Bibelen online

Ezras Bog Kapitel 5

Genoptagelsen af byggeriet under perserkongen Dareios

Men profeten Haggaj og profeten Zakarias, Iddos søn, profeterede for judæerne i Juda og Jerusalem i Israels Guds navn. Derefter gik Zerubbabel, Shealtiels søn, og Jeshua, Josadaks søn, i gang med at genopbygge Guds hus i Jerusalem, og Guds profeter var sammen med dem og hjalp dem.

På den tid kom Tattenaj, statholderen over provinsen Hinsides Floden, Shetar-Bozenaj og deres embedsbrødre til dem og spurgte: »Hvem har givet jer befaling til at genopbygge dette hus og gøre træværket færdigt?« Og videre spurgte de dem: »Hvad hedder de mænd, som opfører denne bygning?« Men Guds øje vågede over judæernes ældste, og man måtte lade dem arbejde videre, indtil en indberetning var nået frem til Dareios, så han kunne sende dem en skrivelse om sagen.

Afskrift af det brev, som Tattenaj, statholderen over provinsen Hinsides Floden, Shetar-Bozenaj og hans embedsbrødre, embedsmændene i provinsen Hinsides Floden, sendte til kong Dareios. De sendte redegørelsen til ham, og den lød sådan: »Til kong Dareios. Vær hilset! Du skal vide, konge, at da vi kom til provinsen Juda, til den store Guds hus, var det ved at blive bygget med kvadersten, og der blev sat træ på væggene. Arbejdet bliver udført omhyggeligt og skrider frem under deres hænder. Vi stillede så de ældste dette spørgsmål: Hvem har givet jer befaling til at genopbygge dette hus og gøre træværket færdigt? Vi spurgte dem også om deres navne, så vi kunne skrive deres lederes navne op og meddele dem til dig. De gav os denne besked: Vi er tjenere for himlens og jordens Gud, og vi genopbygger det tempel, som blev bygget for mange år siden. En stor konge i Israel byggede det og fuldendte det. Men fordi vore fædre vakte himlens Guds vrede, gav han dem i babylonerkongen, kaldæeren Nebukadnesars magt. Han ødelagde dette tempel, og folket førte han i eksil til Babylon. Men i Kyros' første år som konge i Babylon udstedte kong Kyros en befaling om, at dette Guds hus skulle genopbygges. Karrene af guld og sølv i Guds hus havde Nebukadnesar ført bort fra templet i Jerusalem og bragt dem til templet i Babylon. Nu lod kong Kyros dem hente fra templet i Babylon og gav dem til en, der hed Sheshbassar, som han havde gjort til statholder. Han sagde til ham: Tag disse kar med, og anbring dem i templet i Jerusalem, for Guds hus skal nu bygges på sin gamle plads. Så kom denne Sheshbassar og lagde fundamenterne til Guds hus i Jerusalem. Fra da af og indtil nu har man bygget på det; men det er ikke blevet færdigt.

Hvis det nu behager dig, konge, så lad det blive undersøgt i det kongelige skatkammer ovre i Babylon, om det forholder sig sådan, at der er udstedt en befaling af kong Kyros om, at dette Guds hus i Jerusalem skal genopbygges. Send os så besked, konge, om din vilje i denne sag.«

Krydshenvisning:

Hagg 1,1

Zak 1,1

Krydshenvisning:

Ezra 3,2

Hagg 1,12

Zak 4,6-9

Krydshenvisning:

Ezra 4,10

Krydshenvisning:

5 Mos 11,12

1 Kong 8,29

Krydshenvisning:

Ezra 4,12

Krydshenvisning:

1 Kong 6,1

Krydshenvisning:

2 Kong 24,10-14 25,9-12

Krydshenvisning:

Ezra 1,1

Krydshenvisning:

Ezra 1,8

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd