Bibelen online

Anden Kongebog Kapitel 5

Elisa og Na'aman

Aramæerkongens hærfører Na'aman nød stor respekt og var meget anset hos sin herre, for ved ham havde Herren givet Aram sejr. Men manden var blevet spedalsk.

Engang havde aramæerne på et strejftogt bortført en lille pige fra Israel, og hun var blevet tjenestepige for Na'amans hustru. Hun sagde til sin frue: »Gid min herre kunne komme til profeten i Samaria. Han skulle nok befri ham for hans spedalskhed!« Na'aman gik til sin herre og fortalte ham, at pigen fra Israel havde sagt sådan og sådan, og Arams konge sagde: »Tag af sted! Jeg sender et brev med til Israels konge.« Så tog Na'aman af sted, og han tog ti talenter sølv og seks tusind guldstykker med sig, desuden ti sæt festklæder. Han overbragte brevet til Israels konge. Der stod: »Jeg sender dette brev til dig med min tjener Na'aman. Ham skal du befri for hans spedalskhed!«

Da Israels konge læste brevet, flængede han sine klæder og sagde: »Er jeg Gud, så jeg skulle have magt over liv og død, siden dette menneske sender bud til mig om at helbrede en mand for hans spedalskhed? I må da indse, at han søger påskud til strid med mig.« Da gudsmanden Elisa hørte, at Israels konge havde flænget sine klæder, sendte han bud til kongen og sagde: »Hvorfor flænger du dine klæder? Lad ham komme til mig, så skal han erfare, at der er en profet i Israel.«

Så kom Na'aman med heste og vogn og gjorde holdt for døren til Elisas hus. Elisa sendte et bud ud til ham med den besked: »Gå hen og bad dig syv gange i Jordan, så bliver din krop rask, og du bliver ren.« Men Na'aman blev vred og tog af sted. Han sagde: »Jeg tænkte, at han selv ville være kommet ud og have stillet sig op og påkaldt Herren sin Guds navn og ville have svinget sin hånd over det syge sted, så spedalskheden var forsvundet. Er Damaskus' floder, Abana og Parpar, ikke bedre end alle vandløb i Israel? Kunne jeg ikke bade i dem og blive ren?« Så vendte han om og drog bort i vrede.

Men hans tjenere kom hen til ham og sagde: »Fader, hvis profeten havde sagt noget svært til dig, ville du så ikke have gjort det? Så meget mere nu, da han blot har sagt: Bad dig, og bliv ren!« Så gik han ned og dyppede sig syv gange i Jordan, som gudsmanden havde sagt, og hans krop blev så rask som en lille drengs, og han blev ren. Derefter vendte Na'aman tilbage til gudsmanden med hele sit følge. Da han var kommet derhen og var trådt frem for ham, sagde han: »Nu ved jeg, at der ikke er nogen Gud på hele jorden undtagen i Israel. Tag nu imod en gave fra din tjener!« Men Elisa svarede: »Så sandt Herren lever, som jeg står i tjeneste hos: Jeg tager ikke imod noget!« Og skønt han nødte ham, sagde han nej.

Da sagde Na'aman: »Så lad være! Men lad mig få så meget jord med, som et spand muldyr kan trække, herre, for fra nu af vil jeg ikke bringe brændofre eller slagtofre til andre guder end Herren. Men på et enkelt punkt må Herren tilgive mig, din tjener: Når min herre kongen går ind i Rimmons tempel for at tilbede dér, og han støtter sig til mig, så jeg også må kaste mig ned i Rimmons tempel, når han kaster sig ned i Rimmons tempel, så må Herren tilgive din tjener på det punkt.« Elisa svarede ham: »Gå med fred!«

Da Na'aman var kommet et stykke vej, tænkte gudsmanden Elisas tjener Gehazi: »Min herre har ladet denne aramæer Na'aman slippe billigt ved ikke at tage imod det, han havde bragt med. Så sandt Herren lever: Jeg løber efter ham og får noget af ham!« Så satte Gehazi efter Na'aman, og da Na'aman så en mand komme løbende efter sig, sprang han af vognen, gik ham i møde og spurgte: »Er der noget galt?« »Nej,« svarede han, »men min herre har sendt mig med den besked: Jeg har lige fået besøg af to unge mænd fra Efraims bjergland, to af profeterne. Lad dem få en talent sølv og to sæt festklæder.« Na'aman svarede: »Tag dog to talenter!« og han nødte ham. Så lagde han to talenter sølv i to punge og gav dem sammen med to sæt festklæder til to af sine tjenere, der gik foran Gehazi og bar det. Da han var kommet til byhøjen, skilte han dem af med det og gemte det i huset, hvorefter han lod mændene gå.

Selv gik han hen og trådte frem for sin herre. Elisa spurgte ham: »Hvor har du været, Gehazi?« Han svarede: »Ingen steder, herre.« Men Elisa sagde: »Var jeg ikke med i ånden, da en mand forlod sin vogn og gik dig i møde? Nu da du har fået sølv, vil du nok bruge det til at skaffe dig klæder, oliventræer, vingårde, får og okser, trælle og trælkvinder. Men Na'amans spedalskhed skal klæbe ved dig og din slægt til evig tid!« Og Gehazi forlod ham, hvid som sne af spedalskhed.

Krydshenvisning:

1 Mos 30,2

1 Sam 2,6

Krydshenvisning:

3 Mos 14,7-9

Luk 4,27

Krydshenvisning:

2 Sam 3,29

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd