Repræsentantskab

Repræsentantskabet er Bibelselskabets øverste myndighed. At gøre Bibelen og dens budskab nærværende er en opgave, som er fælles for kristne kirker og kirkesamfund. Repræsentantskabet afspejler dette i sin sammensætning og består af:

  • stiftsudvalg, som hver udgøres af repræsentanter fra landets ti stifter samt fra Grønland
  • repræsentanter fra en række kristne kirker og kirkesamfund
  • repræsentanter fra en række kirkelige organisationer
  • bestyrelsen

Alle medlemmer af Bibelselskabet har stemmeret til og er valgbare til stiftsudvalgene. Stiftsudvalgenes medlemmer vælges for en fireårig periode og er automatisk medlemmer af repræsentantskabet. Genvalg er muligt. 

Repræsentantskabet afholder sit ordinære møde hvert år i maj måned. Repræsentantskabets vigtigste opgaver er:

  • at godkende Bibelselskabets årsberetning og årsregnskab
  • at vælge bestyrelse
  • at fastsætte årsbidraget for medlemskab af Bibelselskabet

Bibelen 2020

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020. Foto: Carsten Lundager.
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-990-0
Mål: 15 x 22 x 4 cm.
Andet: Vægt ca. 1,3 kg.