Bibelen online

Paulus' Brev til Romerne Kapitel 12

Åndelig gudstjeneste

Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.

Nådegaverne i menigheden

I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer: Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen; den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste; den, der underviser, sin undervisning; den, der formaner, sin formaning; den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver, og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne.

Livet efter Guds vilje

Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer, velsign, og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt; tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet: »Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,« siger Herren. Men »hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke; for gør du det, samler du glødende kul på hans hoved.« Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.

Krydshenvisning:

Sl 4,6

Rom 6,13

1 Pet 2,5

Krydshenvisning:

Kol 1,9

Krydshenvisning:

Rom 1,5

1 Kor 12,11

Ef 4,7 4,16

Sir 3,18

Krydshenvisning:

1 Kor 12,12

Ef 1,22-23

Krydshenvisning:

1 Kor 12,27

Ef 4,25

Krydshenvisning:

1 Kor 12,4-11

1 Kor 12,4

1 Pet 4,10-11

Krydshenvisning:

1 Kor 12,4-11

Rom 16,1

1 Kor 12,28

Krydshenvisning:

1 Kor 12,4-11

Matt 6,3

1 Tim 5,17

2 Kor 9,7

Krydshenvisning:

1 Tim 1,5

Am 5,14-15

Krydshenvisning:

1 Thess 4,9

Fil 2,3

Krydshenvisning:

ApG 18,25

Åb 3,15

Krydshenvisning:

Luk 10,20

Rom 15,13

Ef 6,18

Kol 4,2

Krydshenvisning:

Job 31,32

1 Kor 16,1

Hebr 13,2

Krydshenvisning:

Matt 5,44

Luk 23,34

ApG 7,60

1 Kor 4,12

Krydshenvisning:

Job 30,25

Sl 35,13

1 Kor 12,26

Sir 7,34

Krydshenvisning:

Rom 15,5

1 Kor 1,10

Fil 2,2

Ordsp 3,7

Es 5,21

Rom 11,25

Sir 3,18

Krydshenvisning:

Ordsp 20,22

Jer 18,20

Matt 5,39-40

1 Thess 5,15

2 Kor 8,21

Krydshenvisning:

Sl 34,15

Mark 9,50

Hebr 12,14

Krydshenvisning:

3 Mos 19,18

1 Kor 6,7

5 Mos 32,35

Sl 94,1

Es 35,4

Hebr 10,30

Sir 28,1

Krydshenvisning:

Ordsp 25,21-22

Krydshenvisning:

1 Mos 4,7

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd