Bibelen online

Tredje Mosebog Kapitel 14

Herren talte til Moses og sagde: Dette er loven om den spedalske, når han skal erklæres ren og bliver ført til præsten. Præsten skal gå uden for lejren og undersøge ham. Hvis det viser sig, at han, der var angrebet af spedalskhed, er blevet helbredt, skal præsten give besked om at tage to levende, rene fugle og cedertræ, karminrødt garn og isop for ham, der skal erklæres ren. Præsten skal give besked om at slagte den ene fugl over et lerkar med kildevand. Så skal han tage den levende fugl, og tillige med cedertræet, det karminrøde garn og isoppen skal han dyppe den levende fugl i blodet fra den fugl, der er slagtet over kildevandet, og stænke det syv gange på ham, der skal erklæres ren for spedalskhed. Han skal erklære ham ren, og så skal han lade den levende fugl flyve ud i det fri. Den, der bliver erklæret ren, skal vaske sit tøj, rage alt sit hår af og bade sig i vand; så er han ren. Derefter må han komme ind i lejren, men han skal sidde uden for sit telt i syv dage. Den syvende dag skal han rage alt sit hår af, både håret på hovedet, skægget og øjenbrynene; alt sit hår skal han rage af, og han skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand; så er han ren.

Den ottende dag skal han tage to lydefri vædderlam og et årgammelt, lydefrit gimmerlam, og som afgrødeoffer skal han tage tre tiendedele efa fint mel, rørt op i olie, og en log olie. Så skal den præst, som erklærer ren, fremstille ham, der er erklæret ren, sammen med disse ting for Herrens ansigt ved indgangen til Åbenbaringsteltet, og præsten skal tage det ene lam og bringe det som skyldoffer sammen med olien og foretage svingningen for Herrens ansigt. Han skal slagte lammet på det sted, hvor man slagter syndofferdyret og brændofferdyret, på det hellige sted, for skyldofferet tilfalder præsten ligesom syndofferet; det er højhelligt. Præsten skal tage noget af skyldofferdyrets blod og stryge det på den højre øreflip på ham, der er erklæret ren, og på hans højre tommelfinger og hans højre storetå. Så skal præsten tage noget af olien og hælde det ud i sin venstre hånd, og præsten skal dyppe sin højre finger i olien, som han har i venstre hånd, og med sin finger stænke noget af olien syv gange for Herrens ansigt. Af resten af olien, som han har i hånden, skal præsten stryge noget på den højre øreflip på ham, der er erklæret ren, og på hans højre tommelfinger og hans højre storetå, oven på blodet fra skyldofferdyret. Det, der er tilovers af olien, som præsten har i hånden, skal han komme på hovedet af ham, der er erklæret ren. På den måde skaffer præsten ham soning for Herrens ansigt. Så skal præsten ofre syndofferdyret og skaffe ham, der er erklæret ren, soning for hans urenhed. Derefter skal han slagte brændofferdyret. Præsten skal bringe brændofferet og afgrødeofferet på alteret og skaffe ham soning; så er han ren.

Hvis manden er fattig og ikke har råd, skal han tage et lam som skyldoffer til at foretage svingningen med, for at der kan skaffes ham soning; desuden skal han tage en tiendedel efa fint mel, rørt op med olie, og en log olie til afgrødeoffer, samt to turtelduer eller to dueunger, alt efter hvad han har råd til; den ene skal være syndoffer og den anden brændoffer. Den ottende dag efter at han er erklæret ren, skal han bringe det til præsten ved indgangen til Åbenbaringsteltet for Herrens ansigt, og præsten skal tage skyldofferlammet og olien og foretage svingningen med det for Herrens ansigt. Han skal slagte skyldofferlammet, og præsten skal tage noget af dets blod og stryge det på den højre øreflip på ham, der er erklæret ren, og på hans højre tommelfinger og hans højre storetå. Noget af olien skal præsten hælde ud i sin venstre hånd, og med sin højre finger skal han stænke noget af olien, som han har i venstre hånd, syv gange for Herrens ansigt. Så skal præsten stryge noget af olien, som han har i hånden, på den højre øreflip på ham, der er erklæret ren, og på hans højre tommelfinger og hans højre storetå, oven på blodet fra skyldofferdyret. Det, der er tilovers af olien, som præsten har i hånden, skal han komme på hovedet af ham, der er erklæret ren, for at skaffe ham soning for Herrens ansigt. Så skal han ofre den ene af turtelduerne eller af dueungerne, alt efter hvad han havde råd til, den ene som syndoffer og den anden som brændoffer, sammen med afgrødeofferet. På den måde skaffer præsten ham, der er erklæret ren, soning for Herrens ansigt.

Det var loven om den, der er angrebet af spedalskhed, men har dårligt råd til renselsen.

Herren talte til Moses og Aron og sagde: Når I kommer ind i Kana'an, som jeg vil give jer til ejendom, og jeg lader et hus i det land, I ejer, blive angrebet af spedalskhed, skal husets ejer gå hen og fortælle præsten, at det ser ud, som om hans hus er angrebet af spedalskhed. Præsten skal give besked om at tømme huset, inden han kommer for at undersøge angrebet, for at ikke alt, hvad der er i huset, skal blive urent. Derefter skal præsten komme og undersøge huset. Hvis det viser sig, når han undersøger angrebet, at det angrebne sted på husets vægge har grønlige eller rødlige fordybninger, der viser sig at ligge dybere i væggen, skal præsten forlade huset og gå ud til indgangen og afspærre huset i syv dage. Den syvende dag skal præsten vende tilbage, og hvis det så viser sig, når han undersøger huset, at angrebet har bredt sig på husets vægge, skal præsten give besked om at tage de angrebne sten ud og smide dem uden for byen på et urent sted. Man skal skrabe pudset af overalt inde i huset, og det puds, man har skrabet af, skal man smide uden for byen på et urent sted. Så skal man tage nye sten og anbringe dem i stedet for de gamle og tage nyt puds og pudse huset. Hvis angrebet bryder frem igen i huset, efter at man har taget stenene ud, og efter at man har skrabet og pudset huset, skal præsten komme og undersøge det. Hvis det så viser sig, at angrebet har bredt sig i huset, er det ondartet spedalskhed, der er i huset; det er urent. Huset skal rives ned, og sten, træværk og puds fra huset skal bringes uden for byen til et urent sted. Den, der kommer ind i huset, så længe det er afspærret, er uren indtil aften. Den, der sover i huset, skal vaske sit tøj, og den, der spiser i huset, skal vaske sit tøj. Men hvis det viser sig, når præsten kommer og undersøger det, at angrebet ikke har bredt sig i huset, efter at man har pudset det, skal præsten erklære huset rent, for så er angrebet helbredt. For at rense huset for synd skal han tage to fugle, cedertræ, karminrødt garn og isop. Han skal slagte den ene fugl over et lerkar med kildevand. Så skal han tage cedertræet, isoppen, det karminrøde garn og den levende fugl og dyppe det alt sammen i kildevandet med blodet fra den fugl, der er slagtet, og stænke det syv gange på huset. Han skal rense huset for synd med fuglens blod, kildevandet, den levende fugl, cedertræet, isoppen og det karminrøde garn, og så skal han lade den levende fugl flyve ud af byen, ud i det fri. På den måde skaffer han huset soning; så er det rent.

Det var loven om alle angreb af spedalskhed, skurv, spedalskhed på tøj og huse, hævelse, udslæt og lyse pletter, til belæring om, hvornår noget er urent, og hvornår det er rent.

Det var loven om spedalskhed.

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Sl 51,9

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

4 Mos 8,7

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

3 Mos 7,7

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

3 Mos 8,23

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

3 Mos 4,6 4,17

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

3 Mos 5,7

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

Matt 8,4

Luk 17,14

Krydshenvisning:

3 Mos 13,2

Krydshenvisning:

3 Mos 14,4-7

Krydshenvisning:

3 Mos 14,4-7

Krydshenvisning:

3 Mos 14,4-7

Krydshenvisning:

3 Mos 14,4-7

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.