Bibelen online

Anden Mosebog Kapitel 31

Håndværkerne til arbejdet på helligdommen

Herren talte til Moses og sagde: Se, jeg har udvalgt Besal'el, søn af Uri, søn af Hur fra Judas stamme, og fyldt ham med Guds ånd, med visdom og klogskab og indsigt til at udføre al slags arbejde, lave udkast til kunstneriske arbejder i guld, sølv og bronze, gravere i sten til indlægning, udskære i træ, ja, udføre al slags arbejde. Som medhjælper har jeg givet ham Oholiab, Akisamaks søn fra Dans stamme; og i alle kyndige mænds hjerte har jeg lagt kundskab, så de kan lave alt, hvad jeg har befalet dig: Åbenbaringsteltet, Vidnesbyrdets ark, sonedækket oven på den og alle genstandene i teltet: bordet og genstandene på det, lysestagen af rent guld og alle redskaberne til den, røgelsesofferalteret, brændofferalteret og alle redskaberne til det, bækkenet og fodstykket til det, tjenestedragterne, de hellige klæder til præsten Aron og klæderne til hans sønner til præstetjenesten, salvningsolien og den vellugtende røgelse til helligdommen. De skal gøre, ganske som jeg har befalet dig.

Forordning om sabbatten

Herren sagde til Moses: Sig til israelitterne: I skal holde mine sabbatter, for sabbatten er et tegn mellem mig og jer, slægt efter slægt, for at I skal vide, at det er mig, Herren, som helliger jer. I skal holde sabbatten, for den er hellig for jer. Den, som vanhelliger den, skal lide døden; enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk. I seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være fuldstændig hvile; den er hellig for Herren. Enhver, der udfører arbejde på sabbatsdagen, skal lide døden. Israelitterne skal holde sabbatten, så de fejrer sabbat slægt efter slægt som en eviggyldig pagt. Den er et tegn mellem mig og israelitterne til evig tid; for på seks dage skabte Herren himlen og jorden, men på den syvende dag hvilede han og pustede ud.

Da han var færdig med at tale med Moses på Sinajs bjerg, gav han ham Vidnesbyrdets to tavler, stentavler beskrevet med Guds finger.

Krydshenvisning:

2 Mos 35,30-36,7

Krydshenvisning:

2 Mos 35,30-36,7

2 Mos 38,22

1 Krøn 2,20

Krydshenvisning:

2 Mos 35,30-36,7

Krydshenvisning:

2 Mos 35,30-36,7

Krydshenvisning:

2 Mos 35,30-36,7

Krydshenvisning:

2 Mos 35,30-36,7

2 Mos 38,23

Krydshenvisning:

2 Mos 35,11-19

Krydshenvisning:

2 Mos 35,11-19

Krydshenvisning:

2 Mos 35,11-19

Krydshenvisning:

2 Mos 35,11-19

Krydshenvisning:

2 Mos 35,11-19

Krydshenvisning:

2 Mos 35,1-3

Krydshenvisning:

2 Mos 35,1-3

2 Mos 20,8

Ez 20,12

Krydshenvisning:

2 Mos 35,1-3

4 Mos 15,32-35

Jer 17,21-23

Krydshenvisning:

2 Mos 35,1-3

2 Mos 20,8

Krydshenvisning:

2 Mos 35,1-3

Krydshenvisning:

2 Mos 35,1-3

2 Mos 20,11

1 Mos 2,2

Note:

Se til 2 Mos 20,11.

Krydshenvisning:

2 Mos 24,12 32,16

5 Mos 4,13 9,10

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.