Bibelen online

Ordsprogenes Bog Kapitel 10

Ordsprog af Salomo.

En vís søn glæder sin far,

en tåbelig søn er sin mors bekymring.

Uretfærdigheds skatte gavner intet,

men retfærdighed redder fra døden.

Herren lader ikke den retfærdige sulte,

men uretfærdiges krav afviser han.

Doven hånd skaber armod,

flittig hånd gør rig.

Den søn, der samler forråd om sommeren, er klog,

den søn, der sover ved høsttid, bringer skam.

Velsignelser kommer over den retfærdiges hoved,

uretfærdiges mund rummer vold.

Den retfærdige nævnes i velsignelser,

uretfærdiges navn rådner.

Den, der har visdom i hjertet, tager buddene til sig,

den, der har dumhed på læben, bringes til fald.

Den, der vandrer retsindigt, vandrer i tryghed,

den, der går krogveje, bliver afsløret.

Den, der kniber øjnene sammen, volder lidelse,

den, der har dumhed på læben, bringes til fald.

Den retfærdiges mund er en kilde til liv,

uretfærdiges mund rummer vold.

Had vækker splid,

kærlighed skjuler alle overtrædelser.

På den forstandiges læber findes visdom,

der skal stok til den uforstandiges ryg.

De vise har forråd af kundskab,

den dummes ord bringer undergang.

Den riges velstand er hans befæstede by,

de fattiges armod fører til deres undergang.

Den retfærdiges virke fører til liv,

den uretfærdiges frembringelser fører til synd.

Den, der vogter på formaningen, viser vej til livet,

den, der svigter retledningen, leder vild.

Løgnagtige læber rummer had,

den, der spreder sladder, er en tåbe.

Med mange ord kan overtrædelse ikke undgås,

den, der sparer på sine ord, handler klogt.

Den retfærdiges tunge er udsøgt sølv,

uretfærdiges hjerte er intet værd.

Den retfærdiges læber er hyrde for mange,

dumme dør af mangel på forstand.

Det er Herrens velsignelse, der gør rig,

slid føjer intet til.

At handle skændigt er en fornøjelse for tåben,

som visdom er det for den forstandige mand.

Hvad en uretfærdig frygter, rammer ham,

retfærdiges ønske opfyldes.

Når stormen raser, er det ude med den uretfærdige,

den retfærdige er grundfæstet for evigt.

Som eddike for tænderne og som røg for øjnene

er den dovne for sin arbejdsgiver.

At frygte Herren forlænger livet,

uretfærdiges leveår afkortes.

Retfærdige har glæde i vente,

uretfærdiges håb slukkes.

Herren er værn for den retsindige,

men han er undergang for forbrydere.

Den retfærdige skal aldrig vakle,

uretfærdige skal ikke bo i landet.

Den retfærdiges mund bærer visdom som frugt,

den svigefulde tunge skæres af.

Den retfærdiges læber forstår sig på velvilje,

uretfærdiges mund forstår sig på svig.

Krydshenvisning:

Ordsp 15,20

Krydshenvisning:

Ordsp 11,4

Sir 5,8

Krydshenvisning:

Ordsp 12,24

Krydshenvisning:

Job 18,17

Sir 41,11

Krydshenvisning:

Ordsp 6,12-13

Krydshenvisning:

Ordsp 14,27

Krydshenvisning:

Jak 5,20

1 Pet 4,8

Krydshenvisning:

Ordsp 18,11

Krydshenvisning:

Jak 3,2

Sir 5,12 20,8

Krydshenvisning:

Sl 127,2

Krydshenvisning:

Ordsp 12,7

Krydshenvisning:

Sir 1,12

Krydshenvisning:

Job 8,13

Krydshenvisning:

Ordsp 2,22

Krydshenvisning:

Sl 37,30

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd