Bibelen online

Anden Krønikebog Kapitel 34

Josija

Josija var otte år, da han blev konge, og han regerede enogtredive år i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne; han fulgte i sin fader Davids spor og veg ikke til højre eller venstre.

I sit ottende regeringsår, mens han endnu var ung, begyndte han at søge sin fader Davids Gud, og i sit tolvte regeringsår begyndte han at rense Juda og Jerusalem for offerhøjene, Ashera-pælene og de udskårne og støbte gudebilleder. I hans påsyn rev de Ba'al-altrene ned, og røgelsesaltrene, der stod oven på dem, huggede han i stykker. Ashera-pælene og de udskårne og støbte gudebilleder knuste han til støv, som han strøede ud over gravene, hvor de, der havde ofret til dem, lå begravet. Præsternes knogler brændte han på deres altre. På den måde rensede han Juda og Jerusalem. Også i byerne i Manasse, Efraim, Simeon og helt til Naftali, rundt omkring på torvene, rev han altrene ned og slog Ashera-pælene og gudebillederne i stykker og knuste dem, og alle røgelsesaltrene i hele Israel huggede han i stykker. Så vendte han hjem til Jerusalem.

Hilkija finder lovbogen

I sit attende regeringsår, efter at han havde renset landet og templet, sendte han Shafan, Asaljas søn, Ma'aseja, byens kommandant, og sekretæren Joa, Joakaz' søn, hen for at udbedre Herren sin Guds hus. De gik til ypperstepræsten Hilkija og gav ham de penge, der var blevet bragt til Guds hus, og som de levitter, der var dørvogtere, havde samlet ind i Manasse og Efraim, i hele resten af Israel, i hele Juda og Benjamin og blandt Jerusalems indbyggere. De gav dem til dem, der forestod arbejdet og førte tilsyn med Herrens tempel, og de gav dem videre til dem, der arbejdede på at udbedre skaderne i Herrens tempel; de gav dem til tømrermestrene og bygmestrene til indkøb af tilhuggede sten og tømmer til tværbjælker og til langbjælker til de bygninger, som Judas konger havde ødelagt. Mændene arbejdede samvittighedsfuldt; levitterne Jahat og Obadja af Merari-sønnerne og Zekarja og Meshullam af kehatitterne førte tilsyn med dem og ledede arbejdet. Alle de levitter, der havde forstand på musikinstrumenter, havde opsyn med bærerne og var ledere for alle dem, der udførte de forskellige slags arbejde. Andre levitter var skrivere, formænd og portvagter.

Men da de tog de penge frem, der var blevet bragt til Herrens tempel, fandt præsten Hilkija bogen med Herrens lov, som var givet gennem Moses. Hilkija sagde til statsskriveren Shafan: »Jeg har fundet lovbogen i Herrens tempel!« Og Hilkija gav ham bogen. Shafan bragte bogen til kongen og aflagde samtidig beretning: »Dine folk gør alt det, der er lagt i hænderne på dem. De har taget de penge frem, som var i Herrens tempel, og har givet dem til dem, der fører tilsyn, og dem, der forestår arbejdet.« Og statsskriveren Shafan fortalte kongen, at præsten Hilkija havde givet ham en bog, og Shafan læste den op for kongen.

Da kongen hørte, hvad der stod i loven, flængede han sine klæder, og han befalede Hilkija, Ahikam, Shafans søn, Abdon, Mikas søn, statsskriveren Shafan og Kongens Tjener Asaja: »Gå hen og rådspørg Herren for mig og for dem, der er tilbage i Israel og Juda, om det, der står i bogen, som er blevet fundet; for Herrens vrede, som er vældet frem mod os, er stor, fordi vores fædre ikke fulgte Herrens ord og handlede efter alt det, der står i denne bog.«

Så gik Hilkija og kongens mænd til profetinden Hulda, som var gift med Shallum, Tokhats søn, Hasras sønnesøn, der havde tilsyn med klædekammeret. Hun boede i Jerusalems nye bydel. De forelagde hende sagen, og hun sagde til dem: »Dette siger Herren, Israels Gud: Sig til den mand, som har sendt jer til mig: Dette siger Herren: Jeg bringer ulykke over dette sted og over dem, der bor her, alle de forbandelser, der står om i den bog, som er læst op for Judas konge, fordi de svigtede mig og tændte offerild for andre guder, så de krænkede mig med deres hænders værk; derfor er min vrede vældet frem mod dette sted, og den skal ikke slukkes. Men til Judas konge, som sendte jer for at rådspørge Herren, skal I sige: Dette siger Herren, Israels Gud: Nu har du hørt ordene! Men fordi dit hjerte var ængsteligt, så du ydmygede dig for Guds ansigt, da du hørte hans trusler mod dette sted og mod dem, der bor her, fordi du ydmygede dig for mit ansigt og flængede dine klæder og græd for mit ansigt, så vil jeg også bønhøre dig, siger Herren. Jeg vil lade dig samles med dine fædre; du skal lægges i graven med fred, og dine øjne skal ikke få al den ulykke at se, som jeg bringer over dette sted og over dem, der bor her.« Dette svar bragte de kongen.

Josijas reform

Da sendte kongen bud og samlede alle Judas og Jerusalems ældste. Han gik op i Herrens tempel sammen med alle judæerne og Jerusalems indbyggere, præsterne og levitterne, ja hele folket, fra den største til den mindste, og han læste hele pagtsbogen, som var fundet i Herrens tempel, for dem. Og kongen stillede sig på sin plads og sluttede pagten for Herrens ansigt: De skulle følge Herren og holde hans befalinger, formaninger og love af hele deres hjerte og af hele deres sjæl og således handle efter pagtens ord, som stod i denne bog. Og han lod alle dem, der var til stede i Jerusalem og Benjamin, indgå pagten. Jerusalems indbyggere handlede efter Guds, deres fædres Guds, pagt. Så fjernede Josija alle de afskyelige ting fra alle israelitternes egne og sørgede for, at enhver, der befandt sig i Israel, dyrkede Herren deres Gud. Så længe han levede, veg de ikke fra Herren, deres fædres Gud.

Krydshenvisning:

2 Kong 22,1-2

Jer 3,6

Krydshenvisning:

2 Kong 22,1-2

2 Krøn 29,2

Krydshenvisning:

2 Kong 22,1-2

Krydshenvisning:

2 Kong 22,1-2

3 Mos 26,30

2 Krøn 33,3

Krydshenvisning:

2 Kong 22,1-2

1 Kong 13,2

2 Kong 23,16

Krydshenvisning:

2 Kong 22,1-2

2 Krøn 31,1

Krydshenvisning:

2 Kong 22,1-2

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Note:

Kongens Tjener er her en titel.

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

5 Mos 28,15-68

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

2 Krøn 33,12-13

Krydshenvisning:

2 Kong 22,3-20

Krydshenvisning:

2 Kong 23,1-20

Krydshenvisning:

2 Kong 23,1-20

Krydshenvisning:

2 Kong 23,1-20

Jos 24,25

2 Krøn 15,12

Krydshenvisning:

2 Kong 23,1-20

Krydshenvisning:

2 Kong 23,1-20

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd