Bibelen online

Ordsprogenes Bog Kapitel 6

Min søn, hvis du har stillet sikkerhed for en anden,

givet håndslag for en fremmed,

da er du bundet af, hvad du selv har sagt,

du er fanget af, hvad du selv har sagt.

Gør da dette, min søn, for at redde dig,

eftersom du er kommet i en andens hånd:

Tab ikke modet, men træng ind på ham,

und ikke dine øjne søvn

eller dine øjenlåg hvile.

Red dig som en gazelle fra jægeren,

som en fugl fra fuglefængerens hånd.

Gå til myren, dovenkrop,

betragt dens færden, og bliv vís.

Den har hverken anfører, overhoved eller hersker,

men den skaffer sig føde om sommeren

og samler forråd ved høsttid.

Hvor længe vil du blive liggende, dovenkrop?

Hvornår rejser du dig fra din søvn?

»Lidt søvn, lidt hvile,

lidt hænderne i skødet«,

men så kommer armoden over dig som en landstryger,

nøden som en røver.

Et ondsindet menneske og en ond mand

er han, som fører falsk tale,

som kniber øjnene sammen, skraber med foden,

peger med fingrene.

Med svig i hjertet udtænker han ondt,

altid sår han splid.

Derfor kommer hans ulykke pludseligt,

han knuses brat og uhelbredeligt.

Der er seks ting, Herren hader,

og syv, han afskyr:

hovmodige øjne, løgnagtig tunge,

hænder, der udgyder uskyldigt blod,

et hjerte, der udtænker onde planer,

fødder, der løber rask i ondt ærinde,

et falsk vidne, der udspreder løgne,

og en, der sår splid mellem brødre.

Hold din fars bud, min søn,

afvis ikke din mors belæring.

Bind det altid til dit hjerte,

læg det om din hals;

lad det lede dig, når du går,

vogte dig, når du lægger dig,

og tale til dig, når du vågner.

For buddet er lampe, og belæringen lys,

retledning og formaning er vejen til liv;

det vogter dig mod den onde kvinde,

mod den fremmede kvindes glatte tunge.

Begær ikke hendes skønhed i dit hjerte,

lad hende ikke fange dig med sit blik.

En skøge kan man få for mindre end et brød,

men en gift kvinde jagter dit dyrebare liv.

Kan man bære gløder i favnen,

uden at tøjet svides?

Hvis man går på glødende kul,

bliver fødderne så ikke forbrændt?

Sådan er det med ham, der går ind til en anden mands

kone,

ingen, der rører hende, forbliver ustraffet.

Foragter man ikke tyven, når han stjæler

for at stille sin sult?

Pågribes han, må han yde syvfold erstatning,

alt, hvad han har i huset, må han af med.

Den, der begår ægteskabsbrud, er uden forstand;

sådan gør kun den, der vil ødelægge sig selv.

Prygl og skændsel får han,

aldrig slettes hans skam;

for skinsyge gør en mand vred,

han er skånselsløs den dag, han tager hævn.

Han tager ikke imod sonepenge,

han giver ikke efter for bestikkelse, hvor stor du end gør

den.

Krydshenvisning:

Ordsp 11,15 20,16 22,26

Krydshenvisning:

Ordsp 11,15 20,16 22,26

Krydshenvisning:

Ordsp 30,25

Krydshenvisning:

Ordsp 24,33-34

Krydshenvisning:

Ordsp 24,33-34

Krydshenvisning:

Ordsp 10,10

Krydshenvisning:

Ordsp 1,8

Krydshenvisning:

5 Mos 6,8

Krydshenvisning:

Sl 119,105

Krydshenvisning:

Ordsp 2,16 7,5

Krydshenvisning:

Ordsp 5,8-14

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.