Bibelen online

Første Samuelsbog Kapitel 16

David salves til konge

Herren sagde til Samuel: »Hvor længe vil du sørge over Saul, når jeg har forkastet ham som konge over Israel? Fyld dit horn med olie og tag af sted; jeg sender dig til betlehemitten Isaj, for jeg har udset mig en af hans sønner til konge.« Samuel svarede: »Hvordan skal jeg kunne gå derhen? Når Saul hører det, slår han mig ihjel.« Men Herren sagde: »Tag en kvie med dig, og sig, at du kommer for at bringe Herren et slagtoffer. Du skal indbyde Isaj til ofringen, så skal jeg lade dig vide, hvad du skal gøre. Ham, jeg giver dig besked om, skal du salve.«

Samuel gjorde, som Herren havde sagt. Da han kom til Betlehem, blev de ældste i byen forfærdede over at se ham og sagde: »Kommer du med fred?« Han svarede: »Ja, jeg kommer for at bringe Herren et slagtoffer. Nu skal I hellige jer og komme med mig til ofringen.« Selv helligede han Isaj og hans sønner og indbød dem til ofringen. Da de kom, og han så Eliab, tænkte han: »Her står Herrens salvede foran Herren.« Men Herren sagde til Samuel: »Se ikke på hans udseende og højde; ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det, mennesker ser på; mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet.« Så kaldte Isaj på Abinadab og førte ham frem for Samuel. Men han sagde: »Det er heller ikke ham, Herren har udvalgt.« Så førte Isaj Shamma frem. Men han sagde: »Det er heller ikke ham, Herren har udvalgt.« Isaj førte sine syv sønner frem for Samuel, men Samuel sagde til ham: »Herren har ikke udvalgt nogen af dem.« Samuel spurgte nu Isaj: »Er det alle dine drenge?« Han svarede: »Der mangler endnu den yngste; han er ude at vogte får.« Samuel sagde til Isaj: »Send bud efter ham! Vi sætter os ikke til bords, før han kommer.« Så sendte Isaj bud efter ham. Han var rødmosset, og desuden havde han kønne øjne og så godt ud. Og Herren sagde til ham: »Ham skal du salve, for ham er det.« Samuel tog da hornet med olien og salvede ham, mens hans brødre var til stede, og fra den dag greb Herrens ånd David.

Så brød Samuel op og gik til Rama.

David optages i Sauls hof

Herrens ånd forlod Saul, og en ond ånd fra Herren overvældede ham. Sauls folk sagde til ham: »Det er en ond ånd fra Gud, der overvælder dig. Sig til, herre! Dine tjenere er rede til at finde en, som kan spille på citer. Lad ham spille, når den onde ånd fra Gud kommer over dig, så får du det godt.« Saul svarede dem: »Så find en, der er dygtig til at spille, og før ham til mig.« En af de unge mænd sagde: »Jeg har set en søn af betlehemitten Isaj; han kan spille. Han er en dygtig mand og en god kriger; han taler forstandigt og ser godt ud, og Herren er med ham.« Saul sendte da bud til Isaj: »Send din søn David, som er hos fårene, til mig!« Isaj tog en homer brød, en lædersæk vin og et gedekid og sendte sin søn David til Saul med det. Sådan kom David til Saul og kom i hans tjeneste. Saul kom til at holde meget af ham og gjorde ham til sin våbendrager, og han sendte bud til Isaj: »Lad David blive i min tjeneste, for han har vundet min velvilje.«

Hver gang den onde ånd fra Gud kom over Saul, greb David sin citer og spillede. Så fandt Saul lindring og fik det godt, for den onde ånd forlod ham.

Krydshenvisning:

1 Sam 15,23 17,12

ApG 13,22

Krydshenvisning:

2 Mos 19,10

Krydshenvisning:

1 Sam 17,13

Krydshenvisning:

Jer 17,10

ApG 10,34

Krydshenvisning:

1 Sam 17,13

Krydshenvisning:

1 Krøn 2,13-15

1 Sam 17,12

Krydshenvisning:

1 Sam 17,14

2 Sam 7,8

Krydshenvisning:

2 Sam 2,4 5,3

Sl 89,21

Krydshenvisning:

1 Sam 18,10

Krydshenvisning:

2 Kong 3,15

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd