen kan tyde, men jeg har hørt om dig, at du kan tyde en drøm, så snart du hører den.« Josef svarede Farao: »Det er ikke mig, der kan. Gud vil give Farao et gunstigt svar.« Så sagde Farao til Josef: »Jeg drømte, at jeg stod på Nilens bred, og op af Nilen steg syv velnærede og smukke køer. De gav sig til at græsse mellem sivene. Efter dem steg syv andre køer op, tynde og meget grimme og magre. Jeg har aldrig set så grimme køer i hele Egypten. De magre og grimme køer åd de første syv velnærede køer. Men da de havde sat dem til livs, var det ikke til at se på dem, for de var lige så grimme som før. Så vågnede jeg. I en drøm så jeg derpå syv fulde og gode aks vokse frem på ét strå; og efter dem spirede syv aks frem, hårde, tynde og afsvedet af østenvinden. Og de tynde aks slugte de syv gode aks. Jeg fortalte det til mirakelmagerne, men ingen kunne forklare mig det.«

Josef sagde da til Farao: »Faraos drømme betyder det samme. Det, Gud vil gøre, har han fortalt Farao. De syv smukke køer er syv år, og de syv gode aks er syv år. Drømmene betyder det samme. De syv magre og grimme køer, der steg op efter dem, er syv år, og de syv aks, der var tynde og afsvedet af østenvinden, er syv hungerår. Det er det, jeg sagde til Farao: Det, Gud vil gøre, har han ladet Farao se. Der vil komme syv år med stor overflod i hele Egypten. Efter dem kommer syv hungerår, så al overfloden bliver glemt i Egypten, for hungersnøden vil gøre det af med landet. Man vil ikke længere mærke noget til overfloden i landet på grund af den hungersnød, der følger efter, for den bliver meget knugende. Og når Farao fik drømmen to gange, betyder det, at Gud er fast besluttet på det og hurtigt vil sætte det i værk. Farao skulle derfor udse sig en forstandig og klog mand og sætte ham over Egypten. Og Farao skulle udpege folk i landet med den opgave at opkræve en femtedel af afgrøden i Egypten i de syv overflodsår. De skal indsamle alt kornet i de gode år, der kommer, og i byerne skal de under Faraos myndighed oplagre korn til føde og bevogte det. Kornet skal opbevares i landet til de syv hungerår, der skal komme over Egypten, så landet ikke går til grunde under hungersnøden.«

Dette forslag syntes Farao og alle hans folk godt om, og Farao spurgte sine folk: »Findes der nogen, der har Guds ånd som han?« Så sagde Farao til Josef: »Siden Gud har ladet dig vide alt dette, kan der ikke være nogen så forstandig og klog som du. Du skal styre mit hus, og hele mit folk skal adlyde dig. Kun tronen vil jeg have frem for dig.«

Farao sagde til Josef: »Hermed sætter jeg dig over hele Egypten!« Og han tog sin signetring af og satte den på Josefs hånd; han gav ham en fin linneddragt på og hængte en guldkæde om hans hals. Han lod ham køre i sin næstfornemste vogn, og foran ham råbte man abrek. Sådan satte han ham over hele Egypten.

Farao sagde til Josef: »Jeg er Farao! Ingen i hele Egypten skal uden din tilladelse løfte hånd eller fod!« Så gav Farao Josef navnet Safenat-Panea, og han gav ham Asenat til hustru; hun var datter af Potifera, præsten i On. Så drog Josef ud over hele Egypten.

Josef var tredive år, da han trådte i egypterkongen Faraos tjeneste. Josef forlod nu Farao og rejste rundt i hele Egypten. Landet bugnede i de syv overflodsår. I de syv år, der kom i Egypten, samlede han alt korn og lagde det i byerne. Kornet fra de omkringliggende marker lagde han inde i byerne. Josef oplagrede så meget korn som havets sand, så han måtte holde op med at tælle det, for det kunne ikke tælles.

Endnu før hungerårene kom, fik Josef to sønner med Asenat, datter af Potifera, præsten i On. Josef gav den førstefødte navnet Manasse. »For Gud har fået mig til at glemme al min ulykke og hele min fars hus.« Den anden gav han navnet Efraim. »For Gud har gjort mig frugtbar i min lidelses land.«

Da de syv overflodsår i Egypten var forbi, begyndte de syv hungerår, sådan som Josef havde sagt. Der kom hungersnød i alle lande, men i hele Egypten var der brød. Hele Egypten sultede, og folket råbte til Farao om brød; men Farao sagde til alle egypterne: »Gå til Josef, og gør, hvad han siger til jer!« Hungersnøden lå over hele landet, og Josef åbnede for alle lagrene og solgte korn til egypterne. Hungersnøden blev hård i Egypten. Fra hele jorden kom folk til Egypten for at købe korn hos Josef, for hungersnøden var hård på hele jorden.

Krydshenvisning:

1 Mos 40,8

Dan 2,28

Krydshenvisning:

2 Mos 31,3

Krydshenvisning:

ApG 7,10

Krydshenvisning:

ApG 7,10

Krydshenvisning:

ApG 7,10

Krydshenvisning:

Est 3,10

Dan 5,29

Note:

abrek er et egyptisk hyldestråb.

Krydshenvisning:

Est 10,3

Krydshenvisning:

1 Mos 37,2

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Manasse og glemme.

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Efraim og gjort ... frugtbar.

Krydshenvisning:

ApG 7,11

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.