Bibelen online

Første Samuelsbog Kapitel 22

Blodbadet på præsterne i Nob

David drog så bort derfra og undslap til Adullams hule. Da hans brødre og hele hans fars hus hørte det, kom de ned til ham. Og alle slags underkuede, alle forgældede, alle forbitrede flokkedes om ham, og han blev deres anfører. Omkring fire hundrede mand sluttede sig til ham.

Derfra drog David til Mispe i Moab og sagde til Moabs konge: »Lad min far og mor rejse over til jer, indtil jeg bliver klar over, hvad Gud har for med mig.« Han bragte dem så til Moabs konge, og hos ham boede de, lige så længe David var i klippeborgen.

Men profeten Gad sagde til David: »Du skal ikke blive i klippeborgen, drag hjem til Judas land!« Så tog David af sted og kom til Ja'ar-Heret. Det fik Saul at høre, for man havde lagt mærke til David og de mænd, der var hos ham. Og da Saul sad i Gibea under tamarisken på højen med sit spyd i hånden og med alle sine folk stående omkring sig, sagde han til dem, der stod omkring ham: »Hør her, benjaminitter! Isajs søn vil nok give jer alle sammen marker og vingårde og gøre jer alle sammen til tusindførere og hundredførere, siden I har sammensvoret jer mod mig! Der var ingen, der lod mig vide, at min søn sluttede pagt med Isajs søn. Der var ingen af jer, der tog sig det nær for min skyld og lod mig vide, at min søn havde tilskyndet min tjener til at lure på mig, som han gør i dag.«

Da sagde edomitten Do'eg, der stod blandt Sauls folk: »Jeg så, at Isajs søn kom til Akitubs søn Akimelek i Nob, som rådspurgte Herren for ham og gav ham proviant; han gav ham også filisteren Goliats sværd.« Da sendte kongen bud efter Akitubs søn, præsten Akimelek, og hele hans fars hus, præsterne i Nob, og de indfandt sig alle hos kongen. Saul sagde: »Hør nu her, Akitubs søn!« Og han svarede: »Ja, herre.« Saul sagde til ham: »Hvorfor har du og Isajs søn sammensvoret jer mod mig? Du gav ham jo brød og et sværd og rådspurgte Gud for ham, så han kunne give sig til at lure på mig, som han gør i dag.« Akimelek svarede kongen: »Hvem af alle dine folk er så betroet som David? Han er kongens svigersøn, anfører for din livvagt, og han nyder stor anseelse i dit hus. Det er langtfra første gang, jeg har rådspurgt Gud for ham. Min herre kongen må ikke rette anklage imod mig og imod min fars hus, for din tjener har intet som helst kendskab til dette.« Men kongen sagde: »Akimelek, du skal dø, du og hele din fars hus!« Og kongen sagde til livvagten, som stod omkring ham: »Træd frem! Dræb Herrens præster, for de holder også med David! De vidste, at han var på flugt, men lod mig det ikke vide.« Men kongens folk kunne ikke få sig selv til at lægge hånd på Herrens præster og hugge dem ned. Da sagde kongen til Do'eg: »Træd frem! Hug Herrens præster ned!« Og edomitten Do'eg gav sig til at hugge Herrens præster ned; han dræbte den dag femogfirs mand, der bar linned efod. I præstebyen Nob blev mænd og kvinder, børn og spæde, okser, æsler og får hugget ned med sværd. Kun en af Akitubs søn Akimeleks sønner undslap; han hed Ebjatar. Han flygtede til David. Da nu Ebjatar fortalte David, at Saul havde slået Herrens præster ihjel, sagde David til ham: »Jeg vidste den dag, at når edomitten Do'eg var til stede, ville han ganske givet fortælle Saul det. Det er mig, der er årsag til, at alle i din fars hus døde. Bliv hos mig! Vær ikke bange! Den, der stræber dig efter livet, stræber også mig efter livet. Hos mig er du i sikkerhed.«

Krydshenvisning:

Sl 57,1 142,1

Jos 15,35

Krydshenvisning:

Dom 11,3

Krydshenvisning:

2 Sam 8,2

Ruth 1,1

Krydshenvisning:

Sl 63,1

Krydshenvisning:

1 Sam 18,3

Krydshenvisning:

Sl 52,2

1 Sam 21,2-10

Krydshenvisning:

Sl 52,2

1 Sam 21,2-10

Krydshenvisning:

1 Sam 21,2

Krydshenvisning:

1 Sam 23,6

Mark 2,26

Krydshenvisning:

1 Sam 21,8

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.