Bibelen online

Nehemias' Bog Kapitel 7

Da muren var bygget, og jeg havde sat portfløjene ind, blev portvagterne, sangerne og levitterne udpeget. Og jeg indsatte min bror Hanani og borgkommandanten Hananja over Jerusalem. For han var en mere pålidelig og gudfrygtig mand end de fleste. Og jeg sagde til dem: »Jerusalems porte må først åbnes ved højlys dag, og mens de endnu står på vagt, skal de lukke og låse portene. Jerusalems indbyggere skal stå vagt, hver på sin post, hver ud for sit hus.«

Fortegnelse over dem, der var vendt tilbage

Byen var udstrakt og stor, men der var få indbyggere i den, og familierne var ikke bygget op. Da lagde Gud mig på sinde, at jeg skulle samle de fornemme, fyrsterne og folket for at lade dem registrere, og jeg fandt bogen med registeret over dem, der tidligere var draget op. I den fandt jeg skrevet:

Dette er de folk, der stammede fra provinsen Juda, som drog op fra de landflygtiges fangenskab, dem babylonerkongen Nebukadnesar havde ført i eksil, og som nu vendte hjem til Jerusalem og Juda, hver til sin by. De kom sammen med Zerubbabel, Jeshua, Nehemja, Azarja, Ra'amja, Nahamani, Mordokaj, Bilshan, Misperet, Bigvaj, Nekum og Ba'ana.

Tallet på mændene i Israels folk: Par'oshs efterkommere 2172; Shefatjas efterkommere 372; Araks efterkommere 652; Pahat-Moabs efterkommere, nemlig Jeshuas og Joabs efterkommere, 2818; Elams efterkommere 1254; Zattus efterkommere 845; Zakkajs efterkommere 760; Binnujs efterkommere 648; Bebajs efterkommere 628; Azgads efterkommere 2322; Adonikams efterkommere 667; Bigvajs efterkommere 2067; Adins efterkommere 655; Aters efterkommere gennem Hizkija 98; Hashums efterkommere 328; Besajs efterkommere 324; Harifs efterkommere 112; folkene fra Gibeon 95; mændene fra Betlehem og Netofa 188; mændene fra Anatot 128; mændene fra Bet-Azmavet 42; mændene fra Kirjat-Jearim, Kefira og Be'erot 743; mændene fra Rama og Geba 621; mændene fra Mikmas 122; mændene fra Betel og Aj 123; mændene fra et andet Nebo 52; en anden Elams efterkommere 1254; Harims efterkommere 320; folkene fra Jeriko 345; folkene fra Lod, Hadid og Ono 721; Sena'as efterkommere 3930.

Præsterne: Jedajas efterkommere af Jeshuas hus 973; Immers efterkommere 1052; Pashkurs efterkommere 1247; Harims efterkommere 1017.

Levitterne: Jeshuas efterkommere gennem Kadmiel, Binnuj og Hodavja 74.

Sangerne: Asafs efterkommere 148.

Portvagterne: Efterkommerne efter Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita og Shobaj, i alt 138.

Tempeltrællene: Efterkommerne efter Siha, Hasufa, Tabbaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Shalmaj, Hanan, Giddel, Gahar, Reaja, Resin, Nekoda, Gazzam, Uzza, Pasea, Besaj, me'unitterne, nefushitterne, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Baslit, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tama, Nesia og Hatifa.

Efterkommerne efter Salomos hoffolk: Efterkommerne efter Sotaj, Soferet, Perida, Jala, Darkon, Giddel, Shefatja, Hattil, Pokeret-ha-Sebajim og Amon. Tempeltrællene og efterkommerne efter Salomos hoffolk udgjorde i alt 392.

Dette er dem, der drog op fra Tel-Mela, Tel-Harsha, Kerub-Addon og Immer, og som ikke kunne gøre rede for, om deres fædrenehus og slægt hørte til Israel: Efterkommerne efter Delaja, Tobija og Nekoda, i alt 642. Og af præsterne: Efterkommerne efter Hobaja og Kos og efterkommerne efter Barzillaj, som havde giftet sig med en af gileaditten Barzillajs døtre og taget navn efter dem. De havde undersøgt, om de var registreret i mandtalslisten, men dér fandtes de ikke. De blev betragtet som urene og blev udelukket fra præstetjenesten. Statholderen forbød dem at spise af det højhellige, indtil præsten fremstod, der måtte bruge Urim og Tummim.

Hele forsamlingen udgjorde i alt 42.360; dertil kom deres trælle og trælkvinder; de udgjorde 7337; de havde også 245 sangere og sangerinder. Der var 435 kameler og 6720 æsler.

En del af overhovederne for fædrenehusene gav gaver til arbejdet: Statholderen gav til fonden 1000 gulddrakmer, 50 stænkeskåle og 530 præstekjortler.

Nogle af overhovederne for fædrenehusene gav gaver til fonden for arbejdet: 20.000 drakmer guld og 2200 miner sølv. Det, som resten af folket gav, var: 20.000 drakmer guld, 2000 miner sølv og 67 præstekjortler.

Præsterne og levitterne og en del af folket bosatte sig i Jerusalem, mens portvagterne, sangerne, tempeltrællene og alle øvrige israelitter bosatte sig i deres byer.

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Ezra 8,20

Krydshenvisning:

Ezra 2

Ezra 2,59

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Ezra 2,61

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

2 Mos 28,30

1 Sam 14,41

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Neh 8,9

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Krydshenvisning:

Ezra 2

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd