Bestyrelse

Bestyrelsen er det øverste ansvarlige organ for Bibelselskabets løbende virksomhed.

Bestyrelsen består af 14 medlemmer: 8 valgt af repræsentantskabet, 4 valgt af bestyrelsen, 1 udpeget af Kirkeministeriet samt endelig Københavns Stifts biskop, der qua sit embede er Bibelselskabets præsident og dermed fast medlem af bestyrelsen. De valgte medlemmer er valgt for 4 år ad gangen. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Bestyrelsen tilgodeser, at de tilsluttede kirker uden for Folkekirken er repræsenteret ved mindst 1 medlem i bestyrelsen.

Peter Skov-Jakobsen

præsident for Bibelselskabet i 2009
Biskop over Københavns Stift, cand.theol. Præsident for Bibelselskabet qua sit embede som biskop over Københavns Stift.

Peder Ø. Andreasen

formand for bestyrelsen i 2018
Cand.oecon og tidligere administrerende direktør i Energinet.dk. Bestyrelsesmedlem siden 2014. Repræsenskabsvalgt. Medlem af forretningsudvalget.

Leise Christensen

næstformand for bestyrelsen i 2011
Sognepræst, ph.d. Indtrådt i bestyrelsen i 2006. Repræsentantskabsvalgt.

Jørgen Demant

Sognepræst, cand.theol. Indtrådt i bestyrelsen i 2003. Bestyrelsesvalgt. Medlem af Forretningsudvalget.

Ivar Brændgaard

Tidligere direktør for TV/Midt-Vest, cand.theol. Indtrådt i bestyrelsen i 2004. Repræsentantskabsvalgt.

Klaus Kerrn-Jespersen

Økonomichef i Kirkeministeriet, cand.polit. Indtrådt i bestyrelsen i 2004. Udpeget af Kirkeministeriet.

Joachim Malling

Tidligere direktør. Indtrådt i bestyrelsen i 2018. Bestyrelsesvalgt.                                                                                                                                                                                                        

Tom Lund Pihlmann Christensen

Senioranklager hos Rigsadvokaten, cand.jur. Indtrådt i bestyrelsen i 2012.  Repræsentantskabsvalgt. Medlem af forretningsudvalget.

Gitte Buch-Hansen

Ph.d. og lektor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese på Det Teologiske Fakultet i København. Formand for Center for Studiet af Bibelens Brug. Indtrådt i bestyrelsen 2018. Repræsentantskabsvalgt.

Marianne Gaarden

Biskop over Lolland-Falsters Stift, cand.theol. Indtrådt i bestyrelsen i 2019. Repræsentantskabsvalgt.

Niels Preisler

Tidligere departementschef og tidligere stiftamtmand, cand.jur. Indtrådt i bestyrelsen i 2014. Repræsentantskabsvalgt.

Sverri Hammer

Cand.scient.pol. Selvstændig konsulent i ledelsesrådgivning og organisationsudvikling. Lektor i ledelse ved DTU. Tidl. rektor for Haslev Seminarium. Indtrådt i bestyrelsen 2013. Repræsentantskabsvalgt.

Morten Suhr Hansen

Cand.oecon. Adm. direktør for Subscrybe, tidl. koncernsalgsdirektør hos Berlingske Media. Indtrådt i bestyrelsen 2014. Bestyrelsesvalgt.

Filip Wallberg

Journalistisk lektor ved Center for Journalistik, Syddansk Universitet. Indtrådt i bestyrelsen 2019. Bestyrelsesvalgt.

Stille øjeblikke

Kreativ fordybelse med bibelvers
Stille øjeblikke
129,95

Illustrator: Emma Segal
Sidetal: 28 sider + 5 løsark
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-932-0
Mål: 28,2 x 24,5 cm.