Bestyrelse

Bestyrelsen er det øverste ansvarlige organ for Bibelselskabets løbende virksomhed.

Bestyrelsen består af 14 medlemmer: 8 valgt af repræsentantskabet, 4 valgt af bestyrelsen, 1 udpeget af Kirkeministeriet samt endelig Københavns Stifts biskop, der qua sit embede er Bibelselskabets præsident og dermed fast medlem af bestyrelsen. De valgte medlemmer er valgt for 4 år ad gangen. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Bestyrelsen tilgodeser, at de tilsluttede kirker uden for Folkekirken er repræsenteret ved mindst 1 medlem i bestyrelsen.

Peter Skov-Jakobsen

præsident for Bibelselskabet siden 2009
Biskop over Københavns Stift, cand.theol. Præsident for Bibelselskabet qua sit embede som biskop over Københavns Stift.

Peder Ø. Andreasen

formand for bestyrelsen siden 2018
Cand.oecon og tidligere administrerende direktør i Energinet.dk. Bestyrelsesmedlem siden 2014. Repræsentantskabsvalgt. Medlem af forretningsudvalget.

Leise Christensen

næstformand for bestyrelsen siden 2011
Sognepræst, ph.d. Indtrådt i bestyrelsen i 2006. Medlem af forretningsudvalget. Repræsentantskabsvalgt.

Ivar Brændgaard

Tidligere direktør for TV/Midt-Vest, cand.theol. Indtrådt i bestyrelsen i 2004. Repræsentantskabsvalgt.

Pernille Esdahl

Kontorchef i Kirkeministeriet, cand.jur. Indtrådt i bestyrelsen i 2023. Udpeget af Kirkeministeriet.

Andreas Højmark Søndergaard

Centerchef hos Rigspolitiet, cand.jur. Indtrådt i bestyrelsen i 2020.  Repræsentantskabsvalgt. 

Gitte Buch-Hansen

Ph.d. og lektor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese på Det Teologiske Fakultet i København. Formand for Center for Studiet af Bibelens Brug. Indtrådt i bestyrelsen 2018. Repræsentantskabsvalgt.

Marianne Gaarden

Biskop over Lolland-Falsters Stift, cand.theol. Indtrådt i bestyrelsen i 2019. Repræsentantskabsvalgt.

Michael Münchow

M.A., cand.phil. & theol., psykoterapeut MPF, lektor på Københavns Professionshøjskole og diakon ved Sakramentskirken i København. Indtrådt i bestyrelsen 2022. Repræsentantskabsvalgt.

Bent Meier Sørensen

Professor og ph.d. i erhvervsøkonomi og filosofi ved Handelshøjskolen i København. Indtrådt i bestyrelsen 2021. Repræsentantskabsvalgt.

Filip Wallberg

Journalistisk lektor ved Center for Journalistik, Syddansk Universitet. Indtrådt i bestyrelsen 2019. Bestyrelsesvalgt.

Morten Bangsgaard

Stud.theol., tidligere medlem af Det Etiske Råd. Tidligere generalsekretær og administrerende direktør. Indtrådt i bestyrelsen i 2022. Bestyrelsesvalgt.

Birgitte Graakjær Hjort

Ph.d., cand.theol., leder af viden og udvikling i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Indtrådt i bestyrelsen i 2022. Medlem af forretningsudvalget. Bestyrelsesvalgt.

Signe Danielsen

Sognepræst, uddannelseskonsulent i Københavns Stift, cand.theol. Indtrådt i bestyrelsen i 2023. Bestyrelsesvalgt.

Bibelen 2020 - indbundet

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020 indbundet
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-229-2