Bibelen online

Anden Kongebog Kapitel 22

Josija

Josija var otte år, da han blev konge, og han regerede enogtredive år i Jerusalem. Hans mor hed Jedida og var datter af Adaja fra Boskat. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne; han fulgte helt i sin fader Davids spor og veg ikke til højre eller til venstre.

Hilkija finder lovbogen

I kong Josijas attende regeringsår sendte kongen statsskriveren Shafan, Asaljas søn, Meshullams sønnesøn, til Herrens tempel; han sagde til ham: »Gå op til ypperstepræsten Hilkija og sig, at han skal tælle de penge op, der er blevet bragt til Herrens tempel, dem, dørvogterne har samlet ind hos folket. Dem skal de give til dem, der forestår arbejdet og fører tilsyn med Herrens tempel; de skal give dem videre til dem, der arbejder på at udbedre skaderne i Herrens tempel, tømrermestrene, bygmestrene og murerne, og til indkøb af tømmer og tilhuggede sten, der skal bruges til udbedring af templet. Men der skal ikke holdes kontrol med de penge, der er betroet dem, for de handler på tro og love.«

Ypperstepræsten Hilkija sagde til statsskriveren Shafan: »Jeg har fundet lovbogen i Herrens tempel!« Hilkija gav bogen til Shafan, som læste den. Så kom statsskriveren Shafan til kongen og aflagde beretning: »Dine folk har taget de penge frem, som var i templet, og har givet dem til dem, der forestår arbejdet og fører tilsyn med Herrens tempel.« Og statsskriveren Shafan fortalte kongen, at præsten Hilkija havde givet ham en bog, og Shafan læste den op for kongen.

Da kongen hørte, hvad der stod i lovbogen, flængede han sine klæder, og han befalede præsten Hilkija, Ahikam, Shafans søn, Akbor, Mikas søn, statsskriveren Shafan og Kongens Tjener Asaja: »Gå hen og rådspørg Herren for mig og for folket og for hele Juda om det, der står i denne bog, som er blevet fundet; for Herrens vrede, som er flammet op mod os, er stor, fordi vores fædre ikke adlød ordene i denne bog og handlede efter alt det, der står i den.«

Så gik præsten Hilkija, Ahikam, Akbor, Shafan og Asaja til profetinden Hulda, som var gift med Shallum, Tikvas søn, Harhas' sønnesøn, der havde tilsyn med klædekammeret. Hun boede i Jerusalems nye bydel. De forelagde hende sagen, og hun sagde til dem: »Dette siger Herren, Israels Gud: Sig til den mand, som har sendt jer til mig: Dette siger Herren: Jeg bringer ulykke over dette sted og over dem, der bor her, alt det, der står i den bog, som Judas konge har læst, fordi de svigtede mig og tændte offerild for andre guder, så de krænkede mig med deres hænders værk; derfor er min vrede flammet op mod dette sted, og den skal ikke slukkes. Men til Judas konge, som sendte jer for at rådspørge Herren, skal I sige: Dette siger Herren, Israels Gud: Nu har du hørt ordene! Men fordi dit hjerte var ængsteligt, så du ydmygede dig for Herrens ansigt, da du hørte mine trusler mod dette sted og mod dem, der bor her, om, at de skal blive til gru og forbandelse, og fordi du flængede dine klæder og græd for mit ansigt, så vil jeg bønhøre dig, siger Herren. Derfor vil jeg lade dig samles med dine fædre; du skal lægges i graven med fred, og dine øjne skal ikke få al den ulykke at se, som jeg bringer over dette sted.« Dette svar bragte de kongen.

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,1-7

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,1-7

2 Kong 18,3

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

2 Kong 12,10-11

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

2 Kong 12,16

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

Note:

Kongens Tjener er her en titel.

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

Jer 26,24

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

5 Mos 31,29 32,21-23

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

2 Krøn 34,8-28

2 Kong 20,19

Es 57,1-2

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

Krydshenvisning:

Sir 49,1-3

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd