Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 49

Mod ammonitterne

Om ammonitterne.

Dette siger Herren:

Har Israel ingen sønner,

ingen, der kan overtage arven?

Hvorfor er det Milkom, der tager Gad i arv,

hans folk, der bor i dets byer?

Men der skal komme dage,

siger Herren,

da jeg lader krigsråb lyde

mod ammonitternes Rabba.

Den skal blive en øde ruinhøj

og dens datterbyer gå op i flammer.

Så skal Israel tage dem i arv, der tog dets arv,

siger Herren.

Heshbon, du skal jamre,

for Aj er ødelagt.

Rabbas døtre, I skal skrige,

klæd jer i sæk, hold dødsklage,

gå omkring mellem kvægfoldene;

for Milkom går i landflygtighed

sammen med sine præster og stormænd.

Hvordan kan du være stolt af dalene,

af overfloden i din dal,

du frafaldne datter,

som sætter lid til dine skatte

og siger: »Hvem kan nå mig?«

Nu bringer jeg rædsel over dig

fra alle dine naboer,

siger Herren, Hærskarers Herre.

I skal fordrives i hver sin retning,

og ingen skal samle de flygtende.

Siden vil jeg vende ammonitternes skæbne,

siger Herren.

Mod Edom

Om Edom.

Dette siger Hærskarers Herre:

Er der ingen visdom tilbage i Teman?

Kan de forstandige ikke længere give råd?

Er deres visdom rådnet op?

Flygt! Gør omkring! Søg ned i dybet,

I, der bor i Dedan;

for jeg bringer ulykke over Esau,

straffens tid er inde.

Kommer drueplukkerne til dig,

levner de ingen efterslæt;

kommer der tyve om natten,

ødelægger de, hvad de vil.

For jeg gennemsøger Esau,

afslører hans skjulesteder,

så han ikke kan gemme sig.

Hans børn og brødre tilintetgøres,

det er ude med hans naboer.

Du må efterlade dine faderløse, dem skal jeg holde i live,

dine enker må sætte deres lid til mig.

Dette siger Herren: Når de, der ikke er dømt til at drikke bægeret, må drikke det, skulle du så gå fri? Du går ikke fri, du skal drikke det! For jeg sværger ved mig selv, siger Herren, at Bosra skal blive til gru og spot, til ødelæggelse og forbandelse, og alle landets byer skal ligge i ruiner for evigt.

Et budskab har jeg hørt fra Herren,

et bud er sendt til folkene:

Saml jer, ryk ud imod Edom,

rejs jer til krig!

Jeg gør dig til den ringeste blandt folkene,

foragtet blandt mennesker.

Du spredte rædsel,

dit overmod har forført dig,

du, som bor i bjergkløfterne

og har sat dig fast i de høje bjerge.

Bygger du din rede højt som ørnen,

styrter jeg dig ned derfra,

siger Herren.

Edom skal lægges øde.

Alle, der kommer forbi, skal gyse

og pifte hånligt over alle dets sår,

som dengang Sodoma og Gomorra

og deres nabobyer blev ødelagt, siger Herren;

ingen skal bo der,

intet menneske slå sig ned.

Som en løve dukker op

fra Jordans tætte krat på den frodige græsgang,

vil jeg i et nu jage dem bort

og udse mig den bedste vædder til bytte.

For hvem er som jeg? Hvem kan kræve mig til regnskab?

Hvem er den hyrde, der kan holde stand mod mig?

Hør derfor den plan,

Herren har lagt mod Edom,

det, han har udtænkt

mod Temans indbyggere;

selv de mindste af fårene slæbes bort,

græsgangene gyser over det.

Jorden ryster ved lyden af deres fald,

den skriger, så det høres ved Sivhavet.

Som en ørn hæver fjenden sig, slår ned

og spiler vingerne ud over Bosra.

Edoms krigere får det den dag

som en kvinde med veer.

Mod Damaskus

Om Damaskus.

Hamat og Arpad bliver til skamme,

for de har fået et budskab om ulykke.

De skælver i angst som havet,

der ikke falder til ro.

Damaskus mister modet, gør omkring og flygter;

den er slået med rædsel,

grebet af angst og veer

som en fødende kvinde.

Så forladt den ligger,

den prægtige by,

min glædes stad!

Dens unge mænd ligger faldne på torvene;

alle krigerne omkommer den dag,

siger Hærskarers Herre.

Jeg stikker ild på Damaskus' mur,

den fortærer Ben-Hadads borge.

Mod stammer i ørkenen

Om Kedar og Hasor-rigerne, der blev slået af babylonerkongen Nebukadnesar. Dette siger Herren:

Rejs jer, ryk frem mod Kedar!

Tilintetgør Østens folk!

De skal komme og tage deres telte og småkvæg,

deres teltduge og alle deres redskaber;

de bortfører deres kameler

og råber til dem: Alle vegne er der rædsel!

Flygt! Skynd jer at flygte!

Søg ned, og bo i dybet,

I, der bor i Hasor, siger Herren.

For babylonerkongen Nebukadnesar har lagt en plan mod jer,

han har udtænkt noget imod jer.

Rejs jer, ryk frem mod et folk,

der lever sikkert og trygt, siger Herren;

de har ikke porte og slåer,

de bor for sig selv.

Deres kameler skal gøres til bytte

og deres flokke af kvæg til rov.

Jeg spreder dem for alle vinde,

folkene med klippede tindinger,

fra alle sider bringer jeg ulykke over dem,

siger Herren.

Hasor bliver bolig for sjakaler,

en ødemark til evig tid;

ingen skal bo der,

intet menneske slå sig ned.

Mod Elam

Herrens ord mod Elam, som kom til profeten Jeremias i begyndelsen af Judas konge Sidkijas regering. Dette siger Hærskarers Herre:

Nu brækker jeg Elams bue,

deres stærkeste våben.

Jeg sender fire vinde mod Elam

fra de fire verdenshjørner;

jeg spreder dem for alle disse vinde,

og der findes ikke det folk,

som Elams fordrevne ikke skal komme til.

Jeg knuser Elam foran deres fjender,

foran dem, som stræber dem efter livet.

Jeg bringer ulykke over dem,

min glødende vrede, siger Herren.

Jeg forfølger dem med sværdet,

indtil jeg har tilintetgjort dem.

Jeg sætter min trone i Elam

og tilintetgør deres konge og stormænd,

siger Herren.

Men til sidst vil jeg vende Elams skæbne,

siger Herren.

Krydshenvisning:

Ez 25,2-7

Am 1,13-15

Sef 2,8-11

1 Kong 11,5

Krydshenvisning:

Ez 25,2-7

Am 1,13-15

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Ez 25,2-7

Am 1,13-15

Sef 2,8-11

Jer 48,7

Krydshenvisning:

Ez 25,2-7

Am 1,13-15

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Ez 25,2-7

Am 1,13-15

Sef 2,8-11

Krydshenvisning:

Ez 25,2-7

Am 1,13-15

Sef 2,8-11

Jer 48,47

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Bar 3,22

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Jer 19,8 50,13

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Jer 50,40

Es 1,9

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Jer 50,44-46

Jer 12,5

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Jer 50,44-46

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Jer 50,44-46

Krydshenvisning:

Es 34,5-17

Am 1,11-12

Obad 1-21

Jer 48,40

Krydshenvisning:

Es 17,1-3

Am 1,3-5

Krydshenvisning:

Es 17,1-3

Am 1,3-5

Krydshenvisning:

Es 17,1-3

Am 1,3-5

Krydshenvisning:

Es 17,1-3

Am 1,3-5

Jer 50,30

Krydshenvisning:

Es 17,1-3

Am 1,3-5

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Jer 20,3

Krydshenvisning:

Jer 9,25

Krydshenvisning:

Jer 25,25

Krydshenvisning:

Ez 32,24

Krydshenvisning:

Jer 48,47

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd