Bibelen online

Anden Krønikebog Kapitel 33

Manasse

Manasse var tolv år, da han blev konge, og han regerede femoghalvtreds år i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne. Han genopbyggede de offerhøje, som hans far Hizkija havde revet ned; han rejste altre for Ba'alerne og lavede Ashera-pæle, og han tilbad hele himlens hær og dyrkede den. Han byggede altre i Herrens tempel, om hvilket Herren havde sagt: »I Jerusalem skal mit navn være til evig tid.« Og i de to forgårde til Herrens tempel byggede han altre for hele himlens hær. Han lod endda sine sønner gå gennem ilden i Hinnoms søns dal, han drev trolddom, tog varsler, brugte magi og ansatte dødemanere og sandsigere; han gjorde meget, der var ondt i Herrens øjne, så han krænkede ham. Og han opstillede den gudestatue, han havde lavet, i Guds hus, om hvilket Gud havde sagt til David og til hans søn Salomo: »På dette tempel og på Jerusalem, som jeg har udvalgt blandt alle Israels stammer, vil jeg sætte mit navn til evig tid; og jeg vil ikke mere fjerne Israel fra det land, som jeg bestemte for jeres fædre, når de blot omhyggeligt vil gøre alt det, jeg har befalet dem ved Moses, og holde hele loven, alle lovbudene og retsreglerne.« Men Manasse forledte judæerne og Jerusalems indbyggere til at handle værre end de folkeslag, som Herren havde udryddet foran israelitterne.

Herren talte til Manasse og hans folk, men de lyttede ikke. Derfor førte Herren assyrerkongens hærførere mod dem, og de fangede Manasse med kroge og lagde ham i lænker og førte ham til Babylon. Men i sin nød ville han formilde Herren sin Gud, og han ydmygede sig dybt for sine fædres Gud. Han bad til ham, og Herren bønhørte ham; han hørte, da han bønfaldt ham, og førte ham tilbage til Jerusalem til hans kongedømme. Da erkendte Manasse, at Herren er Gud.

Derefter byggede han en ydre mur om Davidsbyen vest for Gihon i dalen hen imod Fiskeporten og rundt om Ofel, og han gjorde den meget høj. I alle de befæstede byer i Juda indsatte han kommandanter. Han fjernede de fremmede guder og statuen fra Herrens tempel og alle de altre, han havde bygget på Herrens tempelbjerg og i Jerusalem, og han kastede dem uden for byen. Han satte Herrens alter i stand og bragte måltidsofre og takofre på det. Og han pålagde judæerne at dyrke Herren, Israels Gud. Folket ofrede dog stadig på højene, men kun til Herren deres Gud.

Hvad der ellers er at fortælle om Manasse, hans bøn til sin Gud og de ord, seerne talte til ham i Herrens, Israels Guds, navn, står i Israels Kongers Krønike. I hans seeres Krønike står der om hans bøn, hvordan han blev bønhørt, om al hans synd og hans troløshed og om de steder, hvor han byggede offerhøje og opstillede Ashera-pæle og gudebilleder, før han ydmygede sig.

Manasse lagde sig til hvile hos sine fædre, og man begravede ham i hans palads, og hans søn Amon blev konge efter ham.

Amon

Amon var toogtyve år, da han blev konge, og han regerede to år i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, sådan som hans far Manasse havde gjort. Han bragte slagtofre til alle de gudebilleder, hans far Manasse havde lavet, og dyrkede dem. Men han ydmygede sig ikke for Herren, sådan som hans far Manasse havde gjort, Amon øgede tværtimod skylden. Hans folk dannede en sammensværgelse mod ham og dræbte ham i hans palads. Men storbønderne dræbte alle dem, der havde sammensvoret sig mod kong Amon, og de gjorde hans søn Josija til konge efter ham.

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

5 Mos 18,9

2 Krøn 36,14

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

2 Kong 18,4

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

2 Sam 7,13

1 Kong 9,3

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

2 Krøn 28,3

3 Mos 20,6

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

2 Krøn 7,12 7,16

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

2 Krøn 24,19

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

1 Kong 18,39

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

2 Krøn 27,3

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

Krydshenvisning:

2 Kong 21,1-18

Krydshenvisning:

2 Kong 21,19-26

Krydshenvisning:

2 Kong 21,19-26

Krydshenvisning:

2 Kong 21,19-26

Krydshenvisning:

2 Kong 21,19-26

Krydshenvisning:

2 Kong 21,19-26

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.