Bibelen online

Ordsprogenes Bog Kapitel 11

Falsk vægt vækker Herrens afsky,

nøjagtige lodder har hans velbehag.

Kommer frækhed, kommer skændsel,

men hos de ydmyge er der visdom.

De retskafne ledes af deres retsindighed,

de troløse ødelægges af deres falskhed.

Rigdom gavner ikke på vredens dag,

men retfærdighed redder fra døden.

Den retsindiges retfærdighed jævner hans vej,

den uretfærdige fældes af sin uretfærdighed;

de retskafne reddes ved deres retfærdighed,

de troløse fanges i deres eget begær.

Ved det uretfærdige menneskes død er håbet ude,

og forventningen til rigdom skuffes.

Den retfærdige udfries af nøden,

den uretfærdige får hans plads.

Med munden ødelægger den gudløse sin næste,

men ved de retfærdiges kundskab udfries man.

Når det går de retfærdige godt, fryder byen sig,

når de uretfærdige går til grunde, er der jubel.

Retskafnes velsignelse får byen til at blomstre,

uretfærdiges ord river den ned.

Den, der ringeagter sin næste, er uden forstand,

den forstandige mand tier.

Den, der løber med sladder, røber hemmeligheder,

den pålidelige skjuler sagen.

Uden planlægning lider et folk nederlag,

med mange rådgivere vinder det sejr.

Den, der har stillet sikkerhed for en anden, går det

ilde,

den, der hader at give håndslag, kan være tryg.

En indtagende kvinde vinder ære,

stærke mænd vinder rigdom.

En venligtsindet mand gavner sig selv,

en ubarmhjertig mand styrter sig selv i ulykke.

Den uretfærdige opnår falsk fortjeneste,

den, der sår retfærdighed, opnår varig løn.

Den, der står fast på retfærdighed, hører livet til,

den, der jager efter ondt, hører døden til.

De, der har et falsk hjerte, vækker Herrens afsky,

de, der lever retsindigt, har hans velbehag.

Visselig, den onde forbliver ikke ustraffet,

men retfærdiges afkom går fri.

Guldring i svinetryne:

smuk kvinde uden dømmekraft.

Retfærdiges ønsker fører kun til godt,

uretfærdiges håb fører til vrede.

Den ene strør ud og får stadig mere,

den anden er urimeligt sparsommelig, det fører kun til

mangel.

Den gavmilde får selv stillet sin sult,

den, der giver andre at drikke, får selv stillet sin tørst.

Den, der holder korn tilbage, ham forbander folk,

men velsignelse kommer over den, der sælger.

Den, der opsøger det gode, tilstræber det, der vækker

Guds velbehag,

den, der søger det onde, rammes selv af det.

Den, der stoler på sin rigdom, falder,

men retfærdige grønnes som løv.

Den, der styrter sit hus i ulykke, får vind i eje,

den dumme bliver træl for den vise.

Den retfærdiges frugt er livets træ,

og den vise vinder mennesker for sig.

Når den retfærdige får sin løn på jorden,

hvor meget mere da ikke den uretfærdige og synderen!

Krydshenvisning:

3 Mos 19,35-36

Ordsp 16,11

Sir 42,4

Krydshenvisning:

Ordsp 16,18

Krydshenvisning:

Ordsp 10,2

Sir 5,8

Krydshenvisning:

Sir 39,24

Krydshenvisning:

Ordsp 21,18

Krydshenvisning:

Ordsp 28,12

Krydshenvisning:

Ordsp 20,19

Krydshenvisning:

Ordsp 15,22

Visd 6,24

Krydshenvisning:

Ordsp 6,1-2

Sir 8,13 29,18

Krydshenvisning:

Ordsp 16,5

Krydshenvisning:

Ordsp 31,30

Krydshenvisning:

Matt 25,29

2 Kor 9,6

Sl 112,9

Sir 11,11-12

Krydshenvisning:

Matt 25,29

2 Kor 9,6

Krydshenvisning:

Sl 52,9-10

Sir 5,1

Krydshenvisning:

Ordsp 3,18

Krydshenvisning:

1 Pet 4,18

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd