Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 13

De tolv spejdere

Herren talte til Moses og sagde: »Send nogle mænd af sted for at udspejde Kana'an, som jeg vil give israelitterne; I skal sende en mand fra hver fædrenestamme, alle sammen høvdinge.« På Herrens befaling sendte Moses dem af sted fra Parans ørken; de var alle sammen overhoveder for israelitterne. Dette er deres navne: Fra Rubens stamme: Shammua, Zakkurs søn. Fra Simeons stamme: Shafat, Koris søn. Fra Judas stamme: Kaleb, Jefunnes søn. Fra Issakars stamme: Jig'al, Josefs søn. Fra Efraims stamme: Hosea, Nuns søn. Fra Benjamins stamme: Palti, Rafus søn. Fra Zebulons stamme: Gaddiel, Sodis søn. Fra Josefs stamme, Manassestammen: Gaddi, Susis søn. Fra Dans stamme: Ammiel, Gemallis søn. Fra Ashers stamme: Setur, Mikaels søn. Fra Naftalis stamme: Nakbi, Vafsis søn. Fra Gads stamme: Ge'uel, Makis søn. Det var navnene på de mænd, Moses sendte af sted for at udspejde landet. Moses gav Nuns søn Hosea navnet Josva.

Da Moses sendte dem af sted for at udspejde Kana'an, sagde han til dem: »Drag op i Sydlandet her og videre op i Bjerglandet. Find ud af, hvordan landet er, og om folket, som bor der, er stærkt eller svagt, om de er få eller mange; om landet, de bor i, er godt eller dårligt; om byerne, de bor i, er teltlejre eller befæstede byer; om jorden er fed eller mager, om der vokser træer på den eller ej. Fat mod! I skal tage noget af landets frugt med tilbage.« – Det var netop årstiden for tidlige druer.

Så drog de op og udspejdede landet lige fra Sins ørken til Rehob ved Lebo-Hamat. De drog op i Sydlandet og kom til Hebron; dér boede Akiman, Sheshaj og Talmaj, Anaks efterkommere. – Hebron var bygget syv år før Soan i Egypten. – De kom ind i Eshkol-dalen, og her skar de en vinranke med en enkelt drueklase af; der måtte to mand til at bære den på en stang. De tog også nogle granatæbler og figner med sig. Dette sted blev kaldt Eshkol-dalen på grund af den drueklase, som israelitterne skar af dér.

Fyrre dage senere vendte de tilbage, efter at de havde udspejdet landet. De kom til Moses og Aron og hele israelitternes menighed i Kadesh i Parans ørken, og de aflagde beretning til dem og hele menigheden og viste dem landets frugt. De fortalte Moses: »Vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder virkelig med mælk og honning, og her er noget af dets frugt. Men det folk, der bor i landet, er stærkt, og byerne er befæstede og meget store. Vi så også Anaks efterkommere dér. I Sydlandet bor amalekitterne, og i Bjerglandet hittitterne, jebusitterne og amoritterne, mens kana'anæerne bor ved Havet og langs Jordan.«

Kaleb tyssede på folket, der havde vendt sig mod Moses. Han sagde: »Lad os dog drage op og erobre landet. Det kan vi sagtens!« Men de mænd, der havde været deroppe sammen med ham, sagde: »Vi kan ikke drage op mod det folk, for de er stærkere end vi.« Og til israelitterne udspredte de rygter om det land, de havde udspejdet: »Det land, vi drog igennem og udspejdede, er et land, der vil fortære sine egne indbyggere. Alle de folk, vi så i landet, var umådeligt store. Ja, vi har set kæmper dér – Anak-sønnerne hører til kæmperne – så vi var som græshopper i vores egne øjne; det var vi også i deres øjne!«

Krydshenvisning:

Jos 14,7

Krydshenvisning:

4 Mos 13,16

Krydshenvisning:

4 Mos 11,28

1 Krøn 7,27

Note:

Eshkol betyder drueklase.

Krydshenvisning:

4 Mos 20,1

5 Mos 1,19 1,46

1 Mos 16,14

Jos 14,6-7

Krydshenvisning:

2 Mos 3,8 3,17

Krydshenvisning:

4 Mos 14,6-9

1 Makk 2,56

Krydshenvisning:

5 Mos 9,2

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd