Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 4

Jesu fristelse i ørkenen

Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.« Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.‹ « Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet:

Han vil give sine engle befaling,

og de skal bære dig på hænder,

så du ikke støder din fod på nogen sten.«

Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: ›Du må ikke udæske Herren din Gud.‹ « Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.« Da svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan! For der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹ « Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.

Jesus i Galilæa

Da Jesus hørte, at Johannes var blevet sat i fængsel, drog han bort til Galilæa. Men han forlod Nazaret og kom og bosatte sig i Kapernaum ved søen, i Zebulons og Naftalis land, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger:

Zebulons land og Naftalis land,

Vejen langs Havet, Landet på den anden side af Jordan

og Folkeslagenes Galilæa,

det folk, der sad i mørket,

har set et stort lys,

og de, der sad i dødens land og skygge,

for dem brød lyset frem.

Fra da af begyndte Jesus at prædike: »Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!«

De første disciple kaldes

Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han to brødre, Simon kaldet Peter og hans bror Andreas, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere. Han sagde til dem: »Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.« De lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik videre, så han to andre brødre, Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, i båden sammen med deres far Zebedæus i færd med at ordne deres garn. Han kaldte på dem, og de forlod straks båden og deres far og fulgte ham.

Jesus prædiker og helbreder

Jesus gik omkring i hele Galilæa, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Og rygtet om ham nåede ud i hele Syrien, og de kom til ham med alle, der led af forskellige sygdomme og var plaget af lidelser, og med besatte, månesyge og lamme, og han helbredte dem. Og store folkeskarer fulgte ham fra Galilæa og Dekapolis, Jerusalem og Judæa og fra den anden side af Jordan.

Krydshenvisning:

Mark 1,12-13

Luk 4,1-13

Krydshenvisning:

Mark 1,12-13

Luk 4,1-13

2 Mos 34,28

1 Kong 19,8

Krydshenvisning:

Mark 1,12-13

Luk 4,1-13

Krydshenvisning:

Mark 1,12-13

Luk 4,1-13

5 Mos 8,3

Visd 16,26

Krydshenvisning:

Mark 1,12-13

Luk 4,1-13

Krydshenvisning:

Mark 1,12-13

Luk 4,1-13

Krydshenvisning:

Mark 1,12-13

Luk 4,1-13

5 Mos 6,16

Krydshenvisning:

Mark 1,12-13

Luk 4,1-13

Krydshenvisning:

Mark 1,12-13

Luk 4,1-13

Krydshenvisning:

Mark 1,12-13

Luk 4,1-13

Matt 16,23

Krydshenvisning:

Mark 1,12-13

Luk 4,1-13

Joh 1,51

Krydshenvisning:

Mark 1,14-15

Luk 4,14-15

Matt 14,3

Luk 3,20

Joh 4,3 4,43

Krydshenvisning:

Mark 1,14-15

Luk 4,14-15

Luk 4,31

Krydshenvisning:

Mark 1,14-15

Luk 4,14-15

Krydshenvisning:

Mark 1,14-15

Luk 4,14-15

Krydshenvisning:

Mark 1,14-15

Luk 4,14-15

Es 58,10

Luk 1,79

Krydshenvisning:

Mark 1,14-15

Luk 4,14-15

Matt 3,2 10,7

Krydshenvisning:

Mark 1,16-20

Luk 5,1-11

Joh 1,35-51

Krydshenvisning:

Mark 1,16-20

Luk 5,1-11

Joh 1,35-51

Matt 28,19-20

Krydshenvisning:

Mark 1,16-20

Luk 5,1-11

Joh 1,35-51

Matt 19,27

Krydshenvisning:

Mark 1,16-20

Luk 5,1-11

Joh 1,35-51

Krydshenvisning:

Mark 1,16-20

Luk 5,1-11

Joh 1,35-51

Krydshenvisning:

Mark 1,39 3,7-12

Matt 9,35

Krydshenvisning:

Mark 1,39 3,7-12

Mark 6,55-56

Krydshenvisning:

Mark 1,39 3,7-12

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd