Pressefoto, Bibelen, luksus 1
Det kan være en stor mundfuld at lære Bibelen at kende. Men tag den blot bid for bid. Foto: Carsten Lundager.

30.03.2022

Brevkassen: Hvordan tager jeg hul på Bibelen?

Hvor skal man starte, hvis man gerne vil dybere ned i Bibelen og finde "den røde tråd"? Teolog Helle Viuf giver en guide til, hvordan man kan tage hul på Bibelen

Kære brevkasse.

Jeg har på det seneste fået lyst til at lære Bibelen mere indgående at kende. Jeg kender selvfølgelig juleevangeliet, historien om Noas ark m.m., men jeg savner et større kendskab til, hvordan det hele hænger sammen, så at sige ”en rød tråd”. Derfor vil jeg gerne læse hele (eller i hvert fald en god del) af Bibelen. Men det er jo en stor mundfuld. Har I nogle råd til, hvor jeg skal starte, og om hvordan jeg bedst kan strukturere min læsning? Kort sagt: Hvordan tager jeg hul på Bibelen?

Venlig hilsen
Marie

------------------------------------------------------------

Kære Marie.

Ja, du har helt ret: Det er en stor mundfuld at lære Bibelen at kende. Men tag den blot bid for bid!

Bibelen er faktisk mange bøger samlet i ét værk: 39 bøger (skrifter) i Det Gamle Testamente og 27 i Det Nye Testamente. Hver enkelt bog er helt sin egen, men der er alligevel nogle karakteristika, der gør, at man kan gruppere bøgerne.

Skrifterne i Det Gamle Testamente

Det Gamle Testamente er den del af Bibelen, som er jødernes bibel og her grupperes bøgerne under henholdsvis: Loven, De Historiske Bøger, De Poetiske Bøger og De Profetiske bøger.

Læsning i Loven
Du kunne til at begynde med læse noget af det, du allerede kender. Fra Loven kunne det være Første Mosebog om Urhistorien og fortællingerne om patriarkerne. Anden Mosebog om Moses, der befrier sit folk; om plager, påske, den lange vandring, de ti bud og dansen om guldkalven. Derpå Femte Mosebog, som “opsummerer” ovenstående.

Læsning i De poetiske bøger
Fra De poetiske bøger: Jobs Bog, en fortælling i både prosa og poesi om det onde, der kan ramme selv de bedste, men også om, at Gud er der midt i lidelsen.

Salmernes Bog kan du pluklæse, måske tage et par stykker hver dag. Også Ordsprogenes Bog kan du læse således.

Så er der Højsangen, som er helt sin egen, nemlig en samling erotiske digte. Den skal du have med.

Skrifterne i Det Nye Testamente

I Det Nye Testamente finder du beretningerne om Jesus og de tidlige kristne menigheder. Her grupperes bøgerne under henholdsvis Evangelierne, Apostlenes Gerninger, Brevene fra Paulus, Brevene fra andre samt det sidste skrift i Bibelen: Johannes' Åbenbaring.

Læsning i Det Nye Testamente
Det Nye Testamente vil du nemmere end Det Gamle Testamente kunne læse fra ende til anden, da det ikke er lige så langt.

Men ellers vil jeg anbefale, at du begynder med Markusevangeliet, da det er den korteste og ældste overlevering om Jesus.

Læs derefter Lukasevangeliet, som har fødselsberetningen og mange fortællinger om kvinder. Men jeg synes også, at du skal læse Bjergprædikenen i Matthæusevangeliet kapitel 5-7.

Fra Lukasevangeliet er det naturligt at gå til Apostlenes Gerninger (som har den samme forfatter), hvor du kan læse om kirkens allerførste tid lige efter Jesus’ død.

Så kommer vi til brevene, der handler om alle de tvivlsspørgsmål og problemer, der opstod i de første menigheder, der skulle til at finde sig tilrette med den lære, Jesus havde efterlad hos dem. Her findes udlægning af kristenlivet med både undervisning, vejledning, formaninger, opmuntring og trøst.

Begynd med Paulus Første Brev til Thessalonikerne, som er det ældste skrift i Det Nye Testamente, dernæst Paulus' Første Brev til Korintherne og glæd dig her især til kapitel 13! Også Hebræerbrevet har mange gode pointer.

Når du læser Det Nye Testamente vil der være referencer til Det Gamle Testamente, især er der mange til Salmernes Bog og Esajas’ Bog. Derfor er Det Gamle Testamente ikke blot jødernes men også de kristnes bibel. Henvisningerne står nederst på hver side i Bibelen.

Om læsning i Bibelen

Der er mange måder at læse bibeltekster på alt efter med hvilket formål, man læser. Bibelteksterne rummer så utroligt meget; både fortælling om en tid, der var engang og om et folk, der boede geografisk langt fra os, men også om dit og mit liv netop dér, hvor vi befinder os i dag.

Det er vigtigt for mig at sige, at hvis du synes, at det nogle gange bliver tungt føre, så spring videre. Så kan du altid vende tilbage. Du må bare ikke køre fast!

Jeg vil også anbefale, at du pluklæser. I stedet for at læse et helt evangelium fra ende til anden, så læs en enkelt lignelse eller to. Eller: Læs et enkelt kapitel.

Og læs også gerne med en pen i hånden – streg under, ram ind, kommentér i margin.

Anbefaling af bibeludgaver

Jeg ved ikke, hvilken bibel du har. Jeg vil varmt anbefale Studiebibelen – den autoriserede oversættelse med indledninger og kommentarer. Den kan købes i Bibelselskabets netbutik. Den er en guldgrube af små, korte kommentarer til at understøtte bibellæsningen med.

Selv har jeg flere bibler, som jeg bruger. Jeg har bl.a. en konfirmandbibel, fordi den fremhæver nogle af de væsentlige tekster. Desuden har jeg Bibelen 2020, som er en favorit. Her parallellæser jeg teksterne fra den autoriserede bibeloversættelse. Du kan finde det hele i netbutikken.

Jeg vil også anbefale dig at have et Bibelleksikon ved hånden til opslag. 

Desuden vil enhver præst være glad for at hjælpe dig. Du vil til enhver tid kunne kontakte præsten, hvor du bor, og få hjælp til videre læsning, ligesom du også kunne foreslå præsten at lave en bibellæsekreds i sognet.

Sidst men ikke mindst: Du er meget velkommen til at kontakte os igen, hvis du får brug for mere hjælp. For det er, som du siger, en stor mundfuld.

Rigtig god læselyst! Du kan godt glæde dig!

Mange hilsner
Helle Viuf

Helle Viuf er cand.theol. og master i sjælesorg. Hun er sognepræst i Herstedvester Kirke og har blandt andet stået bag Stilhedens Katedral en teltkirke på Roskilde Festival. Se hendes brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Studiebibelen

Den autoriserede oversættelse med indledninger og kommentarer
Studiebibelen
799,95

Forfatter: Redigeret af Bodil Ejrnæs, Geert Hallbäck og Hans Jørgen Lundager Jensen
Sidetal: 1872 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-728-9
Mål: 16,2 x 23 x 3,3 cm
Andet: 1131 g