Bibelen online

Anden Samuelsbog Kapitel 20

Shebas oprør

Nu var der en ondsindet mand, der hed Sheba, søn af Bikri; han var benjaminit. Han stødte i hornet og råbte:

»Vi har ingen del i David,

ingen lod i Isajs søn.

Gå nu hver til sit, israelitter!«

Da vendte alle israelitterne David ryggen og fulgte Sheba, Bikris søn; men judæerne sluttede op om deres konge og fulgte med ham fra Jordan til Jerusalem.

Da David var kommet hjem til Jerusalem, tog han de ti medhustruer, som han havde ladet blive tilbage til at tage vare på paladset, og satte dem i forvaring. Han sørgede for dem, men gik ikke ind til dem. Til deres dødsdag måtte de leve i afholdenhed, som om de var enker.

Kongen sagde til Amasa: »Kald judæerne til våben, og stil her om tre dage!« Amasa tog så af sted for at kalde judæerne til våben, men da han ikke overholdt den fastsatte tidsfrist, sagde David til Abishaj: »Nu bliver Sheba, Bikris søn, en større trussel mod os, end Absalom var. Tag derfor mine folk og sæt efter ham, så han ikke vinder nogle befæstede byer for sig, og vi taber ham af syne!« Joabs mænd, kreterne og pleterne og alle elitetropperne fulgte Abishaj; de forlod Jerusalem og satte efter Sheba, Bikris søn.

Da de kom til den store sten i Gibeon, var Amasa allerede kommet. Joab var iført sin våbendragt. Uden på den havde han et bælte med et sværd i skeden, der var fastgjort ved lænden. Da han gik frem, faldt det ned. Joab sagde til Amasa: »Hvordan har du det, broder?« Han greb Amasa i skægget med højre hånd for at kysse ham; men Amasa tog sig ikke i agt for det sværd, Joab havde i hånden, og Joab stak det i maven på ham, så indvoldene væltede ud på jorden. Han døde for et eneste stød.

Joab og hans bror Abishaj genoptog så forfølgelsen af Sheba, Bikris søn, mens en af Joabs mænd blev stående ved liget og råbte: »Alle, der holder med Joab og er på Davids side, følger Joab!« Amasa lå midt på vejen, badet i blod, og da manden så, at hele hæren gjorde holdt, rullede han Amasa bort fra vejen ind på marken og kastede en kappe over ham, for alle, der kom forbi, så ham og standsede op.

Så snart han havde fået ham væk fra vejen, fulgte de alle sammen efter Joab i forfølgelsen af Sheba, Bikris søn. Han var på sin vej gennem alle Israels stammer kommet til Abel-Bet-Ma'aka, og alle mænd af Bikris slægt havde samlet sig og fulgt ham. Nu kom de og indesluttede ham i Abel-Bet-Ma'aka og kastede en vold op omkring byen, som nåede op til ringmuren. Hele Joabs hær gik i gang med at ødelægge muren for at få den til at styrte sammen. Men en klog kvinde fra byen råbte: »Hør her! Bed Joab komme nærmere, så jeg kan tale med ham.« Da Joab var kommet derhen, sagde kvinden: »Er du Joab?« Han svarede ja, og hun sagde: »Hør, hvad jeg har at sige til dig, herre.« Han svarede: »Ja, jeg hører.« Så sagde hun: »Før i tiden sagde man: ›Spørg dog i Abel‹, og så var sagen afgjort. Vi hører til de mest fredsommelige og pålidelige i Israel, og alligevel stræber du efter at bringe død over en by, som er en moder i Israel. Hvorfor vil du ødelægge Herrens ejendom?« Joab svarede: »Jeg ville aldrig finde på at ødelægge eller tilintetgøre den. På ingen måde! Men en mand fra Efraims bjergland ved navn Sheba, Bikris søn, har løftet sin hånd mod kong David. Hvis bare I udleverer ham, forlader jeg byen.« Kvinden svarede Joab: »Hans hoved skal blive kastet ud til dig over muren.« Kvinden gik til byens befolkning med sit gode råd, og de huggede hovedet af Sheba, Bikris søn, og kastede det ned til Joab. Han stødte i hornet, og mændene trak sig tilbage fra byen, og de spredtes og gik hver til sit. Selv vendte Joab tilbage til kongen i Jerusalem.

Davids embedsmænd

Joab var hærchef i Israel. Benaja, Jojadas søn, stod i spidsen for kreterne og pleterne. Adoniram stod for hoveriet. Akiluds søn Joshafat var sekretær; Sheja var statsskriver, Sadok og Ebjatar var præster. Men også Ira af Jairs slægt var præst hos David.

Krydshenvisning:

1 Kong 12,16

Krydshenvisning:

2 Sam 16,21-22

Krydshenvisning:

2 Sam 19,14

Krydshenvisning:

Matt 26,48-50

Krydshenvisning:

1 Kong 2,5

2 Sam 3,27

Krydshenvisning:

5 Mos 32,9

Krydshenvisning:

2 Sam 8,15-18

1 Kong 4,4 4,6

Krydshenvisning:

2 Sam 8,15-18

1 Kong 4,4 4,6

Krydshenvisning:

2 Sam 8,15-18

1 Kong 4,4 4,6

Krydshenvisning:

2 Sam 8,15-18

1 Kong 4,4 4,6

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd