Stiftsudvalg

Bibelselskabet har i hvert stift et stiftsudvalg, hvis medlemmer indgår i Bibelselskabets repræsentantskab. Hvert stiftsudvalg består af 5 medlemmer: 2 valgt af og blandt Bibelselskabets medlemmer i det pågældende stift, 2 udpeget af stiftets biskop og 1 fra et kirkesamfund uden for folkekirken udpeget af Danske Kirkers Råd. Stiftsudvalgene vælges/udpeges for 4 år ad gangen. 

Stiftsudvalgene arbejder lokalt for Bibelselskabets formål. Gennem møder, foredrag og andre arrangementer med fokus på Bibelen skabes interesse for Bibelen og kendskab til Bibelselskabets arbejde både i Danmark og internationalt.

Stiftsudvalgene kan stille udstillingsmaterialer til rådighed for kirker, skoler og andre, der ønsker at skabe interesse om Bibelen, ligesom stiftsudvalgenes medlemmer selv i et vist omfang tager ud for at fortælle om Bibelselskabets arbejde.

Der er i alt 10 stiftsudvalg i Danmark.

Stiftsudvalgsformænd

Her kan du se, hvem der pr. 01.05.22 er formænd for Bibelselskabets stiftsudvalg.

Bibelen 2020 - indbundet

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020 indbundet
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-229-2