Bibelen online

Ezras Bog Kapitel 3

Offertjenesten genoptages

Da den syvende måned kom, og israelitterne havde bosat sig i byerne, samledes folket alle som én i Jerusalem. Og Jeshua, Josadaks søn, og hans brødre præsterne, og Zerubbabel, Shealtiels søn, og hans brødre tog fat på at bygge Israels Guds alter for at bringe brændofre på det som foreskrevet i gudsmanden Moses' lov. De rejste alteret på dets gamle fundamenter, skønt de var grebet af rædsel for folkene fra andre lande. Så bragte de brændofre til Herren på alteret, brændofre om morgenen og om aftenen. Derefter fejrede de løvhyttefesten som foreskrevet med det antal brændofre, der hørte til de enkelte dage, som det var fastsat for hver enkelt dag. Og fra da af bragte de det daglige brændoffer og brændofferet på nymånedagene og ved alle Herrens hellige fester, samt alt det, man bragte som frivillige ofre til Herren. Fra den første dag i den syvende måned begyndte de at bringe brændofre til Herren, selv om grunden til Herrens tempel ikke var lagt. Så gav de stenhuggerne og tømrerne penge, og folkene fra Sidon og Tyrus gav de fødevarer og drikkevarer og olie, for at de skulle bringe cedertræ fra Libanon over havet til Jafo, sådan som perserkongen Kyros havde givet tilladelse til.

Templet grundlægges

I den anden måned i det andet år, efter at de var kommet til Guds hus i Jerusalem, gik Zerubbabel, Shealtiels søn, og Jeshua, Josadaks søn, i gang sammen med de øvrige af deres brødre, præsterne og levitterne, og alle dem, der var kommet til Jerusalem fra fangenskabet; de indsatte levitterne fra tyve år og opefter til at lede arbejdet på Herrens tempel. Og Jeshua, hans sønner og hans brødre, Kadmiel, Binnuj og Hodavja, trådte alle som én til for at lede dem, der skulle udføre arbejdet på Guds hus; det gjaldt også Henadads sønner sammen med deres sønner og brødre, levitterne.

Da bygmestrene lagde grunden til Herrens tempel, trådte præsterne frem i deres dragt med trompeter, og levitterne, Asaf-sønnerne, med cymbler for at lovprise Herren, efter Israels konge Davids anvisning. De stemte i med lovprisning og tak til Herren: »Han er god, hans trofasthed mod Israel varer til evig tid!« Og hele folket brød ud i høje jubelråb og lovpriste Herren, fordi grunden var lagt til Herrens tempel. Mange af de præster og levitter og overhoveder for fædrenehusene, der var gamle, og som havde set det første tempel, græd højt, da de så grunden til dette tempel blive lagt. Men der var også mange, der løftede røsten i jubel og glæde, og folk kunne ikke skelne lyden af det glade jubelråb fra lyden af folkets gråd, for folket brød ud i et højt jubelråb, og lyden kunne høres langt bort.

Krydshenvisning:

Sir 49,12

Ezra 2,2

2 Mos 27,1

3 Mos 6,2

Krydshenvisning:

Sir 49,12

4 Mos 28,1-8

Krydshenvisning:

3 Mos 23,34-43

4 Mos 29,12-28

Krydshenvisning:

4 Mos 28,11-29,39

Krydshenvisning:

Tob 14,5

Ezra 2,2

1 Krøn 23,24

Krydshenvisning:

Tob 14,5

Ezra 2,40

Krydshenvisning:

1 Krøn 25,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 5,13 7,3

Sl 100,5

Krydshenvisning:

Hagg 2,3

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.