Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 14

Israelitternes oprør og Herrens straf

Da brød hele menigheden ud i høje råb, og folket græd hele natten. Alle israelitterne gav ondt af sig mod Moses og Aron, og hele menigheden sagde til dem: »Gid vi var døde i Egypten! Eller gid vi var døde i ørkenen her! Hvorfor fører Herren os til dette land, hvor vi skal falde for sværdet og vores kvinder og børn blive taget som bytte? Var det ikke bedre, om vi vendte tilbage til Egypten?« Og de sagde til hinanden: »Lad os vælge os en anfører og vende tilbage til Egypten!« Da kastede Moses og Aron sig ned foran hele israelitternes menighed, og Josva, Nuns søn, og Kaleb, Jefunnes søn, som havde været med til at udspejde landet, flængede deres klæder og sagde til hele israelitternes menighed: »Det land, vi drog igennem og udspejdede, er et meget, meget herligt land. Hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i dette land og give os det, et land der flyder med mælk og honning. Gør ikke oprør mod Herren! I skal ikke være bange for landets befolkning, dem æder vi! Deres skygge har forladt dem, men Herren er med os. I skal ikke være bange for dem!« Hele menigheden truede med at stene dem, men Herrens herlighed viste sig ved Åbenbaringsteltet for alle israelitterne. Og Herren sagde til Moses: »Hvor længe skal dette folk håne mig? Hvor længe skal de vise mig mistillid trods alle de tegn, jeg har gjort blandt dem? Jeg vil slå dem med pest og tilintetgøre dem; men dig vil jeg gøre til et folk, der er større og mægtigere end de.« Men Moses sagde til Herren: »Hvad nu, hvis egypterne får det at høre? Du førte jo dette folk op derfra i din styrke. Og hvad nu, hvis de fortæller det til indbyggerne i dette land? De har jo hørt, at du bor hos dette folk, Herre, og at du viser dig ansigt til ansigt, at din sky står over dem, og at du går foran dem i en skysøjle om dagen og i en ildsøjle om natten. Hvis du nu dræber dette folk alle som én, vil de folk, som har hørt om dig, sige: ›Fordi Herren ikke magtede at føre dette folk ind i det land, han havde lovet dem, slog han dem ned i ørkenen.‹ Lad nu Herrens styrke vise sig i sin storhed på den måde, du selv har sagt: ›Herren er sen til vrede og rig på troskab. Han tilgiver skyld og overtrædelse, men han lader ikke den skyldige ustraffet; han straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn.‹ Tilgiv dog i din store troskab dette folk dets skyld, sådan som du har båret over med dette folk lige fra Egypten til nu!« Herren svarede: »På din bøn vil jeg tilgive dem. Men så sandt jeg lever, og så sandt Herrens herlighed fylder hele jorden: Ingen af de mænd, som har set min herlighed og de tegn, jeg har gjort i Egypten og i ørkenen, og som for tiende gang har udæsket mig og ikke har adlydt mig, skal få det land at se, som jeg har lovet deres fædre. Ingen af dem, der har hånet mig, skal få det at se. Men i min tjener Kaleb var der en anden ånd; han var fuldt og helt med mig, ham vil jeg føre ind i det land, han har været i, og hans efterkommere skal tage det i besiddelse.« – I Slettelandet bor amalekitterne og kana'anæerne. – »I morgen skal I bryde op og begive jer ind i ørkenen i retning mod Sivhavet.«

Herren sagde til Moses og Aron: »Hvor længe skal jeg holde denne onde menighed ud, som giver ondt af sig mod mig? Jeg har hørt, hvordan israelitterne giver ondt af sig mod mig. Sig til dem: Så sandt jeg lever, siger Herren: Som jeg selv har hørt jer sige, vil jeg gøre mod jer. Her i ørkenen skal jeres lig komme til at ligge i fuldt tal, alle som er blevet mønstret fra tyve år og opefter, fordi I har givet ondt af jer mod mig. Ingen af jer, undtagen Kaleb, Jefunnes søn, og Josva, Nuns søn, skal komme ind i det land, som jeg svor, jeg ville lade jer bo i. I sagde, at jeres familier ville blive taget som bytte; men dem vil jeg føre derind, og de skal lære det land at kende, som I har vraget. Men jeres lig skal ligge her i ørkenen. Jeres sønner skal leve som hyrder i ørkenen i fyrre år, og de skal bære straffen for jeres utroskab, indtil I alle sammen ligger som lig i ørkenen. Ligesom I brugte fyrre dage til at udspejde landet, skal I bære jeres straf i fyrre år, et år for hver dag, og I skal erfare, hvad det vil sige at have mig til fjende. Jeg, Herren, har talt! Ja, sådan vil jeg handle mod hele denne onde menighed, der har rottet sig sammen mod mig. Her i ørkenen skal de omkomme, her skal de dø!«

De mænd, Moses havde sendt af sted for at udspejde landet, og som kom tilbage og fik hele menigheden til at give ondt af sig mod ham ved at udsprede rygter om landet, de mænd, der havde udspredt onde rygter om landet, led en brat død for Herrens ansigt. Og af de mænd, der var draget ud for at udspejde landet, blev kun Josva, Nuns søn, og Kaleb, Jefunnes søn, i live.

Da Moses sagde dette til alle israelitterne, blev folket grebet af sorg. Næste morgen ville de drage højt op i bjerglandet, og de sagde: »Vi har syndet! men nu vil vi drage op til det sted, Herren talte om.« Men Moses sagde: »Hvorfor vil I overtræde Herrens befaling? Det vil mislykkes! Drag ikke op, for Herren vil ikke være hos jer. I må ikke blive slået af jeres fjender! Der vil I blive mødt af amalekitterne og kana'anæerne, og I vil falde for sværdet. I har jo vendt jer fra Herren; derfor vil han ikke være med jer.« Alligevel var de overmodige nok til at drage højt op i bjerglandet, men hverken Herrens pagts ark eller Moses veg fra lejren. Og amalekitterne og kana'anæerne, som boede i bjerglandet, drog ned og slog dem og splittede dem, helt til Horma.

Krydshenvisning:

5 Mos 1,26-44

Krydshenvisning:

2 Mos 16,2-3

4 Mos 11,1

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

4 Mos 13,27

Note:

Deres skygge betegner formodentlig deres gud.

Krydshenvisning:

5 Mos 20,3-4

Krydshenvisning:

2 Mos 17,4 16,10

Krydshenvisning:

2 Mos 32,10

Krydshenvisning:

2 Mos 13,21-22

4 Mos 9,15-23

Krydshenvisning:

5 Mos 9,28

Jos 7,8-9

Krydshenvisning:

2 Mos 34,6-7

Krydshenvisning:

2 Mos 34,9

Krydshenvisning:

2 Mos 9,16

Krydshenvisning:

4 Mos 26,65

Sl 95,11

Krydshenvisning:

Jos 14,6 14,9

Krydshenvisning:

Hebr 3,17

1 Kor 10,10

Krydshenvisning:

4 Mos 26,65

Krydshenvisning:

2 Mos 16,35

1 Kor 10,5

Jud 5

Krydshenvisning:

4 Mos 13,25

Krydshenvisning:

4 Mos 13,32

Krydshenvisning:

5 Mos 1,41

Krydshenvisning:

4 Mos 21,3

5 Mos 1,44

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd