Jens Christian Raabjerg Larsen
”Fasten er en sjælelig forårsrengøring. Jeg luger ud i mit eget og finder plads til, at noget nyt kan spire frem”, siger sognepræst Jens Christian Raabjerg Larsen. Foto: Thomas Godsk Larsen.

28.02.2019 Af Thomas Godsk Larsen

”Fasten er en sjælelig forårsrengøring"

Mød sognepræst Jens Christian Raabjerg Larsen, der faster frem mod påske, og få fire gode råd til, hvordan du selv kan faste

”Fasten er en sjælelig forårsrengøring. Jeg luger ud i mit eget og finder plads til, at noget nyt kan spire frem”.

Sådan beskriver Jens Christian Raabjerg Larsen fasten op til påske, som har været en fast del af hans tros- og kirkeliv de sidste 30 år:

”Som teologistuderende i 80’erne blev jeg optaget af gudstjenesten og det liturgiske liv; det, at der er forskel på dagene i kirkeåret. Jeg begyndte at gøre korsets tegn og opdagede, at troen har betydning også på det ydre plan. Det var på samme tid, jeg begyndte at faste i tiden fra askeonsdag til påskedag.”

Fællesskabet med Gud og min næste

Jens Christian Raabjerg Larsen er til daglig sognepræst i Kingos Kirke på Nørrebro i København, hvor han i mange år har arrangeret en askeonsdagsgudstjeneste. I år afholdes gudstjenensten den 6. marts:

”For mig er det vigtigt, at fasten kan være en del af det kristne fællesskab. Vi oversvømmes i dag af kure og tilbud om, at vi kan blive ”et nyt og bedre menneske”, og vi afstår i perioder fra det ene og det andet. Vi træner vores krop og sind i fitnesscentre eller med mindfulness eller detox-kure. Men jeg oplever, det ofte bliver et individuelt, måske endda egoistisk projekt uden plads til Gud. Kristen faste skulle gerne give plads til Gud og min næste.”

Fasten hører med i Bibelen

Jens Christian Raabjerg Larsen finder inspiration til fasten i Bibelen:

”Vi hører om faste i Det Gamle Testamente, og vi hører om Jesus, der faster i fyrre dage og fyrre nætter i ørkenen i Matthæusevangeliets kapitel 4. Faste er bibelsk set noget, der hører med, dog ikke som en særlig præstation udadtil, for Jesus siger senere i Matthæusevangeliets kapitel 6, at vi skal faste, ikke ’synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte.’ Det handler om at skabe plads til Gud. Fasten handler ikke i første omgang om os, men om, at Gud bringer sit ind i verden.

Hviler bedre i Gud

For Jens Christian Raabjerg Larsen handler fasten ikke kun om at vælge noget fra, men også at vælge noget til:”Vi lever i en tid, hvor tingene kan have en tendens til at flyde sammen, hvor den ene ting tager den anden, og hvor der konstant er noget, der kalder på vores opmærksomhed. Vi bombarderes konstant med informationer, og vi hælder stimuli på krop og sjæl. Fasten fjerner ikke al støjen, for hverdagen fortsætter jo, og har man små børn, har man stadig søvnløse nætter, og går man på arbejde, møder man stadig alle de daglige udfordringer. Kaos forsvinder ikke, men jeg får et sted at gå hen med den. Bibelen er for mig vigtig, for det er stedet, hvor Gud møder kaos. ’Kun hos Gud finder min sjæl ro’. Ordene står i en af de bibelske salmer og er for mig et favoritord. Faste er fordybelse og skaber sammen med bønnen nye muligheder. Fasten hjælper mig bedre til at hvile i Gud.”

Jens Christian Raabjerg Larsen fortæller, at de første par uger af fasten ofte er de sværeste, fordi ens daglige vaner er blevet ”forstyrret”; man mangler måske kaffen, eller fingrene søger de sociale mediers dopamin-fix. Men efter en periode er det bare sådan, og man oplever, der bliver bedre plads i hovedet, at ”forårsrengøringen virker”.

Væk med kaffen og ind med fasteindsamling

For Jens Christian Raabjerg Larsen gælder det om ikke at sætte urealistiske krav til sig selv om fx at læse hele Bibelen eller afstå fra al mad hele dage. I den kommende fasteperiode har han valgt at afstå fra kaffe og alkohol, og han vil være bedre til at lægge mobilen fra sig. Han har også altid et fasteprojekt, som familien samler penge ind til. Samtidig vil han dagligt læse Johannesevangeliets kapitel 11 om opvækkelsen af Lazarus og fordybe sig i tekstens ord og billedrigdom:

”Min faste er forskellig fra år til år og vil også være forskellig fra person til person. Min pointe er, at man vælger noget ud, man synes, fylder for meget i ens liv. Det kan være YouTube, Facebook, kaffe, kød eller hvad som helst. Og at man gør det, fordi man gerne vil skabe plads til Gud gennem bøn og bibellæsning. Fasten skal ikke være en særlig ekstrem præstation. Den gør dig ikke til et nyt og bedre menneske, for du er stadig dig. Heldigvis.

Jens Christian Raabjerg Larsens gode råd til faste

 • Sæt dig et realistisk mål. Lad være med at tro, du skal gøre det hele. Gør en lille ting. Vælg måske et vers ud fra Bibelen, du vil læse hver dag. Måske fra Salmernes Bog eller fra lidelseshistorien. Afstå fra én ting, du normalt gør hver dag.
 • Vælg noget at samle ind til. Læg lidt penge til side hver dag, og når fasten er slut, så send et beløb til en nødhjælpsorganisation.
 • Fortæl en ven, du faster. Så er det nemmere at fastholde.
 • Beslut, hvornår din faste begynder, og hvornår den slutter. Markér gerne, når den slutter – påsken er her oplagt.

Om faste

 • Den kristne faste fastlægges i forhold til påsken og varer 40 dage fra askeonsdag (onsdagen efter fastelavn) til og med påskelørdag.
 • Fasten ses som en forberedelsestid frem mod påske; Jesu død og opstandelse.
 • Søndage regnes ikke for fastedage.

Faste i Bibelen

 • Det mest kendte eksempel på faste i Bibelen er den faste, som Jesus holder under sit 40 dages ophold i ørkenen. Evangelierne fortæller, at Djævelen frister Jesus på forskellige måder. Der ligger altså et aspekt af kamp mod det onde i det at faste.
 • Det Gamle Testamente indeholder også fortællinger om mennesker, der faster i 40 dage, herunder Moses (5. Mos. 9,9.18) og Elias (1. Kong. 19,8).
 • Nogle af Bibelens personer faster også, når de sørger (1. Sam. 31,13; 2. Sam. 3,35), når de forbereder sig på at møde Gud (2. Mos. 34,28), eller når de angrer handlinger (Dom. 20,26; 1. Sam. 7,6).
 • Hos profeten Esajas finder vi en kritik af samtidens fastepraksis. Han taler imod de mennesker, der hellere ville koncentrere sig om deres egen faste end at hjælpe deres medmennesker (Es. 58,3-7).
 • I Det Nye Testamente finder vi en kritik af faste, for eksempel, da Jesus advarer imod, at man skilter med sin faste (Matt. 6,16-18). Jesus taler dog også positivt om faste som noget, man med fordel kan knytte sammen med bøn (Matt. 17,21).
 • I Apostlenes Gerninger kan man læse, at de kristne overtog jødernes tradition for at faste i særlige situationer (Ap.G. 13,2; 14,23).

Bøn - en indføring i bønnens univers

En letlæst guide til kristen bøn
Bøn profilhæfte
20,00

Desværre udsolgt fra forlaget

Forfatter: Steen Skovsgaard
Sidetal: 23 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-705-0