Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 1

Visdommens kilde

Al visdom kommer fra Herren,

og hos ham forbliver den til evig tid.

Hvem kan tælle havets sand,

regnens dråber og evighedens dage?

Hvem kan udforske himlens højde,

jordens udstrækning, havets dyb – og visdommen?

Som det første af alt blev visdommen skabt,

klog indsigt findes fra evighed af.

[Visdommens kilde er ord fra Gud i det høje,

og dens veje er de evige bud.]

Hvem fik visdommens rod afdækket,

hvem har lært dens kløgtige planer at kende?

[For hvem fik åbenbaret den indsigt, visdommen rummer,

hvem har fattet den erfaring, visdommen rummer?]

Der er én, der er vís og frygtindgydende:

Herren, der sidder på sin trone.

Det var ham, der skabte visdommen,

han betragtede den og målte den

og udgød den over alle sine værker.

Den findes hos hvert menneske, alt efter hvad han giver;

i rigt mål skænker han den til dem, der elsker ham.

[Kærlighed til Herren er herlig visdom;

han deler den ud til dem, han åbenbarer sig for, så de kan se ham.]

Visdom og gudsfrygt

At frygte Herren betyder ære og anerkendelse,

glæde og festkrans.

At frygte Herren glæder hjertet,

giver fryd og glæde og et langt liv.

[At frygte Herren er en gave fra Herren;

den viser vej til kærligheden.]

Den, der frygter Herren, får et godt endeligt;

på sin dødsdag bliver han velsignet.

At frygte Herren er visdommens begyndelse,

hos de troende blev den skabt i moders liv.

Hos mennesker har den grundlagt en evig bolig,

den vil være trofast mod deres efterkommere.

At frygte Herren er visdommens fylde;

den beruser mennesker med sine frugter.

Den fylder deres huse med alt, hvad de ønsker,

og forrådskamrene med alt, hvad den frembringer.

At frygte Herren er visdommens krone;

den får fred og helse til at vokse frem.

[Begge er de Guds gaver til fred;

æren bliver stor for dem, der elsker ham.]

Den lader det regne med indsigt, kundskab og viden

og skaffer stor ære til dem, der griber den.

At frygte Herren er visdommens rod,

et langt liv er dens grene.

[Frygt for Herren fjerner synder,

varer den ved, afvender den al vrede.]

Uberettiget harme kan ikke forsvares,

for udbrud af harme fører til fald.

Den, der er sen til vrede, holder ud, til tiden er inde;

derefter vil glæden vælde frem.

Han holder sine ord for sig selv, til tiden er inde,

og mange vil fortælle vidt og bredt om hans klogskab.

I visdommens skatkamre er der kloge ord,

men for synderen er gudsfrygt afskyelig.

Ønsker du visdom, da hold buddene,

så vil Herren skænke dig den i rigt mål.

At frygte Herren er visdom og lærdom,

han værdsætter troskab og mildhed.

Afvis ikke frygt for Herren,

prøv ikke at nå frem til den med uoprigtigt hjerte.

Vær ikke en hykler i menneskers omdømme,

tag dig i agt for, hvad du siger.

Ophøj ikke dig selv, for at du ikke skal falde

og bringe vanære over dig selv.

Herren afslører det, du skjuler,

og fælder dig midt i menigheden,

fordi du ikke nåede til at frygte Herren,

og dit hjerte var fuldt af svig.

Note:

Fragmenter af fem eller seks håndskrifter (nogle fra Oldtiden, nogle fra Middelalderen) til forskellige hebraiske versioner af Siraks Bog er fundet i løbet af de sidste hundrede år; det drejer sig om i alt ca. to tredjedele af bogen. Men de hebraiske tekster er ikke uden videre forlæg for den græske oversættelse, som ligger til grund for nærværende danske oversættelse, og kun i en halv snes tilfælde, hvor den græske tekst er i uorden, lægges en hebraisk tekstform til grund (angivet i noterne med signaturen Hebr.). – Vers eller versdele i skarp parentes angiver tilføjelser til den græske tekst, der undertiden stammer fra bearbejdede hebraiske versioner.

* kong Euergetes' 38. regeringsår: 132 f.Kr.

Krydshenvisning:

Job 28,12-28

Ordsp 2,6

Visd 9,9

Krydshenvisning:

Job 28,12-28

Krydshenvisning:

Job 28,12-28

Ordsp 25,3

Visd 9,13

Rom 11,33-34

Krydshenvisning:

Job 28,12-28

Ordsp 8,22-23

Sir 24,9

Joh 1,1

Krydshenvisning:

Job 28,12-28

Krydshenvisning:

Job 28,12-28

Bar 3,29-32

Krydshenvisning:

Job 28,12-28

Bar 3,29-32

Krydshenvisning:

Job 28,12-28

Bar 3,29-32

Sl 47,9

Es 6,1

Sir 43,29

Krydshenvisning:

Job 28,12-28

Krydshenvisning:

Job 28,12-28

Krydshenvisning:

Ordsp 4,9

Krydshenvisning:

Ordsp 3,1-2 10,27

Sir 34,14-15

Krydshenvisning:

Sir 11,26

Krydshenvisning:

Sl 111,10

Ordsp 1,7 9,10

Krydshenvisning:

Sir 24,8-12

Krydshenvisning:

Sir 6,19

Krydshenvisning:

Ordsp 8,18-19 8,21

Note:

Göttingerudgaven har efter mange græske håndskrifter i versets begyndelse Han betragtede den og målte den; sætningen er formentlig en fejlagtig gentagelse af v. 9.

Krydshenvisning:

Sir 20,6-7

Krydshenvisning:

Sir 20,6-7

Krydshenvisning:

Sir 21,15

Krydshenvisning:

Præd 12,13

Sir 19,20

Matt 19,17

Krydshenvisning:

Job 28,28

Ordsp 15,33

Sir 19,20

Krydshenvisning:

Visd 1,1-3

Krydshenvisning:

Ordsp 16,18 29,23

Matt 23,12

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd