Bibelen online

Sefanias' Bog Kapitel 2

Bøj din ryg, bøj dig,

du skamløse folk,

før I jages bort

som flyvende avner,

før Herrens glødende vrede

kommer over jer,

før Herrens vredes dag

kommer over jer.

Søg Herren,

alle landets ydmyge,

I, som handler efter hans bud.

Søg retfærdighed,

søg ydmyghed,

måske finder I ly

på Herrens vredes dag.

Dommen over folkeslagene

Gaza skal ligge forladt,

og Ashkalon blive til ødemark;

ved højlys dag fordrives Ashdod,

og Ekron rives op med rode.

Ve jer, kreterfolk,

I, som bor i kystlandet!

Dette er Herrens ord mod jer:

»Kana'an, filisterland,

jeg vil ødelægge dig, så ingen kan bo der!«

Kystlandet skal blive

til hyrders græsgange og til fårefolde.

Kysten skal tilhøre dem,

der er tilbage af Judas hus;

dér skal de græsse,

om aftenen lejrer de sig

i Ashkalons huse.

For Herren deres Gud drager omsorg for dem

og vender deres skæbne.

Jeg har hørt Moabs hån

og ammonitternes spot;

de hånede mit folk

og hoverede over landet.

Derfor, så sandt jeg lever,

siger Hærskarers Herre, Israels Gud,

skal Moab blive som Sodoma

og ammonitterne som Gomorra,

en tidselmark,

en saltgrube,

en ødemark til evig tid!

De, der er tilbage af mit folk, skal plyndre dem,

mit folks rest tage deres land i eje.

Det får de for deres hovmod, fordi de hånede og hoverede over Hærskarers Herres folk. Frygtelig kommer Herren over dem, når han lader alle jordens guder sygne hen. Fra folkenes fjerne øer skal de komme og tilbede ham, hver fra sit sted.

Også I, nubiere

– de er dræbt af mit sværd!

Han skal løfte sin hånd mod nord

og tilintetgøre Assyrien.

Han gør Nineve til en ødemark,

tør som en ørken;

flokke af dyr skal lejre sig der,

alle de vilde dyr.

Alliken og hejren

sidder på søjlerne og sover,

uglen tuder i vinduet,

ravnen skriger på tærskelen.

Cedertræspanelet rives af.

Det var den jublende by,

der lå trygt

og sagde ved sig selv:

»Jeg og ingen anden!«

Hvor den er øde nu,

tilholdssted for vilde dyr!

Enhver, der kommer forbi,

pifter hånligt og truer med hånden.

Krydshenvisning:

Sef 1,7 1,14-15

Krydshenvisning:

Es 55,6

Am 5,15

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Gaza og ligge forladt og mellem Ekron og rives op med rode.

Krydshenvisning:

1 Sam 30,14

Jer 47

Krydshenvisning:

5 Mos 30,3

Sef 3,20

Krydshenvisning:

Jer 48 49,1-6

Krydshenvisning:

Jer 48 49,1-6

Sef 3,12

1 Mos 19,24-25

Krydshenvisning:

Jer 48 49,1-6

Krydshenvisning:

Jer 48 49,1-6

Mika 5,12

Krydshenvisning:

Es 18

Ez 30,9

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Krydshenvisning:

Nah 1-3

Es 47,8

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.