Bibelen online

Anden Kongebog Kapitel 25

Sidkija gjorde oprør mod babylonerkongen. I Sidkijas niende regeringsår, på den tiende dag i den tiende måned, gik babylonerkongen Nebukadnesar med hele sin hær mod Jerusalem og belejrede den. De byggede angrebsramper omkring den, og byen var under belejring til kong Sidkijas ellevte regeringsår. På den niende dag i den fjerde måned, da hungersnøden i byen var blevet stor, og der ikke var mad til indbyggerne, blev byens mur gennembrudt; skønt kaldæerne havde omringet byen, lykkedes det om natten kongen og alle krigerne at flygte ud gennem porten mellem de to mure oven for kongens have, og de tog retning mod Araba-lavningen. Men kaldæernes hær satte efter kongen og indhentede ham på Jerikosletten, da hele hans hær havde forladt ham og var blevet spredt. De greb kongen og førte ham til Ribla, hvor babylonerkongen fældede dom over ham. Han lod Sidkijas sønner halshugge for øjnene af ham og stak øjnene ud på Sidkija, lagde ham i lænker og førte ham til Babylon.

På den syvende dag i den femte måned, det var i babylonerkongen Nebukadnesars nittende regeringsår, kom babylonerkongens tjener Nebuzar'adan, chefen for livvagten, til Jerusalem. Han stak ild på Herrens tempel og på kongens palads, og alle huse i Jerusalem, også dem, der tilhørte rigmændene, brændte han ned. Murene rundt om Jerusalem blev revet ned af kaldæernes hær, som chefen for livvagten havde med sig. Chefen for livvagten, Nebuzar'adan, førte dem, der var tilbage i byen, og overløberne, som var gået over til babylonerkongen, og resten af folket i eksil. Kun nogle af de fattigste i landet lod han blive tilbage til at arbejde i vingårdene og på markerne.

Bronzesøjlerne i Herrens tempel og vognstellene og bronzehavet i Herrens tempel slog kaldæerne i stykker, og de bragte bronzen til Babylon. Askespandene, skovlene, knivene, skålene og alle de bronzeredskaber, man brugte i tempeltjenesten, tog de med. Og chefen for livvagten tog fyrbækkenerne og stænkeskålene, alt, hvad der var af guld og sølv. De to søjler, Havet og vognstellene, som Salomo havde lavet til Herrens tempel, alle disse ting indeholdt så meget bronze, at det ikke kunne vejes. Den ene søjle var atten alen høj, og søjlehovedet på den var af bronze; det var tre alen højt, der var fletværk og granatæbler rundt på søjlehovedet. Alt var af bronze. På samme måde var den anden søjle, også den havde fletværk.

Chefen for livvagten tog ypperstepræsten Seraja og andenpræsten Sefanja og de tre dørvogtere til fange. Fra byen tog han den hofmand til fange, som havde tilsyn med krigerne, og fem mænd blandt kongens nærmeste rådgivere, som endnu var i byen, og desuden udskrivningschefen, som udskrev folk i landet til krigstjeneste, og tres af storbønderne, som var i byen. Dem tog chefen for livvagten Nebuzar'adan med sig og førte dem til babylonerkongen i Ribla. Han henrettede dem i Ribla i Hamats land. Sådan blev judæerne ført i eksil fra deres land.

Gedalja

Babylonerkongen Nebukadnesar indsatte Gedalja, Ahikams søn, Shafans sønnesøn, over dem, der var tilbage i Judas land, dem, Nebukadnesar havde ladt tilbage. Da alle hærførerne og deres mænd hørte, at babylonerkongen havde indsat Gedalja, kom de til Gedalja i Mispa: Ismael, Netanjas søn, Johanan, Kareas søn, Seraja, Tanhumets søn fra Netofa, og Ja'azanja, ma'akatittens søn; de kom med deres mænd, og Gedalja gav dem og deres mænd sin ed på, at de ikke behøvede at frygte kaldæernes folk. »Bliv i landet og underkast jer babylonerkongen, så vil det gå jer godt,« sagde han. Men i den syvende måned kom Ismael, Netanjas søn, Elishamas sønnesøn, som hørte til kongeslægten, med ti mænd, og de dræbte Gedalja og de judæere og kaldæere, som var hos ham i Mispa. Så brød hele folket op fra den mindste til den største sammen med hærførerne, og de tog til Egypten af frygt for kaldæerne.

Benådningen af Jojakin

I det syvogtredivte år efter at Judas konge Jojakin var blevet ført i eksil, på den syvogtyvende dag i den tolvte måned i det år, da Evil-Merodak blev babylonernes konge, benådede han Judas konge Jojakin og førte ham ud af fængslet. Han behandlede ham godt og gav ham en plads højere oppe end de andre konger, som var hos ham i Babylon. Jojakin aflagde sin fangedragt, og hele resten af sit liv spiste han ved babylonerkongens bord, og han fik sit daglige underhold af kongen dag efter dag, så længe han levede.

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Sir 49,6

Bar 1,2

Jer 34,1

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Sir 49,6

Bar 1,2

Jer 34,1

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Sir 49,6

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Sir 49,6

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Sir 49,6

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Sir 49,6

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Sir 49,6

Bar 1,2

Ez 12,13

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Sir 49,6

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Sir 49,6

Bar 1,2

Ezra 5,12

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Sir 49,6

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Sir 49,6

Bar 1,2

Krydshenvisning:

Jer 39,1-10

Sir 49,6

Bar 1,2

2 Kong 24,14

Krydshenvisning:

Bar 1,8-9

1 Kong 7,15-26

Jer 27,19-22

Krydshenvisning:

Bar 1,8-9

1 Kong 7,45

Krydshenvisning:

Bar 1,8-9

Krydshenvisning:

Bar 1,8-9

1 Kong 7,15 7,23 7,27

Krydshenvisning:

Bar 1,8-9

Krydshenvisning:

Jer 40,5-41,3

Krydshenvisning:

Jer 40,5-41,3

Krydshenvisning:

Jer 40,5-41,3

Krydshenvisning:

Jer 40,5-41,3

Krydshenvisning:

Jer 40,5-41,3

5 Mos 28,68

Jer 41,16-18

Krydshenvisning:

Bar 1,3-4

2 Kong 20,18 24,15

Krydshenvisning:

Bar 1,3-4

Krydshenvisning:

Bar 1,3-4

Krydshenvisning:

Bar 1,3-4

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd