Bibelen online

Lukasevangeliet Kapitel 4

Jesu fristelse i ørkenen

Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen i fyrre dage og blev fristet af Djævelen. Han spiste ikke noget i de dage, og da de var gået, led han sult. Da sagde Djævelen til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød.« Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene.‹ « Så førte Djævelen ham højt op og viste ham i ét nu alle jordens riger og sagde til ham: »Dig vil jeg give al denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den, til hvem jeg vil. Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit.« Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹« Derpå førte Djævelen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned herfra. For der står skrevet:

Han vil give sine engle befaling om at beskytte dig,

og:

De skal bære dig på hænder,

så du ikke støder din fod på nogen sten.«

Men Jesus svarede ham: »Der er sagt: ›Du må ikke udæske Herren din Gud.‹ «

Da Djævelen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid.

Jesus i Galilæa

Og Jesus vendte i Åndens kraft tilbage til Galilæa, og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle.

Jesus i Nazarets synagoge

Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet:

Herrens ånd er over mig,

fordi han har salvet mig.

Han har sendt mig

for at bringe godt budskab til fattige,

for at udråbe frigivelse for fanger

og syn til blinde,

for at sætte undertrykte i frihed,

for at udråbe et nådeår fra Herren.

Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: »I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.« Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte: »Er det ikke Josefs søn?« Han svarede dem: »I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig: Læge, læg dig selv! og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum; gør det samme her i din hjemby!« Men han sagde: »Sandelig siger jeg jer: Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er: Der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet; og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid; og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Na'aman.«

Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det; de sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik.

Helbredelsen af manden med den urene ånd

Jesus kom så ned til Kapernaum, en by i Galilæa. Han underviste dem på sabbatten, og de blev slået af forundring over hans lære, for der var myndighed bag hans ord. I synagogen var der en mand med en uren, dæmonisk ånd, og han skreg højt: »Hvad har vi dog med dig at gøre, Jesus fra Nazaret! Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er: Guds hellige!« Men Jesus truede ad ånden og sagde: »Ti stille, og far ud af ham!« Dæmonen kastede manden omkuld midt iblandt dem og fór ud af ham uden at have gjort ham nogen skade. Alle blev forfærdede, og de sagde til hinanden: »Hvad er dog det for et ord? Han befaler jo med myndighed og kraft over de urene ånder, og de farer ud!« Og der gik frasagn om ham overalt på egnen.

Helbredelsen af Simons svigermor og af andre syge

Jesus brød op fra synagogen og kom ind i Simons hus. Simons svigermor lå syg med høj feber, og de bad ham hjælpe hende. Så gik han hen og bøjede sig over hende og truede ad feberen, og den forlod hende. Og hun stod straks op og sørgede for dem.

Ved solnedgang kom alle, der havde nogen med en eller anden sygdom, hen til ham med dem, og han lagde hænderne på hver enkelt af dem og helbredte dem. Der fór også dæmoner ud af mange, mens de råbte: »Du er Guds søn.« Men han truede dem til ikke at sige noget, for de vidste, at han var Kristus.

Jesu forkyndelse i andre byer

Da det var blevet dag, gik han bort og ud til et øde sted. Folk ledte efter ham, og de fandt frem til ham og forsøgte at holde på ham, så han ikke skulle forlade dem. Men han sagde til dem: »Jeg skal også forkynde evangeliet om Guds rige i de andre byer; det er derfor, jeg er blevet udsendt.« Og han prædikede i synagogerne i Judæa.

Krydshenvisning:

Matt 4,1-11

Mark 1,12-13

Krydshenvisning:

Matt 4,1-11

Mark 1,12-13

2 Mos 34,28

1 Kong 19,8

Krydshenvisning:

Matt 4,1-11

Mark 1,12-13

Krydshenvisning:

Matt 4,1-11

Mark 1,12-13

5 Mos 8,3

Krydshenvisning:

Matt 4,1-11

Mark 1,12-13

Krydshenvisning:

Matt 4,1-11

Mark 1,12-13

Krydshenvisning:

Matt 4,1-11

Mark 1,12-13

Krydshenvisning:

Matt 4,1-11

Mark 1,12-13

5 Mos 6,13 10,20

Krydshenvisning:

Matt 4,1-11

Mark 1,12-13

Krydshenvisning:

Matt 4,1-11

Mark 1,12-13

Krydshenvisning:

Matt 4,1-11

Mark 1,12-13

Krydshenvisning:

Matt 4,1-11

Mark 1,12-13

5 Mos 6,16

Krydshenvisning:

Matt 4,1-11

Mark 1,12-13

Hebr 4,15

Krydshenvisning:

Matt 4,12-17

Mark 1,14-15

Krydshenvisning:

Matt 4,12-17

Mark 1,14-15

Krydshenvisning:

Matt 13,53-58

Mark 6,1-6

Krydshenvisning:

Matt 13,53-58

Mark 6,1-6

Krydshenvisning:

Matt 13,53-58

Mark 6,1-6

Es 61,1-2

Es 42,7

Matt 5,3 11,5

Krydshenvisning:

Matt 13,53-58

Mark 6,1-6

Es 61,1-2

3 Mos 25,10

Krydshenvisning:

Matt 13,53-58

Mark 6,1-6

Krydshenvisning:

Matt 13,53-58

Mark 6,1-6

Krydshenvisning:

Matt 13,53-58

Mark 6,1-6

Luk 2,47

Joh 6,42

Luk 3,23

Krydshenvisning:

Matt 13,53-58

Mark 6,1-6

Krydshenvisning:

Matt 13,53-58

Mark 6,1-6

Joh 4,44

Krydshenvisning:

Matt 13,53-58

Mark 6,1-6

1 Kong 17,9-24

Jak 5,17

Krydshenvisning:

Matt 13,53-58

Mark 6,1-6

1 Kong 17,9-24

Jak 5,17

Krydshenvisning:

Matt 13,53-58

Mark 6,1-6

2 Kong 5,1-14

Krydshenvisning:

Matt 13,53-58

Mark 6,1-6

Krydshenvisning:

Matt 13,53-58

Mark 6,1-6

Krydshenvisning:

Matt 13,53-58

Mark 6,1-6

Krydshenvisning:

Mark 1,21-28

Matt 4,13

Krydshenvisning:

Mark 1,21-28

Matt 7,28-29

Krydshenvisning:

Mark 1,21-28

Krydshenvisning:

Mark 1,21-28

Krydshenvisning:

Mark 1,21-28

Krydshenvisning:

Mark 1,21-28

Krydshenvisning:

Mark 1,21-28

Krydshenvisning:

Matt 8,14-17

Mark 1,29-34

Krydshenvisning:

Matt 8,14-17

Mark 1,29-34

Krydshenvisning:

Matt 8,14-17

Mark 1,29-34

Krydshenvisning:

Matt 8,14-17

Mark 1,29-34

Mark 3,11-12

Krydshenvisning:

Mark 1,35-39

Krydshenvisning:

Mark 1,35-39

Krydshenvisning:

Mark 1,35-39

Matt 4,23

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd