Bibelen online

Ezekiels Bog Kapitel 39

Du, menneske, du skal profetere imod Gog og sige: Dette siger Gud Herren: Nu kommer jeg over dig, Gog, storfyrste over Meshek og Tubal. Jeg holder dig tilbage, jeg driver dig af sted og fører dig fra det yderste nord op på Israels bjerge. Jeg slår buen ud af din venstre hånd og lader pilene falde ud af den højre. På Israels bjerge skal du falde, du og alle dine tropper og de folkeslag, der er sammen med dig. Jeg giver dig som føde til de vingede rovfugle og de vilde dyr. På åben mark skal du falde. Jeg har talt, siger Gud Herren.

Jeg sender ild mod Magog og mod dem, der bor trygt på de fjerne øer. Så skal de forstå, at jeg er Herren. Jeg vil give mit hellige navn til kende i mit folk Israel, og jeg vil ikke have, at mit hellige navn vanhelliges længere. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, den hellige i Israel. Det indtræffer, og det skal ske, siger Gud Herren; det er den dag, jeg har talt om. Indbyggerne i Israels byer skal drage ud, og de skal tænde bål og brænde våbnene, rundskjolde og langskjolde, buer og pile, kastespyd og lanser. Det skal tage syv år at brænde dem. De behøver ikke at hente brænde fra marken eller fælde træer i skoven, for de kan bruge våbnene som brændsel. Sådan skal de røve og plyndre hos dem, der selv røvede og plyndrede, siger Gud Herren.

På den dag vil jeg give Gog et sted i Israel, hvor han skal få sin grav, i Abarimdalen øst for havet; den kommer til at spærre for dem, som færdes der. Der skal de begrave Gog og hele hans larmende hob, og man skal kalde den Hamon-Gog-dalen. Israelitterne skal begrave dem for at rense landet; det vil tage syv måneder. Alle folk i landet skal være med til at begrave dem. Det bliver til ry for dem, den dag jeg viser min herlighed, siger Gud Herren. De skal udvælge mænd, som til stadighed skal drage rundt i landet og rense det ved at begrave dem, der ligger tilbage på jorden. Efter at de syv måneder er gået, skal man gennemsøge landet; når de, der færdes der, ser en menneskeknogle, skal de bygge en varde ved siden af den, indtil gravlæggerne får den begravet i Hamon-Gog-dalen. – Der er også en by, der hedder Hamona. – Således skal de rense landet.

Du, menneske, sig til alle de vingede fugle og til alle de vilde dyr: Dette siger Gud Herren: Saml jer alle vegne fra, og kom til den offerfest, som jeg holder for jer, et stort slagtoffer på Israels bjerge. I skal æde kød og drikke blod! Heltes kød skal I æde, og jordens fyrsters blod skal I drikke, som var de alle sammen væddere, lam, bukke, tyre og fedekvæg fra Bashan. I skal æde fedt, til I er mætte, og I skal drikke blod, til I er berusede, ved den offerfest, jeg holder for jer. Ved mit bord skal I æde jer mætte i heste og ryttere, i helte og krigere, siger Gud Herren.

Jeg viser min herlighed blandt folkene, så alle folkene kan se min dom, som jeg fuldbyrder, og min hånd, som jeg lægger på dem. Israels hus skal forstå, at jeg er Herren deres Gud, fra den dag og i al fremtid. Folkene skal forstå, at det var på grund af Israels synd, og fordi de handlede troløst imod mig, at de blev ført i eksil. Jeg skjulte mit ansigt for dem og overgav dem i deres fjenders magt, så de alle faldt for sværdet. Jeg gengældte dem deres urene handlinger og deres overtrædelser, og jeg skjulte mit ansigt for dem.

Derfor siger Gud Herren: Nu vil jeg vende Jakobs skæbne og vise barmhjertighed mod hele Israels hus; jeg brænder af nidkærhed for mit hellige navn. Deres skændsel og al den troløshed, de viste mig, skal de glemme, når de igen bor trygt i deres eget land, og ingen jager dem bort. Når jeg lader dem vende tilbage fra folkene og samler dem fra deres fjenders lande, vil jeg vise min hellighed på dem for øjnene af de mange folkeslag. Så skal de forstå, at jeg er Herren deres Gud, når jeg efter at have ført dem bort til folkene samler dem i deres land uden at efterlade nogen af dem derude. Jeg vil aldrig mere skjule mit ansigt for dem, for jeg udgyder min ånd over Israels hus, siger Gud Herren.

Krydshenvisning:

Ez 38,2

Krydshenvisning:

Ez 32,4

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Abarim og dem, som færdes der og mellem Hamon og larmende hob.

Krydshenvisning:

Jer 12,9

Ez 39,4

Åb 19,17-18

Krydshenvisning:

Jer 12,9

Ez 39,4

Åb 19,17-18

Krydshenvisning:

Jer 12,9

Ez 39,4

Åb 19,17-18

Krydshenvisning:

Jer 12,9

Ez 39,4

Åb 19,17-18

Krydshenvisning:

Es 54,8

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Joel 3,1

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.