Bibelen online

Esters Bog Kapitel 3

Hamans plan om at lade jøderne tilintetgøre

Nogen tid efter ophøjede kong Ahasverus agagitten Haman, Hammedatas søn. Han forfremmede ham og gav ham en stilling over alle sine stormænd. Og alle kongens hoffolk, som var i kongens port, kastede sig på knæ for Haman, for det havde kongen befalet; men Mordokaj kastede sig ikke på knæ. Kongens hoffolk, som var i kongens port, sagde da til Mordokaj: »Hvorfor overtræder du kongens befaling?« Da de nu dag efter dag sagde sådan til ham, uden at han hørte på dem, fortalte de det til Haman for at se, om Mordokajs optræden ville blive godtaget; han havde nemlig fortalt dem, at han var jøde. Da Haman hørte, at Mordokaj ikke ville kaste sig på knæ for ham, blev han fyldt af vrede. Men han ville ikke nøjes med at lægge hånd på Mordokaj alene; de havde fortalt ham, hvilket folk Mordokaj tilhørte, og derfor ville Haman udrydde alle jøder, Mordokajs folk, i hele Ahasverus' kongerige. I den første måned, måneden nisan, i kong Ahasverus' tolvte regeringsår, kastede man i Hamans nærvær pur, det vil sige lod, mellem de enkelte dage og måneder, og loddet faldt på den tolvte måned, måneden adar.

Haman sagde da til kong Ahasverus: »Der findes et folk, der lever spredt og isoleret blandt folkene i alle provinserne i dit kongerige. Deres love er forskellige fra alle andre folks, og kongens love følger de ikke; det skulle kongen ikke tillade dem. Hvis det behager kongen, så lad der blive givet skriftlig ordre til, at de skal tilintetgøres, så vil jeg gennem embedsmændene kunne skaffe 10.000 talenter sølv til kongens skatkammer.« Da tog kongen sin signetring af og overdrog den til agagitten Haman, Hammedatas søn, jødernes fjende. Og kongen sagde til Haman: »Pengene overlades til dig, og med folket kan du gøre, hvad du vil.«

I den første måned, på den trettende dag i måneden, blev kongens skrivere kaldt sammen, og der blev skrevet til kongens satrapper og til statholderne i hver enkelt provins og til stormændene i hvert enkelt folk, til hver enkelt provins med dens egen skrift og til hvert enkelt folk på dets eget sprog, ganske som Haman havde befalet. Det blev skrevet i kong Ahasverus' navn og forseglet med kongens signetring. Med ilbud blev der sendt breve ud til alle kongens provinser med besked om at udrydde, dræbe og tilintetgøre alle jøder, både unge og gamle, kvinder og børn, på én og samme dag, den trettende dag i den tolvte måned, måneden adar, og om at røve og plyndre. En afskrift af denne skrivelse skulle udfærdiges som forordning i hver enkelt provins og offentliggøres for alle folkene, så de kunne være parat til den dag. På kongens befaling skyndte ilbuddene sig af sted, da forordningen var blevet udstedt i borgen i Susa. Kongen og Haman satte sig til at drikke; men byen Susa blev forfærdet.

Krydshenvisning:

Est 9,1 9,24 9,26

TilfEst B,6 E,20 F,7

Krydshenvisning:

5 Mos 4,5-8

TilfEst B,4 E,15

Krydshenvisning:

Est 4,7

Krydshenvisning:

Est 8,2

Krydshenvisning:

Est 1,22

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd