Bestyrelse

Bestyrelsen er det øverste ansvarlige organ for Bibelselskabets løbende virksomhed.

Bestyrelsen består af 14 medlemmer: 8 valgt af repræsentantskabet, 4 valgt af bestyrelsen, 1 udpeget af Kirkeministeriet samt endelig Københavns Stifts biskop, der qua sit embede er Bibelselskabets præsident og dermed fast medlem af bestyrelsen. De valgte medlemmer er valgt for 4 år ad gangen. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Bestyrelsen tilgodeser, at de tilsluttede kirker uden for Folkekirken er repræsenteret ved mindst 1 medlem i bestyrelsen.

Peter Skov-Jakobsen

præsident for Bibelselskabet i 2009
Biskop over Københavns Stift, cand.theol. Præsident for Bibelselskabet qua sit embede som biskop over Københavns Stift.

Peder Ø. Andreasen

formand for bestyrelsen i 2018
Cand.oecon og tidligere administrerende direktør i Energinet.dk. Bestyrelsesmedlem siden 2014. Repræsentantskabsvalgt. Medlem af forretningsudvalget.

Leise Christensen

næstformand for bestyrelsen i 2011
Sognepræst, ph.d. Indtrådt i bestyrelsen i 2006. Repræsentantskabsvalgt.

Jørgen Demant

Sognepræst, cand.theol. Indtrådt i bestyrelsen i 2003. Bestyrelsesvalgt. Medlem af Forretningsudvalget.

Ivar Brændgaard

Tidligere direktør for TV/Midt-Vest, cand.theol. Indtrådt i bestyrelsen i 2004. Repræsentantskabsvalgt.

Klaus Kerrn-Jespersen

Økonomichef i Kirkeministeriet, cand.polit. Indtrådt i bestyrelsen i 2004. Udpeget af Kirkeministeriet.

Joachim Malling

Tidligere direktør. Indtrådt i bestyrelsen i 2018. Bestyrelsesvalgt.                                                                                                                                                                                                        

Andreas Højmark Søndergaard

Centerchef hos Rigspolitiet, cand.jur. Indtrådt i bestyrelsen i 2020.  Repræsentantskabsvalgt. 

Gitte Buch-Hansen

Ph.d. og lektor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese på Det Teologiske Fakultet i København. Formand for Center for Studiet af Bibelens Brug. Indtrådt i bestyrelsen 2018. Repræsentantskabsvalgt.

Marianne Gaarden

Biskop over Lolland-Falsters Stift, cand.theol. Indtrådt i bestyrelsen i 2019. Repræsentantskabsvalgt.

Niels Preisler

Tidligere departementschef og tidligere stiftamtmand, cand.jur. Indtrådt i bestyrelsen i 2014. Repræsentantskabsvalgt.

Bent Meier Sørensen

Cand.psych. og ph.d. i erhvervsøkonomi og filosofi. Professor ved CBS. Indtrådt i bestyrelsen 2021. Repræsentantskabsvalgt.

Morten Suhr Hansen

Cand.oecon. Adm. direktør for Subscrybe, tidl. koncernsalgsdirektør hos Berlingske Media. Indtrådt i bestyrelsen 2014. Bestyrelsesvalgt.

Filip Wallberg

Journalistisk lektor ved Center for Journalistik, Syddansk Universitet. Indtrådt i bestyrelsen 2019. Bestyrelsesvalgt.

Bibelen 2020 - softcover

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020. Foto: Carsten Lundager.
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Hæftet softcover med flapper
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-210-0
Mål: 15 x 22 x 4 cm.
Udgave: 2. udgave
Andet: Vægt ca. 1,3 kg.