Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 2

Judas slægt

Israels sønner var: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zebulon; Dan, Josef, Benjamin; Naftali, Gad og Asher.

Judas sønner var: Er, Onan og Shela; den kana'anæiske kvinde Batshua fødte ham disse tre. Men Er, Judas førstefødte, vakte Herrens mishag, så han lod ham dø. Hans svigerdatter Tamar fødte ham Peres og Zera. Juda havde i alt fem sønner. Peres' sønner var: Hesron og Hamul. Zeras sønner var: Zimri, Etan, Heman, Kalkol og Dara, i alt fem. Karmis sønner var: Akar, som styrtede Israel i ulykke, dengang han forgreb sig på det, der var lagt band på. Etans sønner var: Azarja.

De sønner, som Hesron fik, var: Jerakme'el, Ram og Kelubaj. Ram fik Amminadab, Amminadab fik Nakshon, judæernes høvding. Nakshon fik Salma, Salma fik Boaz, Boaz fik Obed, Obed fik Isaj. Isaj fik Eliab, sin førstefødte, Abinadab, den næstældste, Shim'a, den tredje, Netan'el, den fjerde, Raddaj, den femte, Osem, den sjette, og David, den syvende. Deres søstre var Seruja og Abigajil. Serujas sønner var: Abishaj, Joab og Asael, i alt tre. Abigajil fødte Amasa; Amasas far var ismaelitten Jeter.

Kaleb, Hesrons søn, fik sønnen Jeriot med sin kone Azuba. Hendes sønner var: Jesher, Shobab og Ardon. Da Azuba døde, giftede Kaleb sig med Efrat, og hun fødte ham Hur. Hur fik Uri, Uri fik Besal'el.

Derefter gik Hesron ind til Gileads far Makirs datter, som han havde giftet sig med, da han var tres år gammel, og hun fødte ham Segub. Segub fik Jair. Han havde treogtyve byer i Gilead. Men Geshur og Aram fratog dem Jairs teltbyer, Kenat med tilhørende småbyer, tres byer. Alle disse var Gileads far Makirs sønner. Efter Hesrons død gik Kaleb ind til Efrata, hans far Hesrons kone, og hun fødte ham Ashkur, der blev far til Tekoa.

Hesrons førstefødte søn Jerakme'els sønner var: Ram, den førstefødte, Buna, Oren, Osem og Akija. Jerakme'el havde en anden kone. Hun hed Atara og var mor til Onam. Rams, Jerakme'els førstefødtes, sønner var: Ma'as, Jamin og Eker. Onams sønner var: Shammaj og Jada. Shammajs sønner var: Nadab og Abishur. Abishurs kone hed Abihajil. Hun fødte ham Akban og Molid. Nadabs sønner var: Seled og Appajim. Seled døde barnløs. Appajims sønner var: Jish'i. Jish'is sønner var: Sheshan. Sheshans sønner var: Aklaj. Shammajs bror Jadas sønner var: Jeter og Jonatan. Jeter døde barnløs. Jonatans sønner var: Pelet og Zaza. Det var Jerakme'els sønner.

Sheshan havde ingen sønner, kun døtre. Men han havde en egyptisk træl, der hed Jarka. Sheshan gav sin træl Jarka sin datter til hustru, og hun fødte ham Attaj. Attaj fik Natan, Natan fik Zabad, Zabad fik Eflal, Eflal fik Obed, Obed fik Jehu, Jehu fik Azarja, Azarja fik Hales, Hales fik El'asa, El'asa fik Sismaj, Sismaj fik Shallum, Shallum fik Jekamja, Jekamja fik Elishama.

Jerakme'els bror Kalebs sønner var: Mesha, hans førstefødte, Zifs far, og Maresha, Hebrons far. Hebrons sønner var: Kora, Tappua, Rekem og Shema. Shema fik Raham, far til Jorkoam. Rekem fik Shammaj. Shammajs søn var Maon; Maon blev far til Bet-Sur. Kalebs medhustru Efa fødte Karan, Mosa og Gazez. Karan fik Gazez. Jodajs sønner var: Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa og Sha'af. Kalebs medhustru Ma'aka fødte Sheber og Tirhana. Sha'af, Madmannas far, fik Sheva, far til Makbena og Gib'a. Kalebs datter var Aksa. Det var Kalebs sønner.

Efratas førstefødte søn Hurs sønner var: Shobal, Kirjat-Jearims far, Salma, Betlehems far, og Haref, Bet-Gaders far. Shobal, Kirjat-Jearims far, fik sønnerne: Reaja, halvdelen af manahatitterne. Kirjat-Jearims slægter var: jitritterne, putitterne, shumatitterne og mishraitterne. Fra dem stammer sor'atitterne og eshtaolitterne. Salmas sønner var: Betlehem, netofatitterne, Atarot-Bet-Joab og halvdelen af manahatitterne og sor'itterne. De i Jabes bosatte skriftlærdes slægter var: tir'atitterne, shim'atitterne og sukatitterne, det samme som kinitterne, som stammede fra Hammat, Rekab-slægtens fader.

Krydshenvisning:

1 Mos 35,22-26

Krydshenvisning:

1 Mos 35,22-26

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

1 Mos 38,1-7

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Matt 1,3-6

Luk 3,32-33

1 Mos 38,27-30

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Matt 1,3-6

Luk 3,32-33

1 Mos 46,12

Ruth 4,18

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Matt 1,3-6

Luk 3,32-33

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Akar og styrtede ... i ulykke.

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Matt 1,3-6

Luk 3,32-33

Jos 7

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Matt 1,3-6

Luk 3,32-33

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Matt 1,3-6

Luk 3,32-33

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Matt 1,3-6

Luk 3,32-33

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Matt 1,3-6

Luk 3,32-33

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Matt 1,3-6

Luk 3,32-33

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Matt 1,3-6

Luk 3,32-33

1 Sam 16,5-10

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Matt 1,3-6

Luk 3,32-33

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Matt 1,3-6

Luk 3,32-33

1 Sam 17,12 17,14

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

2 Sam 2,18

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

2 Sam 17,25

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

1 Krøn 4,4

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

2 Mos 31,2

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Dom 10,3-5

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Dom 10,3-5

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

4 Mos 27,7

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

4 Mos 27,7

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Jos 15,16

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

1 Krøn 2,19

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

1 Krøn 4,2

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

1 Krøn 9,16

Krydshenvisning:

1 Krøn 4,1-23

Dom 1,16

Jer 35

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.