Bibelen online

Baruks Bog Kapitel 1

Gaven til Jerusalem

Dette er det skrift, som Baruk, søn af Nerija, søn af Makseja, søn af Sidkija, søn af Hasadja, søn af Hilkija, skrev i Babylon i det femte år, på den syvende dag i måneden; det var på den tid, da kaldæerne havde indtaget Jerusalem og stukket ild på byen.

Baruk læste dette skrift op for Judas konge Jekonja, Jojakims søn, for hele folket, som var kommet for at høre, hvad der stod i skriftet, for stormændene, kongesønnerne og de ældste, ja, for hele folket, fra den mindste til den største, alle dem der boede i Babylon ved floden Sud. De græd, fastede og bad for Herrens ansigt, og de samlede penge ind, alt efter hvad hver især havde råd til, og sendte dem til Jerusalem, til ypperstepræsten Jojakim, søn af Hilkija, søn af Shallum, og til præsterne og til hele folket, der sammen med ham befandt sig i Jerusalem. Samtidig, på den tiende dag i måneden sivan, tog Baruk de kar fra Herrens hus, som var blevet fjernet fra templet, for at bringe dem tilbage til Judas land. Det var de sølvkar, som Judas konge Sidkija, Josijas søn, havde ladet fremstille, efter at babylonerkongen Nebukadnesar havde ført Jekonja, fyrsterne og de øvrige fanger, både stormændene og landbefolkningen, bort fra Jerusalem og bragt dem til Babylon.

De lod sige: Hermed sender vi jer penge, og for dem skal I købe brændofre og syndofre og røgelse, og I skal tilberede en offergave og bringe den på Herren vor Guds alter. Så skal I bede for babylonerkongen Nebukadnesars liv og for hans søn Belshassars liv, for at de må leve, så længe himlen hvælver sig over jorden. Og Herren vil give os styrke, og han vil give vore øjne lys; vi skal leve under babylonerkongen Nebukadnesars og hans søn Belshassars beskyttelse, tjene dem længe og finde nåde for deres øjne.

I skal også bede til Herren vor Gud for os, for vi har syndet mod Herren vor Gud, og indtil den dag i dag har Herrens harme og vrede ikke vendt sig fra os. Det skrift, vi sender til jer, skal I læse op, så I derved kan bekende jeres synder i Herrens hus på festdagen og på de andre højtidsdage.

Syndsbekendelse og bøn om frelse

Således skal I sige: Retfærdigheden tilhører Herren vor Gud, skammen i dag tilhører os, Judas mænd og Jerusalems indbyggere, vore konger, vore fyrster, vore præster, vore profeter og vore fædre, for vi har syndet mod Herren. Vi har været trodsige mod ham, ikke adlydt Herren vor Gud og ikke fulgt de love, Herren har givet os. Fra den dag, Herren førte vore fædre ud af Egypten, indtil i dag har vi været trodsige mod Herren vor Gud, og i vores letsindighed har vi været ulydige mod ham, så vi til denne dag har været forfulgt af ulykker og af den forbandelse, som Herren forkyndte for sin tjener Moses, dengang han førte vore fædre ud af Egypten for at give os et land, der flyder med mælk og honning. Vi har været ulydige mod alle Herren vor Guds ord, som de lød gennem profeterne, han sendte til os, og vi har – hver og én af os – fulgt vore onde hjerters planer ved at tjene andre guder og gøre, hvad der er ondt i Herren vor Guds øjne.

Krydshenvisning:

Jer 36,4-8

Note:

Navnet på måneden mangler; det er enten den 3. måned, (sivan, jf. v. 8), eller den 5. måned, (ab) ud fra 2 Kong 25,8-9.

Krydshenvisning:

2 Kong 25,1-12

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

2 Kong 24,8-16 25,27-30

5 Mos 28,1-69

Ezra 9,1-15

Neh 9,1-37

Dan 9,1-19

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

2 Kong 24,8-16 25,27-30

5 Mos 28,1-69

Ezra 9,1-15

Neh 9,1-37

Dan 9,1-19

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

2 Kong 25,13-17

Jer 27,16-22

5 Mos 28,1-69

Ezra 9,1-15

Neh 9,1-37

Dan 9,1-19

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

2 Kong 25,13-17

Jer 27,16-22

5 Mos 28,1-69

Ezra 9,1-15

Neh 9,1-37

Dan 9,1-19

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

Ezra 6,10

Jer 29,7

Dan 5,1-30

5 Mos 28,1-69

Ezra 9,1-15

Neh 9,1-37

Dan 9,1-19

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

Ezra 6,10

Jer 29,7

Dan 5,1-30

5 Mos 28,1-69

Ezra 9,1-15

Neh 9,1-37

Dan 9,1-19

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

5 Mos 28,1-69

Ezra 9,1-15

Neh 9,1-37

Dan 9,1-19

Bar 2,6

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

5 Mos 28,1-69

Ezra 9,1-15

Neh 9,1-37

Dan 9,1-19

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

5 Mos 28,1-69

Ezra 9,1-15

Neh 9,1-37

Dan 9,1-19

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

5 Mos 28,1-69

Ezra 9,1-15

Neh 9,1-37

Dan 9,1-19

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

5 Mos 28,1-69

Ezra 9,1-15

Neh 9,1-37

Dan 9,1-19

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

5 Mos 28,1-69

Ezra 9,1-15

Neh 9,1-37

Dan 9,1-19

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

5 Mos 28,1-69

Ezra 9,1-15

Neh 9,1-37

Dan 9,1-19

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

Bar 2,10

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,14-39

Krydshenvisning:

3 Mos 26,14-39

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.