Bibelen online

Ordsprogenes Bog Kapitel 21

Som en bæk er kongens hjerte i Herrens hånd,

han leder det hen, hvor han vil.

En mands færd kan være retskaffen i hans egne øjne,

men Herren prøver hjerterne.

At der øves retfærdighed og ret,

er mere værd for Herren end slagtoffer.

Øjnenes stolthed og hjertets hovmod,

uretfærdiges lampe, er en synd.

Den flittiges planer fører til gevinst,

men enhver, der har hastværk, kommer til at lide mangel.

At skaffe sig skatte ved løgnagtig tunge

er en luftig tomhed for dem, der iler mod døden.

De uretfærdiges vold river dem bort,

for de nægter at øve ret.

Den skyldiges vej er kroget,

men den renes handling er retskaffen.

Hellere bo i en krog på taget

end dele hus med en stridbar kone.

Den uretfærdige har lyst til ondt,

hans næste finder ingen barmhjertighed hos ham.

Lader man spotteren bøde, bliver den uerfarne vís,

belærer man den vise, får han kundskab.

Den retfærdige handler klogt mod den uretfærdiges hus,

når han styrter de uretfærdige i ulykke.

Den, der stopper øret til for den svages skrig,

vil selv komme til at råbe uden at få svar.

Gave i det skjulte afvender vrede,

betaling fra kappefolden afvender stærk harme.

Det er en glæde for den retfærdige at øve ret,

for forbryderne er det en rædsel.

Den, der forvilder sig bort fra klogskabens vej,

må bo i dødninges forsamling.

Den, der elsker fornøjelser, kommer til at lide mangel,

den, der elsker vin og olie, bliver ikke rig.

Den uretfærdige kan blive sonepenge for den retfærdige,

den troløse kan gå ind for de retskafne.

Hellere bo i et ørkenland

end have en stridbar og arrig kone.

Kosteligt forråd og olie er i den vises bolig,

men et tåbeligt menneske æder det op.

Den, der stræber efter retfærdighed og troskab,

opnår liv, retfærdighed og ære.

Den vise kan storme en by fuld af krigere

og bryde den fæstning ned, de satte deres lid til.

Den, der vogter sin mund og sin tunge,

bevarer sit liv for trængsler.

Den frække og hovne, hvis navn er spotter,

handler i grænseløs frækhed.

Den dovnes ønsker bliver hans død,

for hans hænder nægter at arbejde;

dagen lang er han fuld af begær,

men den retfærdige giver uden at holde igen.

Den uretfærdiges slagtoffer vækker afsky,

især når han bringer det med bagtanke.

Et løgnagtigt vidne går til grunde,

men en lydhør mand kan føre sin sag igennem.

Den uretfærdige anlægger en udfordrende mine,

den retskafne styrer sin færd.

Ingen visdom, ingen forstandighed, intet råd

gælder over for Herren.

Hesten gøres rede til krigens dag,

men sejren er Herrens sag.

Krydshenvisning:

Sl 33,15

Krydshenvisning:

Ordsp 16,2

Krydshenvisning:

Es 1,11

Hos 6,6

Matt 9,13

Sir 35,1-5

Krydshenvisning:

Ordsp 25,24

Sir 25,16

Krydshenvisning:

Ordsp 19,25

Krydshenvisning:

Ordsp 23,21

Sir 18,32

Krydshenvisning:

Ordsp 11,8

Krydshenvisning:

Ordsp 13,3

Sir 5,12

Krydshenvisning:

Ordsp 15,8

Sir 34,23

Krydshenvisning:

Sl 33,17

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.