Bibelen online

Anden Krønikebog Kapitel 31

Hizkijas tempelreform

Da de var færdige med alt dette, gik alle de israelitter, der var til stede, ud til Judas byer og knuste stenstøtterne, huggede Ashera-pælene om og rev offerhøjene og altrene ned i hele Juda, Benjamin, Efraim og Manasse, så der intet var tilbage. Derpå vendte alle israelitterne hjem til deres byer, hver til sin ejendom.

Hizkija opstillede præsterne og levitterne, skifte for skifte, så hver af dem fik sin særlige tjeneste med at bringe brændofre og måltidsofre og med at gøre tjeneste og takke og lovprise i portene til Herrens lejr. Kongen bidrog med noget af sin ejendom til brændofrene, både morgenbrændofrene og aftenbrændofrene, og brændofrene på sabbatterne, nymånedagene og ved festerne, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov. Han gav folket, der boede i Jerusalem, besked på at give præsterne og levitterne den andel, der tilkom dem, så de kunne fastholde Herrens lov. Så snart denne befaling var nået ud, kom israelitterne med førstegrøde af korn, vin, olie, honning og al markens afgrøde i store mængder, og de kom med tiende af alt i rigelig mængde. De israelitter og judæere, der boede i Judas byer, kom også med tiende af køer og får og tiende af al markens afgrøde som helliggaver, der var helliget Herren deres Gud; og de lagde det i bunke efter bunke. I den tredje måned begyndte de at lægge det i bunker, og i den syvende måned var de færdige. Da Hizkija og stormændene kom og så bunkerne, priste de Herren og hans folk Israel. Hizkija forhørte sig hos præsterne og levitterne om bunkerne, og Azarja, ypperstepræsten af Sadoks hus, svarede: »Siden de begyndte at bringe afgiften til Herrens tempel, har vi spist os mætte og har endda rigeligt tilovers; for Herren har velsignet sit folk, så vi har fået hele denne rigdom tilovers.«

Så gav Hizkija besked om at indrette kamre i Herrens tempel, og da det var sket, bragte de samvittighedsfuldt afgifterne og tienden og helliggaverne derind; levitten Konanja havde overopsynet med det, mens hans bror Shim'i var den næstøverste; Jehiel, Azazja, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jismakja, Mahat og Benaja var opsynsmænd under Konanja og hans bror Shim'i efter den anordning, som kong Hizkija og Azarja, den øverste over Guds hus, havde givet. Levitten Kore, Jimnas søn, der var portvagt på østsiden, havde ansvaret for de frivillige gaver til Gud; han skulle uddele Herrens afgifter og de højhellige offergaver. Under ham stod Eden, Minjamin, Jeshua, Shemaja, Amarja og Shekanja; de blev sat til at stå for den retmæssige uddeling i præstebyerne til deres brødre, både store og små, skifte for skifte, dem af mandkøn fra tre år og opefter, uanset om de var registreret; det gjaldt alle, som dag efter dag kom til Herrens tempel for at udføre deres tjenestepligter efter deres skifter.

Præsterne blev registreret fædrenehus for fædrenehus, mens levitterne fra tyve år og opefter blev registreret efter deres tjenestepligter i deres skifter. I hver af grupperne blev de registreret med deres hustruer, sønner og døtre, store og små, for de skulle hellige sig samvittighedsfuldt. Arons sønner, præsterne, som boede på græsmarkerne omkring deres byer, havde i hver eneste by nogle mænd, der var udpeget til at uddele det, der tilkom alle mænd blandt præsterne og alle de levitter, der var registreret.

Sådan bar Hizkija sig ad i hele Juda; han gjorde, hvad der var godt og ret og sandt for Herren hans Gud. I alt, hvad han tog fat på, enten det angik tjenesten i Guds hus eller loven og budene, handlede han i den hensigt at søge Gud af hele sit hjerte; og han havde lykken med sig.

Krydshenvisning:

2 Krøn 29

5 Mos 7,5

2 Kong 18,4

Krydshenvisning:

4 Mos 28-29

Krydshenvisning:

2 Mos 23,19

5 Mos 14,22-23

Krydshenvisning:

3 Mos 27,32

Krydshenvisning:

1 Krøn 9,11

Krydshenvisning:

1 Krøn 23,24

Krydshenvisning:

2 Krøn 26,5

Natten åbner sig som en port

Det Nye Testamente gendigtet som roman af Anne Lise Marstrand-Jørgensen
natten
299,95

Forfatter: Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Sidetal: 272
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-293-3
Mål: 13,4 x 21,5 cm.