Bibelen online

Anden Samuelsbog Kapitel 5

David bliver konge i Israel

Derefter kom alle Israels stammer til David i Hebron og sagde: »Vi er jo af samme kød og blod som du. Før i tiden, dengang Saul var konge over os, var det dig, der førte Israel ud i krig og hjem igen. Og Herren har sagt til dig: Du skal vogte mit folk Israel, du skal være fyrste over Israel.« Alle Israels ældste var kommet til kongen i Hebron; dér sluttede kong David pagt med dem for Herrens ansigt, og de salvede David til konge over Israel.

David var tredive år, da han blev konge, og han regerede fyrre år; i Hebron regerede han syv år og seks måneder over Juda, og i Jerusalem regerede han treogtredive år over hele Israel og Juda.

Indtagelsen af Jerusalem

Kongen og hans mænd drog nu til Jerusalem mod jebusitterne, som boede i landet. Jebusitterne sagde til David: »Her kommer du ikke ind, medmindre du fjerner de blinde og lamme.« Dermed mente de: Her kan David ikke komme ind. Men David indtog klippeborgen Zion, det samme som Davidsbyen. Den dag sagde David: »Den, der vil besejre jebusitterne, må ramme sinnor. David hader de lamme og blinde.« – Derfor siger man: »En blind og en lam må ikke komme ind i templet.« – David tog nu bolig i klippeborgen og kaldte den Davidsbyen, og han befæstede den rundt om fra Millo og indefter. Og David blev mægtigere og mægtigere; Herren, Hærskarers Gud, var med ham. Tyrus' konge Hiram sendte folk til David med cedertræ, tømrere og murere, og de byggede et hus til David. Da forstod David, at Herren havde sikret ham som konge over Israel og ophøjet hans kongemagt for sit folk Israels skyld.

Davids sønner i Jerusalem

Efter at David var kommet fra Hebron, tog han flere medhustruer og hustruer fra Jerusalem, og han fik flere sønner og døtre. Dette er navnene på de sønner, han fik i Jerusalem: Shammua, Shobab, Natan, Salomo, Jibkar, Elishua, Nefeg, Jafia, Elishama, Eljada og Elifelet.

Davids sejr over filistrene

Da filistrene hørte, at David var blevet salvet til konge over Israel, drog de alle op for at få fat på ham. Så snart David fik det at vide, drog han ned til klippeborgen. Samtidig var filistrene kommet og havde spredt sig ud over Refaim-dalen. David spurgte Herren: »Skal jeg drage op mod filistrene? Vil du give dem i min hånd?« Herren svarede: »Drag op, for jeg giver filistrene i din hånd.« Så drog David til Ba'al-Perasim, og dér slog han dem. Og han sagde: »Herren er brudt igennem fjenderne foran mig, som vand bryder igennem.« Derfor kalder man dette sted Ba'al-Perasim. Dér efterlod filistrene deres gudebilleder, og David og hans mænd tog dem med sig. Men filistrene drog igen op og spredte sig ud over Refaim-dalen. David spurgte Herren, og han svarede: »Drag ikke op mod dem, men gå bag om dem og angrib dem ud for baka-buskene. Så snart du hører lyden af trin i baka-buskenes top, skal du storme frem, for da er Herren draget ud foran dig for at slå filistrenes hær.« David gjorde, som Herren havde befalet ham; og han slog filistrene og forfulgte dem fra Geba helt til Gezer.

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,1-3

2 Sam 19,13

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,1-3

1 Sam 18,13 18,16 25,30

Matt 2,6

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,1-3

2 Sam 2,4

1 Sam 16,13

Krydshenvisning:

1 Kong 2,11

1 Krøn 3,4 29,27

Krydshenvisning:

1 Kong 2,11

1 Krøn 3,4 29,27

2 Sam 2,11

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,4-9

Jos 15,63

Dom 1,21

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,4-9

Note:

Betydningen af sinnor er usikker.

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,4-9

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,4-9

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,4-9

2 Sam 3,1

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,1-2

2 Sam 7,2

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,1-2

Krydshenvisning:

2 Sam 3,2-5

1 Krøn 3,5-9 14,3-7

Krydshenvisning:

2 Sam 3,2-5

1 Krøn 3,5-9 14,3-7

Luk 3,31

Matt 1,6

Krydshenvisning:

2 Sam 3,2-5

1 Krøn 3,5-9 14,3-7

Krydshenvisning:

2 Sam 3,2-5

1 Krøn 3,5-9 14,3-7

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,8-17

Sir 47,7

2 Sam 23,14

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,8-17

Sir 47,7

Jos 15,8 18,16

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,8-17

Sir 47,7

1 Sam 23,2 30,8

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Ba'al-Perasim og Herren er brudt igennem.

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,8-17

Sir 47,7

Es 28,21

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,8-17

Sir 47,7

1 Sam 31,9

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,8-17

Sir 47,7

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,8-17

Sir 47,7

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,8-17

Sir 47,7

Krydshenvisning:

1 Krøn 14,8-17

Sir 47,7

Dom 1,29

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd