Bibelen online

Femte Mosebog Kapitel 28

Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk. Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud:

Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken.

Velsignet være frugten af dine moderliv og frugten af din jord og frugten af dit kvæg, dine oksers afkom og dine fårs tillæg.

Velsignet være din kurv og dit dejtrug.

Velsignet være du, når du kommer hjem, og velsignet være du, når du går ud.

Herren vil slå de fjender foran dig, som rejser sig imod dig; ad én vej rykker de ud imod dig, men ad syv veje skal de flygte for dig. Herren vil befale velsignelsen at bo hos dig, i dine forrådskamre og i alt, hvad du har erhvervet, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, han vil give dig. Herren vil bekræfte dig som sit hellige folk, sådan som han har tilsvoret dig, hvis du holder Herren din Guds befalinger og vandrer ad hans veje, så alle jordens folk får at se, at Herrens navn er nævnt over dig, og må frygte for dig. Herren vil give dig frugt af dine moderliv, frugt af dit kvæg og frugt af din jord i overflod i det land, Herren lovede dine fædre at give dig. Herren vil åbne sit gode forrådskammer, himlen, for dig og til rette tid give dit land den regn, det behøver, og velsigne al din gerning, så du kan låne ud til mange folk og ikke selv skal låne. Herren vil gøre dig til hoved, ikke til hale; du vil stadig komme højere op, ikke længere ned, hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og omhyggeligt følger dem, så du ikke viger til højre eller til venstre fra noget af det, jeg i dag befaler jer, og følger andre guder og dyrker dem.

Men hvis du ikke adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger og love, som jeg giver dig i dag, så skal alle disse forbandelser komme over dig og nå dig:

Forbandet være du i byen, og forbandet være du på marken.

Forbandet være din kurv og dit dejtrug.

Forbandet være frugten af dine moderliv og frugten af din jord, dine oksers afkom og dine fårs tillæg.

Forbandet være du, når du kommer hjem, og forbandet være du, når du går ud.

Herren vil sende forbandelsen, rædslen og truslen over dig og over alt, hvad du erhverver, og alt, hvad du gør, til du hurtigt er tilintetgjort og gået til grunde, fordi du svigtede mig med dine onde gerninger. Herren vil lade pesten klæbe til dig, til den har udryddet dig fra det land, du skal ind og tage i besiddelse. Herren vil ramme dig med svindsot, feber, feberglød og feberhede, med tørke, kornbrand og rust; det skal forfølge dig, til du er gået til grunde. Himlen over dit hoved skal blive til bronze og jorden under dine fødder til jern. Herren vil forvandle den regn, dit land behøver, til støv og aske; fra himlen skal den komme ned over dig, til du er tilintetgjort. Herren vil slå dig foran dine fjender; ad én vej rykker du ud imod dem, men ad syv veje skal du flygte for dem; du bliver til rædsel for alle jordens kongeriger. Dine lig skal blive til føde for alle himlens fugle og jordens dyr, ingen skal jage dem bort. Herren vil ramme dig med Egyptens udslæt og bylder, skab og fnat, som du ikke kan blive helbredt for. Herren vil ramme dig med sindssyge, blindhed og vanvid, så du må famle dig frem ved højlys dag som den blinde i mørket uden at nå dit mål. Du bliver undertrykt og udplyndret hver eneste dag, uden at nogen kommer dig til undsætning.

Bliver du forlovet med en kvinde, skal en anden mand tage hendes mødom. Bygger du et hus, skal du ikke komme til at bo i det. Planter du en vingård, skal du ikke komme til at tage den i brug. Din okse bliver slagtet for øjnene af dig, uden at du får noget af den at spise. Dit æsel bliver røvet fra dig, uden at du får det tilbage. Dine får bliver overgivet til dine fjender, uden at nogen kommer dig til undsætning. Dine sønner og døtre bliver overgivet til et fremmed folk; du ser længselsfuldt efter dem hele tiden, men er magtesløs. Frugten af din jord og udbyttet af dit slid bliver ædt af et folk, du ikke kender, du bliver undertrykt og mishandlet hver eneste dag, og du bliver vanvittig af det, dine øjne får at se.

Herren vil ramme dig på knæene og lårene, ja fra isse til fod, med ondartede bylder, som du ikke kan helbredes for. Både dig og den konge, du indsætter over dig, vil Herren føre bort til et folk, som hverken du eller dine fædre har kendt, og dér skal du dyrke andre guder, guder af træ og sten. Du vil blive til gru og til spot og spe i alle de folk, Herren fører dig til.

Selv om du sår meget korn på marken, kommer du kun til at høste en lille smule, for græshopperne vil æde det. Planter du vingårde og dyrker dem, kommer du ikke til at drikke eller oplagre vinen, for ormene vil fortære druerne. Har du oliventræer i hele dit land, kommer du ikke til at salve dig med olie, for dine oliven falder af. Får du sønner og døtre, får du ikke lov at beholde dem, for de skal gå i fangenskab. Alle dine træer og frugten af din jord skal insekter erobre.

Den fremmede, der bor hos dig, skal hæve sig højere og højere over dig, og du skal synke længere og længere ned. Han skal låne ud til dig, men du skal ikke låne ud til ham; han skal blive hoved, og du skal blive hale.

Alle disse forbandelser skal komme over dig; de skal forfølge dig og nå dig, til du er tilintetgjort, fordi du ikke adlød Herren din Gud og holdt de befalinger og love, han gav dig, og de skal tjene som tegn og varsel hos dig og din slægt til evig tid. Du undlod at tjene Herren din Gud med glæde og af hjertens lyst, fordi du havde rigeligt af alt; derfor skal du trælle for den fjende, Herren sender imod dig, under sult, tørst og nøgenhed og mangel på alt; han vil lægge et jernåg på nakken af dig, til han får dig tilintetgjort.

Herren skal rejse et folk fra det fjerne imod dig; fra jordens ende kommer det, ligesom ørnen, der slår ned, et folk, hvis sprog du ikke forstår, et folk med hårde ansigter, som ikke tager hensyn til gamle og ikke viser barmhjertighed mod unge. Det skal æde frugten af dit kvæg og frugten af din jord, til du er tilintetgjort; det skal ikke levne dig noget korn, vin eller olie, ej heller dine oksers afkom eller dine fårs tillæg, til det har fået dig udryddet. Det skal belejre dig i alle dine byer, indtil dine høje, stejle mure, som du satte din lid til, er faldet i hele dit land. Ja, det skal belejre dig i alle dine byer overalt i det land, Herren din Gud har givet dig, så du æder frugten af dine moderliv, kødet af dine sønner og døtre, som Herren din Gud har givet dig, i den nød og trængsel, din fjende forvolder dig. Den sarteste og mest forvænte mand hos dig skal se skævt til sin bror og til sin kone, som han favner, og til de børn, han har tilbage; han giver dem ikke af det kød, han selv æder, kødet af sine børn, det eneste, han har tilbage i den nød og trængsel, din fjende forvolder dig i alle dine byer. Den sarteste og mest forvænte kvinde, som end ikke har prøvet at støtte med sin fod på jorden, fordi hun er så forvænt og sart, skal se skævt til sin mand, som hun favner, og til sin søn og sin datter; endog den efterbyrd, der kommer ud mellem benene på hende, og de børn, hun føder, vil hun æde i hemmelighed, fordi hun mangler alt i den nød og trængsel, som din fjende forvolder dig i dine byer.

Hvis du ikke omhyggeligt følger alle denne lovs ord, som står skrevet i denne bog, og frygter det herlige og frygtindgydende navn Jahve, din Gud, så vil Herren ramme dig og din slægt med usædvanlig hårde slag, med kraftige og vedvarende plager og med svære og vedvarende sygdomme. Alle Egyptens sygdomme, som du gruer for, vil han påføre dig, og de skal klæbe til dig; også enhver anden sygdom og plage, som ikke er nævnt i denne lovbog, skal Herren bringe over dig, til du er tilintetgjort. Hvor I før var talrige som himlens stjerner, skal der kun være nogle få tilbage, fordi du ikke adlød Herren din Gud.

Som Herren før glædede sig over jer og ville jer det godt og gjorde jer talrige, sådan skal Herren nu glæde sig over at udrydde jer og tilintetgøre jer, og I vil blive rykket op af den jord, som du skal ind og tage i besiddelse. Herren skal sprede jer blandt alle folkene over hele jorden, og dér skal du dyrke andre guder, som hverken du eller dine fædre har kendt, guder af træ og sten. Hos de folk skal du ikke få ro, og din fod skal ikke finde hvile. Herren skal give dig et uroligt hjerte, udslukte øjne og et ængsteligt sind. Dit liv skal hænge i en tråd; du skal være bange nat og dag og ikke være sikker på dit liv. Om morgenen siger du: »Gid det var aften,« og om aftenen: »Gid det var morgen;« så stor er den rædsel, der fylder dit hjerte, over det, dine øjne får at se. Herren skal føre dig tilbage til Egypten på skibe ad den vej, jeg lovede, du aldrig skulle se igen, og dér skal I udbyde jer selv som trælle og trælkvinder til jeres fjender, men ingen vil købe jer.

Det var ordene i den pagt, Herren befalede Moses at slutte med israelitterne i Moabs land, ud over den pagt, han havde sluttet med dem ved Horeb.

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

5 Mos 26,19

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

1 Mos 49,25-26

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Sl 121,8

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

3 Mos 25,21

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

2 Mos 19,5-6

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Es 63,19

2 Makk 8,15

Sir 36,14

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

5 Mos 30,9

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

5 Mos 15,6

Jer 5,24

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

5 Mos 5,29 5,32

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

5 Mos 30,17-18

Dan 9,11

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Am 4,9

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

5 Mos 11,17

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Jer 24,9

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

2 Mos 9,9

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Es 59,10

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Es 65,22

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Dom 6,3

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

5 Mos 4,28

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

1 Kong 9,7

Jer 24,9

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Mika 6,15

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

5 Mos 28,12-13

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Jer 28,13-14

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Hab 1,8

Es 33,19

Jer 5,15

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Klages 5,12-13

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

3 Mos 26,29

2 Kong 6,28-29

Klages 2,20 4,10

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

5 Mos 28,27

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

5 Mos 4,27

TilfDan B,14

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Ordsp 1,26

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Neh 1,8

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,1-39

5 Mos 17,16

Hos 8,13

Krydshenvisning:

5 Mos 5,2

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.