Bibelen online

Ezras Bog Kapitel 2

Fortegnelse over dem, der vendte tilbage

Dette er de folk, der stammede fra provinsen Juda, som drog op fra de landflygtiges fangenskab, dem babylonerkongen Nebukadnesar havde ført i eksil til Babylon, og som nu vendte hjem til Jerusalem og Juda, hver til sin by. De kom sammen med Zerubbabel, Jeshua, Nehemja, Seraja, Re'elaja, Mordokaj, Bilshan, Mispar, Bigvaj, Rekum og Ba'ana.

Tallet på mændene i Israels folk: Par'oshs efterkommere 2172; Shefatjas efterkommere 372; Araks efterkommere 775; Pahat-Moabs efterkommere, nemlig Jeshuas og Joabs efterkommere, 2812; Elams efterkommere 1254; Zattus efterkommere 945; Zakkajs efterkommere 760; Banis efterkommere 642; Bebajs efterkommere 623; Azgads efterkommere 1222; Adonikams efterkommere 666; Bigvajs efterkommere 2056; Adins efterkommere 454; Aters efterkommere gennem Hizkija 98; Besajs efterkommere 323; Joras efterkommere 112; Hashums efterkommere 223; Gibbars efterkommere 95; folkene fra Betlehem 123; mændene fra Netofa 56; mændene fra Anatot 128; folkene fra Azmavet 42; folkene fra Kirjat-Jearim, Kefira og Be'erot 743; folkene fra Rama og Geba 621; mændene fra Mikmas 122; mændene fra Betel og Aj 223; folkene fra Nebo 52; Magbishs efterkommere 156; en anden Elams efterkommere 1254; Harims efterkommere 320; folkene fra Lod, Hadid og Ono 725; folkene fra Jeriko 345; Sena'as efterkommere 3630.

Præsterne: Jedajas efterkommere af Jeshuas hus 973; Immers efterkommere 1052; Pashkurs efterkommere 1247; Harims efterkommere 1017.

Levitterne: Jeshuas efterkommere gennem Kadmiel, Binnuj og Hodavja 74.

Sangerne: Asafs efterkommere 128.

Portvagterne: Efterkommerne efter Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita og Shobaj, i alt 139.

Tempeltrællene: Efterkommerne efter Siha, Hasufa, Tabbaot, Keros, Siaha, Padon, Lebana, Hagaba, Akkub, Hagab, Shalmaj, Hanan, Giddel, Gahar, Reaja, Resin, Nekoda, Gazzam, Uzza, Pasea, Besaj, Asna, me'unitterne, nefusitterne, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Baslut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tama, Nesia og Hatifa.

Efterkommerne efter Salomos hoffolk: Efterkommerne efter Sotaj, Soferet, Peruda, Jala, Darkon, Giddel, Shefatja, Hattil, Pokeret-ha-Sebajim og Ami. Tempeltrællene og efterkommerne efter Salomos hoffolk udgjorde i alt 392.

Dette er dem, der drog op fra Tel-Mela, Tel-Harsha, Kerub-Addan og Immer, og som ikke kunne gøre rede for, om deres fædrenehus og slægt hørte til Israel: Efterkommerne efter Delaja, Tobija og Nekoda, i alt 652. Og af præsterne: Efterkommerne efter Hobaja og Kos og efterkommerne efter Barzillaj, som havde giftet sig med en af gileaditten Barzillajs døtre og taget navn efter dem. De havde undersøgt, om de var registreret i mandtalslisten, men dér fandtes de ikke. De blev betragtet som urene og blev udelukket fra præstetjenesten. Statholderen forbød dem at spise af det højhellige, indtil der fremstod en præst, der måtte bruge Urim og Tummim.

Hele forsamlingen udgjorde i alt 42.360; dertil kom deres trælle og trælkvinder; de udgjorde 7337; de havde også 200 sangere og sangerinder. De havde 736 heste, 245 muldyr, 435 kameler og 6720 æsler.

Da de kom til Herrens tempel i Jerusalem, gav nogle af overhovederne for fædrenehusene frivillige gaver, for at Guds hus kunne rejses på sit gamle fundament. De gav efter evne til fonden for arbejdet 61.000 drakmer guld, 5000 miner sølv og 100 præstekjortler.

Præsterne og levitterne og en del af folket bosatte sig i Jerusalem, mens sangerne, portvagterne og tempeltrællene bosatte sig i deres byer og alle øvrige israelitter i deres byer.

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Neh 11,3

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Neh 12,8

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Ezra 8,20

Jos 9,27

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

1 Kong 9,21

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Neh 7,61

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Neh 7,63

2 Sam 17,27 19,32

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

4 Mos 18,9

2 Mos 28,30

1 Sam 14,41

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Krydshenvisning:

Neh 7,6-72

Neh 11,3

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd