Bibelen online

Markusevangeliet Kapitel 2

Helbredelsen af den lamme i Kapernaum

Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: »Søn, dine synder tilgives dig.« Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: »Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud?« Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: »Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå? Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden« – siger han til den lamme: »Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!« Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: »Aldrig har vi set noget lignende!«

Levi kaldes til discipel

Jesus gik atter ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han underviste dem. Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham.

Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?« Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.«

Ung vin på nye lædersække

Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: »Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!«

Aksplukningen på sabbatten

På en sabbat kom Jesus forbi nogle kornmarker, og undervejs begyndte hans disciple at plukke aks. Farisæerne sagde da til ham: »Se dér, hvorfor gør de noget, som ikke er tilladt på en sabbat?« Så sagde han til dem: »Har I aldrig læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd manglede mad og blev sultne, hvordan han på ypperstepræsten Ebjatars tid gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene, som det kun er tilladt præsterne at spise, og tilmed gav sine mænd noget?« Og Jesus sagde til dem: »Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbatten.«

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Luk 5,17-26

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Luk 5,17-26

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Luk 5,17-26

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Luk 5,17-26

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Luk 5,17-26

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Luk 5,17-26

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Luk 5,17-26

Sl 130,4

Es 43,25

Luk 7,49

Joh 10,33

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Luk 5,17-26

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Luk 5,17-26

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Luk 5,17-26

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Luk 5,17-26

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Luk 5,17-26

Krydshenvisning:

Matt 9,9-13

Luk 5,27-32

Krydshenvisning:

Matt 9,9-13

Luk 5,27-32

Joh 1,43

Krydshenvisning:

Matt 9,9-13

Luk 5,27-32

Krydshenvisning:

Matt 9,9-13

Luk 5,27-32

Krydshenvisning:

Matt 9,9-13

Luk 5,27-32

2 Mos 15,26

Luk 19,10

1 Tim 1,15

Krydshenvisning:

Matt 9,14-17

Luk 5,33-39

Krydshenvisning:

Matt 9,14-17

Luk 5,33-39

Krydshenvisning:

Matt 9,14-17

Luk 5,33-39

Krydshenvisning:

Matt 9,14-17

Luk 5,33-39

Krydshenvisning:

Matt 9,14-17

Luk 5,33-39

Krydshenvisning:

Matt 12,1-8

Luk 6,1-5

5 Mos 23,26

Krydshenvisning:

Matt 12,1-8

Luk 6,1-5

2 Mos 20,10

Krydshenvisning:

Matt 12,1-8

Luk 6,1-5

Judit 11,13

Krydshenvisning:

Matt 12,1-8

Luk 6,1-5

Judit 11,13

1 Sam 21,7 22,20

3 Mos 24,9

Krydshenvisning:

Matt 12,1-8

Luk 6,1-5

5 Mos 5,14

2 Makk 5,19

Krydshenvisning:

Matt 12,1-8

Luk 6,1-5

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.