Bibelen online

Første Kongebog Kapitel 12

Rigets deling

Rehabeam drog til Sikem, for hele Israel kom til Sikem for at gøre ham til konge. Det hørte Jeroboam, Nebats søn; han var endnu i Egypten, hvortil han var flygtet for kong Salomo, men nu vendte han hjem fra Egypten. Der blev sendt bud efter ham, og da Jeroboam og hele Israels forsamling var kommet til stede, sagde de til Rehabeam: »Din far lagde et tungt åg på os; hvis du letter det trællearbejde og det tunge åg, som din far lagde på os, vil vi tjene dig.« Men han svarede dem: »Gå bort, vent tre dage, og kom så tilbage til mig!« Og så gik folk bort.

Kong Rehabeam rådførte sig nu med de gamle, som havde stået i hans far Salomos tjeneste, mens han levede; han spurgte: »Hvad råder I til at svare dette folk?« De svarede: »Hvis du i dag vil tjene dette folk, skal du svare dem med venlige ord; så vil de altid tjene dig.« Men han forkastede det råd, de gamle gav ham, og rådførte sig med de unge, som var vokset op sammen med ham, og som stod i hans tjeneste. Han spurgte dem: »Hvad råder I til at svare dette folk, som har sagt til mig: Let det åg, som din far lagde på os?« De unge, som var vokset op sammen med ham, svarede: »Sådan skal du sige til dette folk, som sagde til dig, at din far havde lagt et tungt åg på dem, og at du skulle lette det; sådan skal du svare dem: Det mindste på mig er tykkere end min fars lænder! Har min far læsset et tungt åg på jer, vil jeg gøre det tungere; har min far tugtet jer med svøber, vil jeg tugte jer med skorpioner!«

Den tredje dag kom Jeroboam med alle folkene til Rehabeam, som kongen havde befalet, da han sagde: »Kom tilbage til mig om tre dage.« Kongen svarede folket hårdt; han forkastede det råd, de gamle havde givet, og sagde til dem efter de unges råd: »Har min far lagt et tungt åg på jer, vil jeg gøre det tungere; har min far tugtet jer med svøber, vil jeg tugte jer med skorpioner!« Kongen ville ikke lytte til folket, for Herren havde vendt tingene sådan, for at Herren kunne opfylde det, han havde talt til Jeroboam, Nebats søn, ved Akija fra Shilo. Da hele Israel så, at kongen ikke ville høre på dem, svarede folket kongen:

»Vi har ingen del i David,

ingen lod i Isajs søn.

Gå nu hver til sit, israelitter!

Se til dit eget hus, David!«

Så gik israelitterne hver til sit. Men de israelitter, som boede i Judas byer, var Rehabeam konge over. Kong Rehabeam sendte så Adoniram, som stod for hoveriet; men hele Israel stenede ham til døde. Kong Rehabeam skyndte sig op i sin vogn og flygtede til Jerusalem.

Sådan gjorde Israel oprør mod Davids hus, og sådan er det den dag i dag.

Jeroboam bliver konge i Israel

Da alle israelitterne hørte, at Jeroboam var vendt hjem, sendte de bud efter ham til folkeforsamlingen og gjorde ham til konge over hele Israel. Kun Judas stamme holdt fast ved Davids hus.

Da Rehabeam kom til Jerusalem, kaldte han hele Judas hus og Benjamins stamme sammen, hundrede og firs tusind udvalgte krigere, til krig mod israelitterne for at genvinde kongedømmet for Salomos søn Rehabeam. Da kom Guds ord til gudsmanden Shemaja: »Sig til Salomos søn Rehabeam, Judas konge, og til hele Judas og Benjamins hus og resten af folket: Dette siger Herren: I må ikke rykke ud til krig mod jeres brødre, israelitterne. I skal alle sammen vende hjem, for det, der er sket, er kommet fra mig.« De adlød Herrens ord, og på hans befaling vendte de hjem.

Jeroboam befæstede Sikem i Efraims bjergland og bosatte sig dér. Senere forlod han den og byggede Penuel.

Jeroboams guldkalve

Jeroboam tænkte: »Nu vender kongemagten nok tilbage til Davids hus. Hvis folket her drager op for at bringe ofre i Herrens tempel i Jerusalem, vil deres hjerter vende sig til deres herre Rehabeam, Judas konge, og så vil de dræbe mig og vende tilbage til Judas konge, Rehabeam.« Kongen holdt derfor råd og lod fremstille to tyrekalve af guld. Derpå sagde han: »Nu har I længe nok draget op til Jerusalem! Her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egypten!« Han stillede den ene i Betel; den anden anbragte han i Dan. – Dette blev til synd! – Og folket gik foran den anden til Dan.

Han byggede offerhøjstempler, og af folket selv udpegede han præster, som ikke var levitter. Jeroboam fejrede festen på den femtende dag i den ottende måned ligesom festen i Juda. Han steg op på det alter, han havde lavet i Betel, for at bringe slagtofre til de tyrekalve, han havde lavet. De offerhøjspræster, han havde udpeget, indsatte han i Betel. Han steg op på det alter, han havde lavet i Betel, på den femtende dag i den ottende måned, en dag, han selv havde fundet på; han fejrede festen for israelitterne, og han steg op på alteret for at tænde offerild.

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

1 Kong 11,40

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

Ordsp 15,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

1 Kong 11,29-31

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

2 Sam 20,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

2 Sam 20,24

Krydshenvisning:

2 Krøn 10

Sir 47,21

1 Kong 11,11-12 11,31

Krydshenvisning:

2 Krøn 11,1-4

Krydshenvisning:

2 Krøn 11,1-4

Krydshenvisning:

2 Krøn 11,1-4

Krydshenvisning:

2 Krøn 11,1-4

Krydshenvisning:

Tob 1,4-5

Krydshenvisning:

Tob 1,4-5

Krydshenvisning:

Tob 1,4-5

2 Mos 32,4 32,8

Krydshenvisning:

Tob 1,4-5

Dom 18,30

Krydshenvisning:

Tob 1,4-5

2 Mos 20,4

2 Kong 10,29 17,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 11,15

Krydshenvisning:

3 Mos 23,34

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.