Bibelen online

Anden Kongebog Kapitel 24

På hans tid drog babylonerkongen Nebukadnesar op, og Jojakim blev hans vasal i tre år, men så slog han om og gjorde oprør. Da sendte Herren kaldæiske, aramaiske, moabitiske og ammonitiske strejfskarer mod ham. Han sendte dem mod Juda for at tilintetgøre det efter det ord, Herren havde talt ved sine tjenere, profeterne. Det var helt efter Herrens befaling, at det gik Juda sådan; han ville fjerne det fra sine øjne på grund af alle de synder, Manasse havde begået, og især på grund af det uskyldige blod, som han havde udgydt. Han havde fyldt Jerusalem med uskyldigt blod, og det ville Herren ikke tilgive.

Hvad der ellers er at fortælle om Jojakim, alt, hvad han gjorde, står jo i Judas Kongers Krønike. Jojakim lagde sig til hvile hos sine fædre, og hans søn Jojakin blev konge efter ham.

Egypterkongen rykkede ikke mere ud af sit land, for babylonerkongen havde erobret området fra Egyptens bæk til Eufratfloden, alle egypterkongens besiddelser.

Jojakin

Jojakin var atten år, da han blev konge, og han regerede tre måneder i Jerusalem. Hans mor hed Nehushta og var datter af Elnatan fra Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ganske som sin far.

På den tid drog babylonerkongen Nebukadnesars folk mod Jerusalem, og byen kom under belejring. Babylonerkongen Nebukadnesar kom selv til stede, mens hans folk belejrede byen, og Judas konge Jojakin overgav sig til ham sammen med sin mor, sine folk, sine stormænd og hofmænd; i sit ottende regeringsår tog babylonerkongen ham til fange. Han førte alle skattene fra Herrens tempel og fra kongens palads bort og huggede alle de guldting af, som Israels konge Salomo havde lavet til Herrens tempel, sådan som Herren havde forudsagt. Så førte han hele Jerusalem i eksil, alle stormændene og de velstående, ti tusind i alt, og alle håndværkerne og finsmedene. Der blev ikke andre tilbage end de fattigste af landbefolkningen. Han førte Jojakin i eksil til Babylon, og kongens mor, hans hustruer, hans hofmænd og de mægtige i landet førte han også i eksil fra Jerusalem til Babylon. Alle krigere, syv tusind mand, og tusind håndværkere og finsmede, der alle var øvede krigere, førte babylonerkongen i eksil til Babylon. Så gjorde babylonerkongen Jojakins farbror Mattanja til konge efter ham, og han ændrede hans navn til Sidkija.

Sidkija og Judas undergang

Sidkija var enogtyve år, da han blev konge, og han regerede elleve år i Jerusalem. Hans mor hed Hamital og var datter af Jirmeja fra Libna. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ganske som Jojakim.

Det var på grund af Herrens vrede, det gik Jerusalem og Juda sådan. Til sidst forstødte han dem fra sit ansigt.

Krydshenvisning:

Jer 22,13-19

Krydshenvisning:

Jer 22,13-19

Jer 20,4-6

Krydshenvisning:

Jer 22,13-19

Krydshenvisning:

Jer 22,13-19

2 Kong 21,16

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,9-10

Jer 22,24-30

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,9-10

Jer 22,24-30

2 Kong 23,37

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,9-10

Jer 22,24-30

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,9-10

Jer 22,24-30

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,9-10

Jer 22,24-30

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,9-10

Jer 22,24-30

2 Kong 20,17 18,16

1 Makk 1,21-23

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,9-10

Jer 22,24-30

Jer 24,1

2 Kong 25,12

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,9-10

Jer 22,24-30

Jer 22,26

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,9-10

Jer 22,24-30

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,9-10

Jer 22,24-30

Jer 37,1

Note:

Teksten 24,18-25,21.27-30 forekommer med få afvigelser også i Jer 52,1-27.31-34.

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,11-21

2 Kong 23,31

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,11-21

Sir 49,4

2 Kong 23,37

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,11-21

Sir 49,4

2 Kong 23,27

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,11-21

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,11-21

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,11-21

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,11-21

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,11-21

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd