Bibelen online

Anden Kongebog Kapitel 18

Hizkija

I Elas søn kong Hosea af Israels tredje regeringsår blev Hizkija konge; han var søn af Judas konge Akaz. Han var femogtyve år, da han blev konge, og han regerede niogtyve år i Jerusalem. Hans mor hed Abi og var datter af Zekarja. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som sin fader David. Han fjernede offerhøjene, knuste stenstøtterne og huggede Ashera-pælen om. Kobberslangen, som Moses havde lavet, slog han i stykker, for indtil da havde israelitterne tændt offerild for den. Den hed Nehushtan. Han stolede på Herren, Israels Gud; hverken før eller siden så man én som ham blandt alle Judas konger. Han holdt fast ved Herren og veg ikke fra ham, og han holdt de bud, Herren havde givet Moses. Herren var med ham, så han havde lykken med sig i alt, hvad han foretog sig. Han gjorde oprør mod assyrerkongen og ville ikke længere være hans vasal. Han slog filistrene lige til Gaza og dens opland, fra vagttårn til befæstet by.

I kong Hizkijas fjerde regeringsår – det var Elas søn kong Hosea af Israels syvende regeringsår – drog assyrerkongen Salmaneser op mod Samaria og belejrede den. Han indtog den efter tre års forløb; i Hizkijas sjette regeringsår – det var kong Hosea af Israels niende regeringsår – blev Samaria indtaget. Assyrerkongen førte Israel i eksil til Assyrien, og han anbragte dem i Hala og ved Gozans flod Habor og i Mediens byer. Det skete, fordi de ikke havde adlydt Herren deres Gud, men brød hans pagt, alt det, Herrens tjener Moses havde befalet. De hverken hørte det eller handlede efter det.

Assyrerkongen Sankeribs angreb

I kong Hizkijas fjortende regeringsår drog assyrerkongen Sankerib op og indtog alle Judas befæstede byer. Og Judas konge Hizkija sendte bud til assyrerkongen i Lakish: »Jeg har forbrudt mig. Drag bort igen! Hvad du pålægger mig, vil jeg udrede.« Assyrerkongen pålagde så Judas konge Hizkija at udrede tre hundrede talenter sølv og tredive talenter guld, og Hizkija gav ham alt det sølv, som fandtes i Herrens tempel og i skatkamrene i kongens palads. Ved den lejlighed huggede Judas konge Hizkija det guld af dørene til Herrens tempel og af dørposterne, som han selv havde beklædt dem med, og gav det til assyrerkongen.

Fra Lakish sendte assyrerkongen derefter hærchefen, hofchefen og kommandanten med en stor styrke til kong Hizkija i Jerusalem. De drog op til Jerusalem og tog opstilling ved Øvredammens vandledning, ved vejen til vaskepladsen. Så råbte de på kongen, og hofchefen Eljakim, Hilkijas søn, kom ud til dem sammen med statsskriveren Shebna og sekretæren Joa, Asafs søn. Kommandanten sagde til dem: »Sig til Hizkija: Dette siger storkongen, Assyriens konge: Hvad er det, du stoler på? Mener du, at ord alene kan være råd og styrke i krig? Hvem er det, du stoler på, siden du gør oprør mod mig? Du stoler jo på den knækkede rørstok, Egypten! Hvis man støtter sig til den, trænger den ind i hånden og gennemborer den. Sådan er Egyptens konge Farao for alle dem, der stoler på ham. Men svarer I mig: ›Vi stoler på Herren vor Gud!‹ – er det så ikke ham, hvis offerhøje og altre Hizkija fjernede, da han sagde til Juda og Jerusalem: ›For dette alter i Jerusalem skal I kaste jer ned!‹ Indgå nu et væddemål med min herre, Assyriens konge: Jeg giver dig to tusind heste, hvis du kan stille ryttere til dem. Hvordan vil du kunne slå en eneste statholder blandt min herres ringeste vasaller tilbage? Alligevel stoler du på Egyptens vogne og ryttere! Og endelig, var det uden Herrens vilje, jeg drog op mod dette sted for at ødelægge det? Nej, det var Herren, der sagde til mig: Drag op mod dette land og ødelæg det!«

Eljakim, Hilkijas søn, og Shebna og Joa svarede kommandanten: »Tal dog aramaisk til dine tjenere; det forstår vi godt. Lad være med at tale judæisk til os, når folkene på muren kan høre det.« Men kommandanten sagde til dem: »Tror du, at det kun er til din herre og til dig, min herre har sendt mig for at sige dette? Nej, det er til de mænd, der sidder på muren, som snart skal æde deres eget skarn og drikke deres egen urin sammen med jer!« Og så trådte kommandanten frem og råbte højt på judæisk: »Hør, hvad storkongen, Assyriens konge, har at sige! Dette siger kongen: Lad ikke Hizkija forføre jer, han kan ikke redde jer fra mig. Og lad ikke Hizkija få jer til at stole på Herren, når han siger: Herren skal nok redde os, og denne by skal ikke gives i Assyriens konges hænder. I skal ikke lytte til Hizkija! For Assyriens konge siger: Slut fred med mig og overgiv jer til mig, så skal enhver af jer spise af sin egen vinstok og sit eget figentræ og drikke vand fra sin egen brønd, indtil jeg kommer og tager jer med til et land, der ligner jeres eget, et land med korn og vin, et land med brød og vingårde, et land med olivenolie og honning. Så skal I leve og ikke dø. I skal ikke lytte til Hizkija, for han forfører jer, når han siger: ›Herren vil redde os.‹ Kunne nogen af folkenes guder redde sit land fra Assyriens konge? Hvor er Hamats og Arpads guder, hvor er Sefarvajims, Henas og Ivvas guder? Reddede de Samaria fra mig? Hvem af alle landenes guder har reddet sit land fra mig? Skulle Herren da kunne redde Jerusalem fra mig?«

Men folket forholdt sig tavs og svarede ham ikke et ord, for kongens befaling lød på, at de ikke måtte svare ham. Så gik hofchefen Eljakim, Hilkijas søn, sammen med statsskriveren Shebna og sekretæren Joa, Asafs søn, til Hizkija med flængede klæder og fortalte ham, hvad kommandanten havde sagt.

Krydshenvisning:

2 Krøn 29-31

2 Kong 16,20

Krydshenvisning:

2 Krøn 29-31

Krydshenvisning:

2 Krøn 29-31

2 Kong 12,3 20,3

Note:

Nehushtan spiller både på det hebraiske ord for slange og for kobber.

Krydshenvisning:

2 Krøn 29-31

4 Mos 21,8-9

Krydshenvisning:

2 Krøn 29-31

2 Kong 23,25

Krydshenvisning:

2 Krøn 29-31

Krydshenvisning:

2 Krøn 29-31

Jos 1,7

Krydshenvisning:

2 Krøn 29-31

Krydshenvisning:

2 Kong 17,3-7

Sir 48,15

Krydshenvisning:

2 Kong 17,3-7

Sir 48,15

Krydshenvisning:

2 Kong 17,3-7

Sir 48,15

Krydshenvisning:

2 Kong 17,3-7

Sir 48,15

Note:

Teksten 18,13-20,19 forekommer med få afvigelser også i Es 36-39.

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

2 Kong 12,19 16,8

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Es 7,3

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Es 22,20

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Ez 29,6-7

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

5 Mos 12,14

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

2 Kong 19,10

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

2 Kong 19,12

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 32,1-19

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd