Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 27

Davids embedsmænd

Tallet på de israelitter, der var overhoveder for fædrenehusene, tusindførere og hundredførere og deres skrivere, som tjente kongen i alt, hvad der havde at gøre med skifterne, som afløste hinanden måned for måned i alle årets måneder, var 24.000 mand i hvert skifte. Over det første skifte, som gjorde tjeneste i den første måned, stod Jashobeam, Zabdiels søn; hans skifte var på 24.000 mand. Han hørte til Peres' efterkommere og var overhoved for alle hærførerne, som gjorde tjeneste i den første måned. Over det skifte, som gjorde tjeneste i den anden måned, stod akoitten Dodaj; hans skifte var på 24.000 mand. Den tredje hærfører, som gjorde tjeneste i den tredje måned var Benaja, ypperstepræsten Jojadas søn; hans skifte var på 24.000 mand. Denne Benaja var en helt blandt de tredive og stod i spidsen for de tredive. Ansvaret for hans skifte havde hans søn Ammizabad. Den fjerde, som gjorde tjeneste i den fjerde måned, var Asael, Joabs bror, og efter ham hans søn Zebadja; hans skifte var på 24.000 mand. Den femte, som gjorde tjeneste i den femte måned, var hærføreren zeraitten Shamhut; hans skifte var på 24.000 mand. Den sjette, som gjorde tjeneste i den sjette måned, var Ira, Ikkeshs søn fra Tekoa; hans skifte var på 24.000 mand. Den syvende, som gjorde tjeneste i den syvende måned, var Heles fra Pelet, der hørte til efraimitterne; hans skifte var på 24.000 mand. Den ottende, som gjorde tjeneste i den ottende måned, var Sibbekaj fra Husha, der hørte til zeraitterne; hans skifte var på 24.000 mand. Den niende, som gjorde tjeneste i den niende måned, var Abiezer fra Anatot, der hørte til benjaminitterne; hans skifte var på 24.000 mand. Den tiende, som gjorde tjeneste i den tiende måned, var Maharaj fra Netofa, der hørte til zeraitterne; hans skifte var på 24.000 mand. Den ellevte, som gjorde tjeneste i den ellevte måned, var Benaja fra Pir'aton, der hørte til efraimitterne; hans skifte var på 24.000 mand. Den tolvte, som gjorde tjeneste i den tolvte måned, var Heldaj fra Netofa, der hørte til Otniels slægt; hans skifte var på 24.000 mand.

I spidsen for Israels stammer stod: for rubenitterne fyrsten Eliezer, Zikris søn, for simeonitterne Shefatja, Ma'akas søn, for Levi Hashabja, Kemuels søn, for Aron Sadok, for Juda Elihu, en af Davids brødre, for Issakar Omri, Mikaels søn, for Zebulon Jishmaja, Obadjas søn, for Naftali Jerimot, Azriels søn, for efraimitterne Hosea, Azazjas søn, for den ene halvdel af Manasses stamme Joel, Pedajas søn, for den anden halvdel af Manasse, i Gilead, Jiddo, Zekarjas søn, for Benjamin Ja'asiel, Abners søn, og for Dan Azar'el, Jerohams søn. Det var stammehøvdingene i Israel.

Dem fra tyve år og nedefter optog David ikke i mandtallet, for Herren havde sagt, at han ville gøre israelitterne talrige som himlens stjerner. Joab, Serujas søn, var begyndt at tælle dem, men fuldførte det ikke. Af den grund blev Israel ramt af vrede, og tallet blev ikke opført i kong Davids Krønike.

Tilsynet med kongens skatkamre havde Azmavet, Adiels søn; tilsynet med forrådene ude i landet, i byerne, i landsbyerne og i fæstningerne, havde Jonatan, Uzzijas søn; tilsynet med markarbejderne ved dyrkningen af jorden havde Ezri, Kelubs søn, med vingårdsarbejderne Shim'i fra Rama, med forrådene af vin Zabdi fra Shefam, med oliventræerne og morbærfigentræerne, som vokser i lavlandet, Ba'al-Hanan fra Geder, med forrådene af olie Joash, med hornkvæget, som græssede i Saron, Shitraj fra Saron, med hornkvæget i dalene Shafat, Adlajs søn, med kamelerne ismaelitten Obil, med æslerne Jekdeja fra Meronot og med småkvæget hagritten Jaziz. Alle disse havde opsyn med kong Davids besiddelser.

Davids farbror Jonatan, en forstandig og skriftlærd mand, var rådgiver. Jehiel, Hakmonis søn, var tilknyttet kongens sønner. Akitofel var kongens rådgiver, og arkitten Hushaj var Kongens Ven. Efter Akitofel kom Jojada, Benajas søn, og Ebjatar. Joab var kongens hærfører.

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,11

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,22-25

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,26

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,28

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,27

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,29 20,4

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,28

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,30

Krydshenvisning:

1 Krøn 2,13

Krydshenvisning:

1 Mos 15,5 22,17

Krydshenvisning:

2 Sam 24,15

1 Krøn 21,1-14

Note:

Kongens Ven er måske betegnelse for kongens personlige rådgiver.

Krydshenvisning:

2 Sam 15,12 15,37

Krydshenvisning:

2 Sam 8,16

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd