Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 19

Spørgsmålet om skilsmisse og ugift stand

Da Jesus var færdig med denne tale, forlod han Galilæa og drog gennem landet øst for Jordan til Judæa. Og store skarer fulgte ham, og han helbredte dem dér.

Nogle farisæere kom hen til Jesus, og for at sætte ham på prøve spurgte de: »Er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund?« Han sagde: »Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: ›Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød‹? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.« De spurgte ham: »Hvorfor har Moses så påbudt manden at give et skilsmissebrev, når han skiller sig fra hende?« Han sagde til dem: »Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustru, men fra begyndelsen var det ikke sådan. Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud.« Hans disciple sagde til ham: »Hvis mandens forhold til kvinden er sådan, er det bedre ikke at gifte sig.« Men han sagde til dem: »Hvad dette går ud på, kan ikke alle rumme, men kun de, der får det givet. Der er dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede til det, og der er dem, der har gjort sig selv uegnede for Himmerigets skyld. Lad dem, der kan, rumme det!«

Jesus og de små børn

Så bar de nogle små børn til Jesus, for at han skulle lægge hænderne på dem og bede; disciplene truede ad dem, men Jesus sagde: »Lad de små børn være; I må ikke hindre dem i at komme til mig, for Himmeriget er deres.« Og han lagde hænderne på dem og gik derfra.

Den rige unge mand

Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold buddene!« Han spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: ›Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!‹ og: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ « Den unge mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?« Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.

Og Jesus sagde til sine disciple: »Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.« Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«

Da tog Peter ordet og sagde til ham: »Se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får så vi?« Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Ved verdens genfødelse, når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Enhver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det hundreddobbelt igen og arver evigt liv. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første.

Krydshenvisning:

Mark 10,1-12

Krydshenvisning:

Mark 10,1-12

Krydshenvisning:

Mark 10,1-12

Krydshenvisning:

Mark 10,1-12

1 Mos 1,27 5,2

Krydshenvisning:

Mark 10,1-12

1 Mos 2,24

1 Kor 6,16

Ef 5,31

Krydshenvisning:

Mark 10,1-12

Krydshenvisning:

Mark 10,1-12

5 Mos 24,1

Matt 5,31

Krydshenvisning:

Mark 10,1-12

Krydshenvisning:

Mark 10,1-12

Matt 5,32

Luk 16,18

1 Kor 7,10-11

Krydshenvisning:

Mark 10,1-12

Krydshenvisning:

Mark 10,1-12

1 Kor 7,1 7,7

Krydshenvisning:

Mark 10,1-12

Krydshenvisning:

Mark 10,13-16

Luk 18,15-17

Krydshenvisning:

Mark 10,13-16

Luk 18,15-17

Matt 18,2-3

Krydshenvisning:

Mark 10,13-16

Luk 18,15-17

Krydshenvisning:

Mark 10,17-31

Luk 18,18-30

Luk 10,25

Krydshenvisning:

Mark 10,17-31

Luk 18,18-30

Luk 10,28

Rom 10,5

Visd 6,18

Sir 1,26

Krydshenvisning:

Mark 10,17-31

Luk 18,18-30

2 Mos 20,12-16

5 Mos 5,16-20

Rom 13,9

Krydshenvisning:

Mark 10,17-31

Luk 18,18-30

2 Mos 20,12-16

5 Mos 5,16-20

Rom 13,9

3 Mos 19,18

Matt 22,39

Krydshenvisning:

Mark 10,17-31

Luk 18,18-30

Krydshenvisning:

Mark 10,17-31

Luk 18,18-30

Matt 6,19-20

Luk 12,33

Krydshenvisning:

Mark 10,17-31

Luk 18,18-30

Sl 62,11

Krydshenvisning:

Mark 10,17-31

Luk 18,18-30

Krydshenvisning:

Mark 10,17-31

Luk 18,18-30

1 Tim 6,9-10

Krydshenvisning:

Mark 10,17-31

Luk 18,18-30

Krydshenvisning:

Mark 10,17-31

Luk 18,18-30

1 Mos 18,14

Job 42,2

Luk 1,37

Krydshenvisning:

Mark 10,17-31

Luk 18,18-30

Matt 4,20

Krydshenvisning:

Mark 10,17-31

Luk 18,18-30

Es 65,17

Matt 25,31

Luk 22,29-30

ApG 3,21

1 Kor 6,2

Åb 3,21

Krydshenvisning:

Mark 10,17-31

Luk 18,18-30

Job 42,12-13

Hebr 10,34

Matt 10,37-38

Krydshenvisning:

Mark 10,17-31

Luk 18,18-30

Matt 20,16

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd