Bibelen online

Lukasevangeliet Kapitel 5

Peters fiskefangst

Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne fra båden.

Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!« Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.« Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.« For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået – ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.« Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham.

Helbredelsen af en spedalsk

Engang mens Jesus var i en af byerne, kom der en mand, som var fuld af spedalskhed. Da han fik øje på Jesus, kastede han sig ned på sit ansigt og bad ham: »Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren.« Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv ren!« Og straks forlod spedalskheden ham. Han forbød ham at sige det til nogen, men: »Gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring et offer for din renselse, sådan som Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem.« Men rygtet om ham spredtes mere og mere, og store skarer samledes for at høre ham og for at blive helbredt for deres sygdomme. Men han trak sig tilbage til øde steder og bad.

Helbredelsen af den lamme i Kapernaum

En dag, da Jesus underviste, sad der nogle farisæere og lovlærere, som var kommet fra alle landsbyerne i Galilæa og Judæa og fra Jerusalem. Og han havde kraft fra Herren, så han kunne helbrede. Og se, der kom nogle mænd med en lam på en seng, og de forsøgte at få ham ind for at lægge ham foran Jesus. Men da de ikke kunne finde nogen steder at gå ind med ham for de mange mennesker, gik de op på taget, og gennem tegltaget firede de ham og sengen ned midt foran Jesus. Da han så deres tro, sagde han: »Menneske, dine synder er tilgivet dig.« Da begyndte de skriftkloge og farisæerne at tænke: »Hvem er han? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end Gud alene?« Jesus kendte deres tanker og sagde til dem: »Hvad er det, I tænker i jeres hjerte? Hvad er det letteste, at sige: Dine synder er tilgivet dig, eller at sige: Rejs dig og gå? Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder« – sagde han til den lamme: »Jeg siger dig, rejs dig, tag din seng og gå hjem!« Straks rejste han sig for øjnene af dem, tog sengen, han havde ligget på, og gik hjem, mens han priste Gud. Alle blev ude af sig selv og priste Gud, og fyldt af frygt sagde de: »I dag har vi set det utrolige!«

Levi kaldes til discipel

Da Jesus siden gik derfra, så han en tolder ved navn Levi sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham.

Så holdt Levi en stor fest for ham i sit hus, og en mængde toldere og andre sad til bords sammen med dem. Farisæerne og deres skriftkloge gav ondt af sig og spurgte hans disciple: »Hvorfor spiser og drikker I sammen med toldere og syndere?« Jesus svarede dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.«

Ung vin på nye lædersække

De sagde til ham: »Johannes' disciple faster ofte og holder bøn; det samme gør farisæernes disciple; men dine, de spiser og drikker.« Jesus sagde til dem: »Kan I få brudesvendene til at faste, mens brudgommen er sammen med dem? Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem; i de dage skal de faste.« Han fortalte dem også en lignelse: »Ingen river en lap ud af nyt stof og sætter den på en gammel kappe; for så river man det nye stof i stykker, og lappen af det nye stof passer alligevel ikke på det gamle. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger den unge vin sækkene, vinen løber ud, og sækkene ødelægges. Nej, ung vin skal fyldes på nye sække. Og ingen, som har drukket gammel vin, vil have en ung, for han siger: Den gamle er bedst.«

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Joh 21,6

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Es 6,5

Luk 18,13

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Krydshenvisning:

Matt 4,18-22

Mark 1,16-20

Matt 19,27

Krydshenvisning:

Matt 8,1-4

Mark 1,40-45

Krydshenvisning:

Matt 8,1-4

Mark 1,40-45

Krydshenvisning:

Matt 8,1-4

Mark 1,40-45

3 Mos 14,2-32

Mark 7,36

Krydshenvisning:

Matt 8,1-4

Mark 1,40-45

Krydshenvisning:

Matt 8,1-4

Mark 1,40-45

Mark 1,35

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Mark 2,1-12

Luk 6,19 8,46

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Mark 2,1-12

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Mark 2,1-12

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Mark 2,1-12

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Mark 2,1-12

Luk 7,48-49

Sl 130,4

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Mark 2,1-12

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Mark 2,1-12

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Mark 2,1-12

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Mark 2,1-12

Krydshenvisning:

Matt 9,1-8

Mark 2,1-12

Krydshenvisning:

Matt 9,9-13

Mark 2,13-17

Krydshenvisning:

Matt 9,9-13

Mark 2,13-17

Krydshenvisning:

Matt 9,9-13

Mark 2,13-17

Luk 15,1-2

Krydshenvisning:

Matt 9,9-13

Mark 2,13-17

Luk 7,34

Krydshenvisning:

Matt 9,9-13

Mark 2,13-17

Krydshenvisning:

Matt 9,9-13

Mark 2,13-17

Luk 19,10

Krydshenvisning:

Matt 9,14-17

Mark 2,18-22

Krydshenvisning:

Matt 9,14-17

Mark 2,18-22

Krydshenvisning:

Matt 9,14-17

Mark 2,18-22

Krydshenvisning:

Matt 9,14-17

Mark 2,18-22

Krydshenvisning:

Matt 9,14-17

Mark 2,18-22

Krydshenvisning:

Matt 9,14-17

Mark 2,18-22

Krydshenvisning:

Matt 9,14-17

Mark 2,18-22

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd