Bibelen online

Anden Samuelsbog Kapitel 21

Gibeonitternes hævn

I Davids regeringstid var der en hungersnød, som varede hele tre år. Da søgte David Herrens ansigt, og Herren svarede: »Der hviler blodskyld på Saul og hans hus, fordi han dræbte gibeonitterne.« Gibeonitterne var ikke israelitter, men hørte til de amoritter, der var tilbage; skønt israelitterne havde aflagt ed til dem, havde Saul i sin nidkærhed for israelitterne og judæerne stræbt efter at udrydde dem. David sendte nu bud efter gibeonitterne og sagde til dem: »Hvad kan jeg gøre for jer? Hvordan kan jeg skaffe soning, så I kan velsigne Herrens ejendomsfolk?« Gibeonitterne svarede: »Vores mellemværende med Saul og hans hus kan ikke afgøres med sølv eller guld; men vi har ikke ret til at dræbe nogen i Israel.« Kongen spurgte: »Hvad forlanger I, at jeg skal gøre for jer?« Og de svarede: »Det gælder den mand, som ville gøre det af med os, og som havde planer om at udrydde os, så der ikke var en eneste tilbage i hele Israel. Udlevér syv af hans efterkommere til os, så vi kan henrette dem for Herren på Herrens bjerg i Gibeon.« Kongen svarede: »Dem skal I få.« Men kongen skånede Mefiboshet, Jonatans søn, Sauls sønnesøn, på grund af den ed, som David og Sauls søn Jonatan havde aflagt hinanden ved Herren. Kongen tog de to sønner, som Ajjas datter Rispa havde født Saul, Armoni og Mefiboshet, og de fem sønner, som Sauls datter Merab havde født Adriel, der var søn af Barzillaj fra Mehola. Dem udleverede han til gibeonitterne, som henrettede dem på bjerget for Herrens ansigt. Således omkom de alle syv på én gang; de blev dræbt i de første dage af høsten, i begyndelsen af byghøsten.

Ajjas datter Rispa tog sine sørgeklæder og bredte dem ud på klippen. Der sad hun fra begyndelsen af høsten, til regnen styrtede ned fra himlen over de døde, og hun passede på, at himlens fugle ikke slog ned over dem om dagen, og at jordens dyr ikke kastede sig over dem om natten. Da David fik at vide, hvad Ajjas datter Rispa, Sauls medhustru, havde gjort, drog han hen og hentede Sauls og hans søn Jonatans knogler hos borgerne i Jabesh i Gilead, som havde stjålet dem fra torvet i Bet-Shan, hvor filistrene havde hængt dem op, dengang de slog Saul på Gilboa. Han tog Sauls og hans søn Jonatans ben med derfra, og man samlede benene af de henrettede og begravede dem sammen med Sauls og hans søn Jonatans ben i Sauls far Kishs grav i Sela i Benjamins land. Da alt, hvad kongen havde befalet, var gjort, forbarmede Gud sig til sidst over landet.

Heltegerninger under filisterkrigene

Filistrene åbnede igen krig mod Israel, og David og hans folk drog ned og angreb filistrene. David var udmattet. Jishbi-Benob, som hørte til Rafa-slægten, havde et bronzespyd, der vejede tre hundrede sekel, og han bar et nyt sværd. Han havde i sinde at slå David ihjel. Men Serujas søn Abishaj kom David til undsætning og slog filisteren ihjel. Da svor Davids mænd: »Du må aldrig mere drage i felten med os, for du må ikke slukke Israels lampe.«

Nogen tid efter blev der igen krig i Gob med filistrene. Ved den lejlighed blev Saf, der hørte til Rafa-slægten, dræbt af Sibbekaj fra Husha. Der blev igen krig i Gob med filistrene. Elkanan, der var søn af Jair fra Betlehem, dræbte gatitten Goliat, hvis spydstage var som en væverbom.

Der blev igen krig i Gat. Der var en kæmpestor mand; han havde seks fingre på hver hånd og seks tæer på hver fod, i alt fireogtyve. Han hørte også til Rafa-slægten. Han hånede Israel, men Jonatan, der var søn af Davids bror Shim'a, slog ham ihjel.

Disse fire hørte til Rafa-slægten i Gat, og de faldt for Davids og hans folks hånd.

Krydshenvisning:

4 Mos 27,21

Krydshenvisning:

Jos 9,15 9,19

Krydshenvisning:

5 Mos 32,9

Krydshenvisning:

5 Mos 21,22-23

Krydshenvisning:

1 Sam 20,15-17

Krydshenvisning:

2 Sam 3,7

1 Sam 18,19

Krydshenvisning:

1 Sam 31,12

Krydshenvisning:

Jos 18,28

2 Sam 24,25

Krydshenvisning:

2 Sam 5,17-25

Krydshenvisning:

2 Sam 23,18 22,29

1 Kong 11,36 15,4

Sl 132,17

Krydshenvisning:

1 Krøn 20,4-8

Krydshenvisning:

1 Krøn 20,4-8

1 Sam 17,7

Krydshenvisning:

1 Krøn 20,4-8

Krydshenvisning:

1 Krøn 20,4-8

1 Sam 17,10

2 Sam 13,3

Krydshenvisning:

1 Krøn 20,4-8

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd