Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 26

Anklage mod Jeremias for profetien om templets ødelæggelse

I begyndelsen af Josijas søn kong Jojakim af Judas regering kom dette ord fra Herren: Dette siger Herren: Stil dig i forgården til Herrens tempel; til alle dem fra Judas byer, som kommer ind for at tilbede i Herrens tempel, skal du sige alt det, jeg har befalet dig, uden at trække noget fra. Måske vil de høre og vende om fra deres onde vej; så vil jeg fortryde den ulykke, jeg har planlagt mod dem på grund af deres onde gerninger. Du skal sige til dem: Dette siger Herren: Hvis ikke I adlyder mig og følger den lov, jeg gav jer, og hører mine tjenere, profeterne, som jeg igen og igen har sendt til jer, men som I ikke ville høre, så vil jeg gøre med dette tempel som med Shilo, og jeg vil gøre denne by til en forbandelse for alle jordens folk.

Præsterne, profeterne og hele forsamlingen hørte Jeremias tale alt dette i Herrens tempel, og da han var færdig med at tale alt det, Herren havde befalet ham at tale til forsamlingen, greb præsterne, profeterne og hele forsamlingen ham og sagde: »Du skal dø! Hvorfor profeterer du i Herrens navn, at det skal gå dette tempel som Shilo, og at denne by skal ligge i ruiner, så ingen kan bo der?« Alle i Herrens tempel samledes om Jeremias, og da Judas stormænd hørte det, kom de op fra kongens palads til Herrens tempel og tog sæde ved indgangen til den nye port. Så sagde præsterne og profeterne til stormændene og til hele forsamlingen: »Denne mand er skyldig til døden, for han har profeteret mod denne by, sådan som I har hørt med egne ører.«

Da sagde Jeremias til alle stormændene og til hele forsamlingen: »Herren har sendt mig for at profetere alt det, I nu har hørt, mod dette tempel og denne by. Men I skal gøre jeres færd og jeres gerninger gode og adlyde Herren jeres Gud, så Herren fortryder den ulykke, han har truet jer med. Jeg er i jeres hånd; gør med mig, hvad I finder godt og rigtigt! Men I skal vide, at hvis I dræber mig, bringer I uskyldigt blod over jer selv og over denne by og dens indbyggere, for det er i sandhed Herren, der har sendt mig til jer for at tale alt dette til jer.«

Men stormændene og hele forsamlingen sagde til præsterne og profeterne: »Denne mand er ikke skyldig til døden, for han har talt til os i Herren vor Guds navn.« Og nogle af landets ældste stod op og sagde til hele folkets forsamling: »Dengang Hizkija var konge i Juda, profeterede Mika fra Moreshet for alle judæerne og sagde:

Dette siger Hærskarers Herre:

Zion skal pløjes som en mark,

Jerusalem skal blive til ruiner

og tempelbjerget til kratbevoksede høje.

Dræbte Judas konge Hizkija og alle judæerne ham? Nej, de frygtede Herren, og de formildede Herren, så han fortrød den ulykke, han havde truet dem med. Men vi er ved at skabe stor ulykke for os selv.«

Der var en anden mand, Shemajas søn Urija fra Kirjat-Jearim, der profeterede i Herrens navn. Han profeterede mod denne by og dette land ganske som Jeremias. Kong Jojakim og alle hans krigere og alle stormændene hørte hans ord, og kongen ville dræbe ham. Da Urija hørte det, blev han bange og flygtede til Egypten. Så sendte kong Jojakim Akbors søn Elnatan sammen med nogle mænd til Egypten, og de førte Urija fra Egypten til kong Jojakim, der huggede ham ned med sværd og smed liget hen, hvor almindelige mennesker har deres grave.

Men Shafans søn Ahikam holdt hånden over Jeremias, så han ikke kom i hænderne på folket og blev dræbt.

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

2 Kong 23,34-37

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Jer 18,8 36,3

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Jer 25,4

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

2 Kong 25,9

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Jer 7,3

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

2 Mos 23,7

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Mika 1,1 3,12

Jer 9,10

Krydshenvisning:

Jer 7,1-15

Krydshenvisning:

Jos 15,9

Krydshenvisning:

Jer 36,12

Krydshenvisning:

2 Kong 22,12

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd